Aanpassing paragraaf diagnostiek richtlijn GAS

De paragraaf diagnostiek van de richtlijn groep A-streptokokkeninfectie (GAS) is aangepast naar aanleiding van het (Lab)Inf@ct over de typering van groep A-streptokokken.

Wijzigingen:

  • Er is een nieuwe paragraaf 'Typering voor bron- en contactonderzoek' met uitleg over typering en de rol ervan bij bron- en contactonderzoek.
  • Verzoek opgenomen om GAS-isolaten van alle patiënten met puerperale koorts en -sepsis naar het referentielab te sturen voor een pilotperiode van 2 jaar