Aanpassing informatiebrieven

Er is een aanpassing van de belmomenten in de brieven voor huisgenoten en nauwe contacten. Er staat nu: 'De GGD houdt telefonisch contact met u tijdens de quarantaineperiode om te bespreken hoe het met u gaat'. Achtergrond: de uitgangspunten voor de belmomenten zijn:

  • Er is geen verschil in belmomenten tussen categorie 1- en 2-contacten. 
  • Het 1e gesprek is voor uitleg en instructie, het 2e gesprek op dag 5 is om te informeren hoe het gaat en of er klachten zijn, het 3e gesprek checkt of er reden is om de quarantaine te verlengen. Als dat niet het geval is, is dit een afsluitend gesprek, waarmee de monitoring beëindigd wordt. 
  • Als er tussen twee belmomenten minder dan 2 dagen (48 uur) zit, dan vervalt een gesprek, en wordt de inhoud van de twee gesprekken gecombineerd)

 

Contacten kunnen uiteraard vaker worden gebeld als dat meerwaarde biedt bij de begeleiding van de quarantaine.

Verder toegevoegd in de brieven voor huisgenoten en nauwe contacten: 'Ook als u COVID-19 heeft gehad of denkt gehad te hebben, moet u deze quarantaineperiode in acht nemen.' 

 

De vertalingen op https://lci.rivm.nl/leefregels worden zo snel mogelijk aangepast.