Informatie voor nauwe contacten van iemand die positief getest is en (nog) geen klachten heeft

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 9 oktober 2020 (versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

 

Beste meneer, mevrouw,

U krijgt deze brief omdat u een nauw contact bent van iemand positief is getest op COVID-19, maar (nog) geen klachten heeft. Lees deze brief goed door, hierin staat belangrijke informatie.

U moet in ieder geval thuis in quarantaine blijven tot 72 uur (3 dagen) na de testafname bij deze persoon. De GGD vertelt u tot wanneer dit is.

Krijgt de positief geteste persoon geen klachten?
Dan mag u 72 uur (3 dagen) na de testafname
uit de thuisquarantaine. Dat betekent dat u weer naar buiten mag. U wordt hierover door de GGD geïnformeerd.

Krijgt de positief geteste persoon toch klachten?
Dan moet u 10 dagen na het contact met deze persoon in thuisquarantaine blijven. U wordt hierover door de GGD geïnformeerd.
Het kan zijn dat de GGD telefonisch contact met u opneemt tijdens de quarantaineperiode. In deze periode kunt u ziek worden, houd daarom uw gezondheid extra goed in de gaten.

In deze brief geven wij u een aantal leefregels voor de 3 óf 10 dagen quarantaineperiode. Dit kan soms best moeilijk zijn. Het is belangrijk dat u de leefregels opvolgt. Zo helpt u voorkomen dat het virus zich verder verspreidt en dat mensen om u heen besmet raken.

Heeft u hulp nodig als u in thuisquarantaine gaat vanwege corona? Kijk in de brochure hulp en steun bij thuisquarantaine op Rijksoverheid.nl/quarantaine.

Leefregels

1. Blijf zoveel mogelijk thuis en ontvang geen bezoek

 • U werkt thuis* en gaat niet met openbaar vervoer.
 • Kinderen t/m 12 jaar mogen naar kinderopvang, school en/of sporten
 • Laat anderen boodschappen doen. Als dit niet kan, mag u wel even naar buiten om een boodschap te doen als u geen klachten heeft. Let daarbij op dat u 1,5 meter afstand van anderen houdt en maak geen lichamelijk contact.
 • U mag in uw tuin of op uw balkon zitten.
 • Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische zaken (bijvoorbeeld huisarts, GGD).
 • Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen met u in huis zijn. U heeft zo weinig mogelijk contact met uw huisgenoten en blijft zo veel mogelijk op 1,5 meter afstand. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks.
 • Heeft u medische hulp nodig? Ga dan niet naar de huisarts of het ziekenhuis, maar neem telefonisch contact op met de arts. Geef daarbij aan dat u een nauw contact bent van een COVID-19-patiënt.

2. Let op gezondheidsklachten

 • U moet uw gezondheid extra goed in de gaten houden tot 14 dagen na het contact met de positief geteste persoon, omdat u mogelijk nog ziek kunt worden. U kunt klachten krijgen zoals:
  • verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • (licht) hoesten
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
  • kortademigheid/benauwdheid
  • verhoging óf koorts boven de 38 graden
 • Krijgt u één of meer van deze klachten? Of krijgt u andere klachten? Neem dan telefonisch contact op met de GGD.
 • Als dat nodig is, wordt u getest op COVID-19. U blijft thuis en u heeft geen contact met anderen, totdat de testuitslag bekend is.​​​​
 • Bent u ernstig ziek en heeft u medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel direct de huisarts. 

3. Zorg voor goede persoonlijke hygiëne

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit altijd:
  • na hoesten en niezen
  • nadat u op het toilet bent geweest
  • na het schoonmaken en opruimen
  • voor het eten en eten bereiden
 • Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in de plooi van uw elleboog.
 • Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg. Was daarna uw handen. 
   

* Ook als u in de zorg werkt houdt u zich aan de quarantaine. Bij hoge uitzondering en alléén als de zorgcontinuïteit in het geding komt, kan hiervan afgeweken worden in overleg met uw leidinggevende. U mag dan zelf geen klachten hebben en dient tijdens het werk altijd een chirurgisch mondneusmasker minimaal type II te dragen.