Advies werkzaamheden in huisartsenpraktijk voor MRSA-positieve werknemers

Voor huisartsen en medewerkers in de huisartsenpraktijk die MRSA-drager zijn of een infectie hebben met MRSA heeft de LCI in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een advies opgesteld. Overdracht van MRSA naar patiënten moet voorkomen worden. Het contact in de huisartsenpraktijk is echter vaak anders dan in de intramurale setting. In dit advies, een bijlage bij de LCI-richtlijn MRSA, staan de maatregelen die binnen de huisartsenpraktijk genomen moeten worden om overdracht te voorkomen.