Aanpassing vaccinatie tegen meningokokken per 1 mei

Sinds 2015 is er een toename van meningokokkenziekte type W in Nederland, met name onder jonge kinderen en tieners. Vanwege deze toename heeft de minister van VWS besloten om in 2018 twee cohorten te gaan vaccineren met MenACWY-vaccin.

  • Vanaf 1 mei 2018 krijgen kinderen van 14 maanden MenACWY in plaats van MenC.
  • In oktober wordt gestart met het vaccineren van tieners die vanaf 1 mei 2018 14 jaar worden.

Door deze leeftijdsgroepen te vaccineren, verwachten we besmetting op grotere schaal te kunnen voorkomen. In een aantal jaar wordt zo groepsbescherming tegen de gevaarlijke bacterie opgebouwd. Deze maatregel om een uitbraak te voorkomen loopt tot eind 2019. Naar verwachting zal de Gezondheidsraad eind 2018 adviseren over het vaccineren tegen meningokokkenziekte in het kader van het RVP. Vervolgens zal VWS besluiten wat het beleid vanaf 2020 zal zijn met betrekking tot vaccinatie tegen meningokokkenziekte.

Zie Rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/menacwy-vaccinatie.