Concept herziene richtlijn Hepatitis C online

De richtlijn Hepatitis C is momenteel in herziening. De laatste conceptversie (versie na 2 externe commentaarrondes) vóór vaststelling door het LOI (naar verwachting 2 april 2019) is alvast online geplaatst. Dit vanwege diverse wijzigingen naar aanleiding van de aangepaste meldplicht per 1 januari 2019. 

Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn:

  • actualisatie van epidemiologie-data;
  • behandeling geactualiseerd;
  • meldingscriteria aangepast conform huidige meldplicht;
  • actualisatie van diagnostiek.
     

Zie https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hepatitis-c.