Aanpassingen bron- en contactonderzoek (BCO)

Op donderdag 8 juli is het protocol Bron- en contactonderzoek gewijzigd n.a.v. van OMT-advies 117 d.d. 17 juni 2021 en de bijlage BCO bij dit advies. De wijzigingen waren:

  • De definitie immune en niet-immune contacten is toegevoegd en de adviezen voor de contacten aangepast waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen immune en niet-immune contacten.
  • Het advies om i.h.k.v. het BCO zo spoedig mogelijk na de blootstelling te testen, is vervallen voor niet-immune categorie 2-contacten.
  • Categorie 3-contacten worden niet meer standaard geïnformeerd.
  • Voor asymptomatische infecties bij immune personen is de besmettelijke periode en isolatieperiode 72 uur.
     

Deze wijzigingen zijn de afgelopen dagen doorgevoerd in meer dan 50 informatiebrieven, richtlijnen en bijlagen behorende bij het protocol BCO en de LCI-richtlijn COVID-19.

De overzichtspagina informatiebrieven voor indexen en contacten is zo aangepast dat mensen zelf kunnen beoordelen welke informatiebrief voor hen van toepassing is. 

Voor medewerkers en cliënten in de zorg kunnen uitzonderingen gelden op het algemeen BCO-beleid. De wijzigingen in het BCO zijn voor de langdurige zorg uitgewerkt in de Handreiking BCO in de langdurige zorg en de Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.