Aanpassing bemonsteringscriteria voor legionellosepatiënten na bezoek sauna of jacuzzi

 In de LCI-richtlijn Legionellose is bij Maatregelen 'Nader onderzoek bij vermoedelijke bronnen in Nederland' toegevoegd dat het van belang is om de vermoedelijke bron(nen) te bemonsteren en microbiologisch te onderzoeken bij een solitaire patiënt bij wie een sauna en/of jacuzzi als potentiële bron is geïdentificeerd.

Sauna's en jacuzzi's blijken relatief vaak positief te zijn voor Legionella. Meer dan 80% van de bemonsterde sauna’s en bijna de helft van de bemonsterde jacuzzi’s in de periode 2011-2016 waren positief voor Legionella. Daarom is bemonstering ook aangewezen bij een solitaire patiënt als deze een sauna en/of jacuzzi heeft bezocht in de incubatieperiode.