Leefregels en informatiebrieven

Bij de LCI-richtlijn COVID-19 | versie 24 november 2022 (versiebeheer onderaan de pagina).

Overzicht informatiebrieven en vertalingen

   

  Nederlands

   

  Engels 

   

  Arabisch

   

  Duits

   

  Pools

   

  Roemeens

   

  Turks

   

  Overzicht informatiebrieven kinderopvang en scholen

   

  Nederlands

   

  Engels

   

  Versiebeheer

  • 14-11-2022: Het isolatievoorschrift na getest met klachten in de Arabische, Duitse, Poolse, Roemeense en Turkse versie van de informatiebrief positief getest persoon is aangepast.
  • 14-11-2022: Het isolatievoorschrift na getest met klachten in de Engelse versie van de informatiebrief positief getest persoon is aangepast.
  • 10-11-2022: Het isolatievoorschrift na getest met klachten in de Nederlandse versie van de informatiebrief positief getest persoon is aangepast.
  • 25-07-2022: De wijzigingen in de leefregels van 13 juli 2022 zijn doorgevoerd in de anderstalige brieven voor een positief getest persoon.
  • 13-07-2022: De leefregels in de Nederlandse versie van de informatiebrief positief getest persoon zijn aangepast. Deze aanpassingen zullen zo spoedig mogelijk ook in de anderstalige brieven worden doorgevoerd. 
  • 17-05-2022: Het advies om tot en met de 10e dag na de isolatie een medisch mondneusmasker te dragen is vervallen evenals de regel om 1,5 afstand te houden. Dit is aangepast in de brieven voor positief geteste personen. 
  • 25-04-2022: Het aparte telefoonnummer 0800-2035 voor het maken van een testafspraak als contact zonder klachten is niet langer actief. In de informatiebrief voor contacten (en alle vertalingen hiervan) is dit nummer daarom vervangen door het telefoonnummer 0800-1202 voor het maken van een afspraak bij klachten. 
  • 22-04-2022: De Arabische vertalingen zijn eveneens toegevoegd.
  • 21-04-2022: De wijzigingen van 19-04 zijn, met uitzondering van Arabisch, ook doorgevoerd in de vertalingen.
  • 19-04-2022: Het dringende quarantaineadvies voor iedereen (huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten) is per vandaag vervallen. Daarmee vervallen de aparte informatiebrieven voor huisgenoten en nauwe en overige contacten. Er is nu één brief ter informatie voor alle typen contacten en één brief voor de index. De vertalingen volgen zo spoedig mogelijk.
  • 11-04-2022: Alle Nederlandse en de vertaalde brieven zijn aangepast aan het nieuwe BCO-beleid dat per vandaag ingaat.
  • 25-02-2022: Sinds begin dit jaar is de omikronvariant dominant in Nederland. Daarom is de uitzondering waarbij geen quarantaine geldt voor huisgenoten en nauwe contacten zonder klachten én ‘die in de afgelopen 8 weken corona hebben gehad’ óf ‘die een recente omikroninfectie hebben gehad (pragmatisch wordt hier de grens van 1 januari 2022 aangehouden)’ samengevoegd tot: ‘in 2022 corona gehad’.
  • 18-02-2022: De minimale isolatieduur is ingekort van 7 naar 5 dagen (besluit kabinet n.a.v. 142e OMT-advies). Dit is aangepast in de brief voor de index. De informatiebrief Leefregels isolatie & quarantaine is eveneens aangepast. 
  • 02-02-2022: De informatiebrieven voor kinderopvang en scholen zijn aangepast (Nederlands en Engels). De tekst is op enkele plekken verduidelijkt. Bij het dringende advies om 2x per week preventief een zelftest te doen, stond aangegeven dat men dit 'op school' diende te doen; dat is niet juist en de toevoeging 'op school' is daarom verwijderd.  
  • 31-01-2022: De Arabische, Duitse en Roemeense vertalingen van de actuele BCO-informatiebrieven zijn nu ook beschikbaar.
  • 28-01-2022: In de brief voor een positief getest persoon is een link toegevoegd naar vraag-en-antwoord-pagina 'hoe informeer ik mijn contacten'. In de brieven voor huisgenoten en nauwe contacten is de tekst over de mogelijke uitzondering voor mensen die werken in een essentieel bedrijfsproces verduidelijkt. De Engelse, Poolse en Turkse vertalingen van de actuele BCO-informatiebrieven zijn beschikbaar, evenals de Engelse vertalingen van de actuele informatiebrieven kinderopvang en scholen.
  • 27-01-2022: In de informatiebrief voor nauwe contacten zijn onder B de linkjes opgenomen naar de informatiebrieven kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
  • 26-01-2022: De (Nederlandse) brieven zijn aangepast aan het nieuwe quarantainebeleid. Dit betekent voor de scholenbrieven dat diverse brieven zijn komen te vervallen. Toegevoegd in leefregels isolatie & quarantaine. 'Vraag anderen om uw kind(eren) naar de opvang, school of buitenschoolse activiteiten te brengen bijvoorbeeld sporten of muziekles.'
  • 20-01-2022: De wijzigingen van 18-01 zijn verwerkt in de vertalingen.
  • 18-01-2022: De (Nederlandse) brieven voor huisgenoten en nauwe contacten zijn aangepast (vertalingen volgen z.s.m.): het quarantaineadvies voor personen die een boostervaccinatie hebben gehad of die een infectie hebben gehad in de periode vanaf 1 januari 2022 is vervallen. De informatiebrieven voor kinderopvang en scholen waarop dit ook van toepassing is, zijn eveneens aangepast.
  • 11-01-2022: In de brieven voor huisgenoten en nauwe contacten is de zin “Heeft u in de afgelopen 8 weken zelf corona gehad, dan hoeft u niet in quarantaine en getest te worden” vervangen door “Heeft u in de afgelopen 8 weken corona gehad en heeft u geen klachten? Dan is een test niet nodig en hoeft u niet in quarantaine. Overleg met de GGD als u wel klachten heeft.” Dit is ook aangepast in alle vertalingen. Dit is – waar van toepassing – ook aangepast in de brieven voor scholen/opvang.
  • 30-12-2021: De wijzigingen van 24-12 zijn verwerkt in de Duitse vertalingen en in de 5e Arabische vertaling. De wijzigingen van 24-12 in de informatiebrieven voor kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn nu ook beschikbaar in het Engels.
  • 29-12-2021: De wijzigingen van 24-12 zijn verwerkt in de Poolse, Roemeense, Turkse en 4 van de 5 Arabische vertalingen.
  • 24-12-2021: In de brieven voor categorie 1- en 2-contacten (huisgenoten en nauwe contacten) van een positief geteste persoon is geen onderscheid meer op basis van de immuuunstatus van het contact. Voor deze contacten geldt dat zij een quarantaineadvies krijgen tot 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon. Hierop is geen uitzondering meer voor categorie 2-contacten van 0-4 jaar oud. Voor contacten die recent zelf een infectie met SARS-CoV-2 hebben doorgemaakt (<8 weken geleden eerste ziektedag of positieve test) is het niet nodig om zonder klachten te testen en voor hen geldt geen quarantaineadvies. Voor een asymptomatisch positief geteste persoon wordt de isolatie verlengd naar 7 dagen. De brief voor categorie 3-contacten van een positieve index is toegevoegd. Deze bevat het advies om zo spoedig mogelijk en 5 dagen na de blootstelling een zelftest te doen en te testen bij klachten. De informatiebrieven voor kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn eveneens geüpdatet. De Informatiebrief medewerkers kinderopvang/basisonderwijs – groep/klas in quarantaine door besmettingen op kinderopvang/school is toegevoegd. De Engelse vertalingen van de informatiebrieven zijn geüpdatet.
  • 17-12-2021: Informatiebrief kinderopvang/basisonderwijs – groep/klas in quarantaine door besmettingen op kinderopvang/school toegevoegd.
  • 03-12-2021: Alle brieven zijn aangepast i.v.m. het aangepaste testbeleid en de beschermingsduur na doormaken van COVID-19. 
  • 25-11-2021: De Engelse brieven voor huisgenoten zijn eveneens aangepast i.v.m. de gewijzigde quarantaineregels.
  • 23-11-2021: De Duitse, Poolse, Roemeense, Turkse en Arabische brieven voor huisgenoten (immuun en niet-immuun) zijn aangepast vanwege gewijzigde quarantaineregels.
  • 19-11-2021: De brieven voor huisgenoten (immuun en niet-immuun) zijn aangepast vanwege gewijzigde quarantaineregels.
  • 21-10-2021: In de brieven voor huisgenoten, huisgenoten immuun, huigenoten niet-immuun, nauwe contacten en nauwe contacten immuun, nauwe contacten niet-immuun is de zin 'Blijf thuis tot u de testuitslag weet' toegevoegd.
  • 15-10-2021: De brieven voor huisgenoten, huisgenoten immuun, huigenoten niet-immuun, nauwe contacten en nauwe contacten niet-immuun zijn aangepast vanwege het vervallen van de quarantaineplicht van kinderen jonger dan 4 jaar.
  • 23-09-2021: In de brieven kinderopvang (groepsgenoten) en PO (klasgenoten) is het telefoonnummer van de GGD aangepast.
  • 22-09-2021: Nieuwe Engelse brieven voor de kinderopvang (groepsgenoten) en het basisonderwijs (klasgenoten). De aparte brieven voor nauw en overig contact zijn vervallen.
  • 21-09-2021: In de Nederlandse en Engelse brief voor medewerkers kinderopvang en basisonderwijs die een zgn. overig contact zijn, is de paragraaf Testen zonder klachten vervallen. 
  • 17-09-2021: Nieuwe brieven voor de kinderopvang en het basisonderwijs. De aparte brieven voor nauw en overig contact zijn vervallen. De Engelse vertaling van deze brieven volgt.
  • 07-09-2021: In sommige Engelse vertalingen zijn enkele inconsistenties met de Nederlandse versie opgelost (bijvoorbeeld de toevoeging om als u in de zorg werkt te overleggen met werkgever of bedrijfsarts over maatregelen tijdens het werk; of de toevoeging om, naast de in de brief al genoemde leefregels, ook altijd de algemene adviezen te volgen die gelden in Nederland).
  • 27-08-2021: De Engelse vertalingen van de informatiebrieven voor scholieren in het voortgezet onderwijs (nauw contact en overig contact) en de brieven voor medewerkers kinderopvang/PO/VO (nauw contact en overig contact) zijn gepubliceerd.
  • 20-08-2021: De informatiebrieven voor scholieren in het voortgezet onderwijs (nauw contact en overig contact) en de brieven voor medewerkers kinderopvang/PO/VO (nauw contact en overig contact) zijn aangepast naar aanleiding van de beleidsveranderingen voor de verschillende onderwijssectoren.
  • 18-08-2021: De definitie van immuniteit na het COVID-19-vaccin van Janssen is gewijzigd: iemand die het Janssen-vaccin heeft gekregen, wordt voortaan na 28 dagen i.p.v. 14 als immuun beschouwd. Dit is aangepast in de informatiebrief positief getest persoon en in de Engelse vertaling Information for those who have corona.
  • 12-08-2021: De definitie van immuniteit na het COVID-19-vaccin van Janssen is gewijzigd: iemand die het Janssen-vaccin heeft gekregen, wordt voortaan na 28 dagen i.p.v. 14 als immuun beschouwd. Dit is aangepast in de informatiebrieven voor huisgenoten en nauwe contacten en in de informatiebrieven voor nauwe contacten in het voortgezet onderwijs en voor medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang.
  • 09-08-2021: Roemeense en Turkse informatiebrieven en leefregels toegevoegd.
  • 05-08-2021: Duitse, Poolse en Arabische informatiebrieven en leefregels toegevoegd.
  • 03-08-2021: Engelstalige brieven voor medewerkers onderwijs en kinderopvang toegevoegd. Gewijzigde BCO-procedure voor GGD met aangepaste telefoonnummers doorgevoerd in alle Engelstalige brieven.
  • 30-07-2021: Op deze pagina: link naar de Informatiehulp toegevoegd.
  • 23-07-2021: Verduidelijking gewijzigde BCO-procedure voor GGD met aangepaste telefoonnummers. Dit is doorgevoerd in de Nederlandstalige brieven en in de Engelstalige brieven voor huisgenoot immuun en nauw contact immuun. In de overige Engelstalige brieven worden deze wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgevoerd.
  • 16-07-2021: De zin ' Werkt u in de zorg, overleg dan met uw werkgever of bedrijfsarts welke maatregelen u moet nemen tijdens uw werk' op een prominentere plaats gezet in de brieven.  
  • 14-7-2021: Uitleg voor briefkeuze toegevoegd op pagina English translation rules of living.
  • 12-7-2021: Omschrijving verschillende categorieën contacten toegevoegd.
  • 9-7-2021: Nieuwe scholenbrieven toegevoegd. En verduidelijking in de brieven huisgenoot (alle situaties) en huisgenoot immuun: de immune huisgenoot houdt zich tot 10 dagen na de besmettelijke periode van de huisgenoot met corona aan social distancing.
  • 8-7-2021: De informatiebrieven voor indexen en contacten zijn in lijn gebracht met het nieuwe BCO-beleid. 
  • 7-7-2021: I.v.m. livegang GGD Contact-app publicatie van 5 nieuwe brieven met beleid BCO bij toenemende vaccinatiegraad. Zie GGD-Infactberichten voor de details. Het beleid gaat in op 8 juli 2021.
  • 6-7-2021: De LCI-informatiebrief voor mensen die zijn teruggekomen uit een COVID-19-hoogrisicoland of -gebied is vervallen, omdat alle informatie te vinden is op Rijksoverheid.nl: Thuisblijven (in thuisquarantaine) bij aankomst in Nederland.
  • 21-05-2021: In de informatiebrief VO cat. 3 en in de brief die wordt meegegeven bij een zelftest op school het zelftesten op dag 5 toegevoegd.
  • 21-04-2021: In Engelstalige brief categorie 3 passage over zelftest toegevoegd. Informatiebrief voortgezet onderwijs zelftest gepubliceerd.
  • 20-04-2021: In brieven voor categorie 3 op het voortgezet onderwijs toegevoegd: 'Soms kun je op school een zelftest doen zodra bekend is dat iemand op school het coronavirus heeft. De school geeft je hier meer informatie over. Je kunt zelf beslissen of je een zelftest wilt doen.
  • 16-04-2021: Aan Engelse vertaling overige contacten (cat. 3) toegevoegd: 'The recommendation is to get tested for COVID-19 from 5 days after the last contact with the person who tested positive' en 'You don't have to stay home while you are waiting for the test results, as long as you don't have any symptoms.'
  • 15-04-2021: Aanpassing brieven categorie 3-contacten: duidelijker vermeld wanneer de test gepland moet worden in de zin 'Wij adviseren u om een afspraak te maken voor een coronatest vanaf dag 5 na het laatste contact met de besmettelijke persoon.'
  • 14-04-2021: Engelstalige versies brieven scholen en kinderopvang toegevoegd.
  • 12-04-2021: Tekstuele verduidelijkingen in scholenbrieven en de brieven voor overige contacten. Social distancing is eerste punt in leefregels voor overige contacten. Duidelijker aangegeven dat ook kinderen die overig contact zijn wordt geadviseerd te testen op of na dag 5 en bij een positieve test alle huisgenoten thuis moeten blijven. Duidelijker vermeld dat een overig contact zonder klachten in afwachting van de test niet thuis hoeft te blijven als er geen symptomen zijn.
  • 25-03-2021: Kleine verduidelijkingen in de brieven: direct testen en op dag 5 testen via 0800-2035 (hier kunnen de twee afspraken tegelijkertijd gemaakt worden), bij klachten testen inplannen via 0800-1202 of coronatest.nl.
  • 10-03-2021: De Nederlandstalige algemene informatiebrieven, brieven voor scholen & kinderopvang en reizen (positief getest persoon, huisgenoot en nauw contact) bevatten nu een verwijzing naar korte video's met uitleg over in isolatie/quarantaine gaan (RIVM). Zie ook quarantaine en isolatie (rivm.nl).
  • 07-03-2021: Een link naar Quarantaine en isolatie (rivm.nl) toegevoegd voor meer uitleg en animatievideo's.
  • 25-02-2021: In de informatiebrief voor nauwe contacten op het voortgezet onderwijs is het juiste telefoonnummer toegevoegd waarnaar men kan bellen voor een testafspraak.
  • 18-02-2021: Bij de brieven voor overige contacten is onder Testen toegevoegd: Als de testuitslag positief is (een besmetting wordt aangetoond), gaat u in thuisisolatie. De GGD zal contact met u opnemen.
  • 17-02-2021: Voor het voortgezet onderwijs zijn nieuwe informatiebrieven geplaatst voor nauw contact, overig contact en contact buiten de klas. Hierin zijn de meest recente adviezen rondom testen en thuisblijven verwerkt.
  • 12-02-2021: In de informatiebrieven voor overige contacten op de kinderopvang en in het basisonderwijs is het juiste telefoonnummer toegevoegd waarnaar men kan bellen voor een testafspraak.
  • 10-02-2021: In de informatiebrief voor reizigers uit een COVID-19-hoogrisicoland/-gebied is een verduidelijking toegevoegd m.b.t. regels voor testen en quarantaine: deze gelden ook voor kinderen t/m 12 jaar.
  • 09-02-2021: In de informatiebrieven basisonderwijs en kinderopvang nauw contact is de tekst over direct testen verduidelijkt. De Arabische, Duitse, Engelse, Poolse, Roemeense en Turkse vertalingen van de informatiebrieven voor de positief geteste persoon, huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten zijn geüpdatet.
  • 08-02-2021: Voor basisonderwijs en kinderopvang zijn nieuwe informatiebrieven geplaatst voor nauw contact, overig contact en contact buiten de klas/groep. Hierin zijn de meest recente adviezen rondom testen en thuisblijven verwerkt.
  • 08-02-2021: De Engelstalige informatiebrieven zijn geüpdatet.
  • 03-02-2021: In de informatiebrief voor categorie 3-contacten is het advies opgenomen om zich te laten testen. Categorie 1- en 2-contacten krijgen het advies om zich zo snel mogelijk te laten testen nadat zij als contact zijn aangemerkt. Indien deze eerdere test (voor dag 5 na de laatste blootstelling) negatief is, vervalt het quarantaineadvies niet.
  • 27-01-2021: Verduidelijking (hoog risico = oranje of rood) en correctie in de informatiebrief voor reizigers uit een COVID-19-hoogrisicoland/-gebied.
  • 25-01-2021: Uitzondering waarbij kinderen t/m 12 jaar hun quarantaine mogen onderbreken voor school en sport verwijderd uit de brieven voor categorie 2-contacten. 
  • 22-01-2021: Aanpassing Informatie voor reizigers die terugkomen uit een hoogrisicoland: testen op dag 5 nu mogelijk. 
  • 13-01-2021: Nieuwe vertalingen positief geteste personen en huisgenoten gepubliceerd.
  • 11-01-2021: In de brieven voor huisgenoten en nauwe contacten is een link naar de informatie op de pagina over quarantaine (rivm.nl) toegevoegd.
  • 05-01-2021: Nieuwe versie van de Engelse vertalingen beschikbaar: 1. following positive test | 2. housemates. Bevat: verduidelijking "If you are unable to stay 1.5 metres away, you must quarantine for up to day 10 after your housemate is no longer infectious" en "When are you allowed to go outside and receive visitors again? You are only allowed to leave your home and receive visitors if you: have not had any coronavirus symptoms for a period of 24 hours; AND 7 days have passed since your symptoms started. OR, if you have not had any symptoms, for 5 days after the test. 
  • 29-12-2020: Informatie index met of zonder klachten samengevoegd in één brief. In huisgenotenbrieven verduidelijking  "Lukt het u om 1,5 meter afstand te houden, dan gaat u 10 dagen in quarantaine. Lukt het niet om 1,5 meter afstand te houden, dan moet u 10 dagen in quarantaine blijven vanaf het moment dat uw huisgenoot niet meer besmettelijk is." 
  • 24-12-2020: De term 'patiënt' is, waar van toepassing, vervangen door 'positief getest persoon', aangezien mensen ook positief kunnen testen op SARS-CoV-2 zonder dat zij zorg behoeven. De komende dagen zal dit ook in de informatiebrieven worden aangepast.
  • 14-11-2020: Brieven voor huisgenoten en nauwe contacten van asymptomaten vervallen. Dit beleid is gelijkgetrokken met het beleid voor huisgenoten en contacten van mensen met klachten, alleen is de besmettelijke periode anders en daarmee het startmoment. Bij symptomatische infecties begint de besmettelijke periode 2 dagen voor de start van de klachten, en eindigt als de patiënt 24 uur klachtenvrij is en minimaal 7 dagen na start van de symptomen. Bij asymptomatische infecties begint de besmettelijke periode op de testdatum en eindigt 5 dagen na de testafname. | Nieuwe vertalingen gepubliceerd. | Verduidelijking Informatiebrief voor huisgenoten. 
  • 11-12-2020: Brief met Informatie voor reizigers die terugkomen uit een hoogrisicoland toegevoegd. Voor reizigers uit hoogrisicolanden is er nog geen mogelijkheid om na 5 dagen een test te doen en de quarantaine op basis daarvan te verkorten. | De periode voor zelfmonitoring is in de brieven voor contacten van 14 naar 10 dagen gezet. Dit is gebaseerd op het feit dat uit gegevens van het Nederlandse bron- en contactonderzoek blijkt dat van alle contacten van een besmette patiënt die later zelf ziek werden 99% COVID-19-klachten kregen binnen 10 dagen na het laatste risicovolle contact. | Het woord patiënt is waar nodig aangepast naar 'persoon die positief is getest' of 'persoon met COVID-19'.
  • 08-12-2020: Op deze overzichtspagina is onder de kop 'Informatiebrieven voor scholen/kindercentra' aangegeven dat deze brieven personen betreffen die géén nauw contact zijn.  
  • 07-12-2020: in Informatiebrief leefregels voor huisgenoten van iemand die positief getest is en (nog) geen klachten heeft stond nog onderin bij leefregels 3 dagen in plaats van 5 dagen isolatie. Dit is gecorrigeerd. Ook is hier duidelijker aangegeven dat de quarantaine van huisgenoten na risicocontact binnen 1,5 meter met de huisgenoot die positief is getest opnieuw begint en 5 (indien test en uitslag op dag 5) tot 10 dagen duurt.
  • 04-12-2020: dubbele en onduidelijke opmerking over werken in de zorg verwijderd in brief in eenvoudige taal voor nauwe contacten en brief voor mensen die positief zijn getest zonder symptomen. De juiste zin is nu: Als u in de zorg werkt, overleg dan met uw werkgever.  
  • 02-12-2020: Isolatie bij asymptomatische personen met SARS-CoV-2 is verlengd van 3 naar 5 dagen. Dit is aangepast in de brieven Informatiebrief met leefregels voor iemand die positief getest is en (nog) geen klachten heeft, Informatiebrief leefregels voor huisgenoten van iemand die positief getest is en (nog) geen klachten heeft en Informatiebrief leefregels voor nauwe contacten van iemand die positief getest is en (nog) geen klachten heeft.
  • 01-12-2020: kleine verduidelijkingen in de brieven in eenvoudige taal voor categorie 1- en 2-contacten waarmee duidelijker wordt om welk type contact het gaat (huisgenoten en nauwe contacten) en dat het om quarantaine gaat en deze duurt tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact.
  • 30-11-2020: aanpassing quarantaine voor categorie 1- en 2-contacten BCO-beleid waarbij vanaf 1 december 2020 de quarantaine opgeheven kan worden als een PCR-test negatief is op of na 5 dagen na de laatste blootstelling. Wijziging monitoringsperiode gesprekken voor categorie 2-contacten: het contactmoment halverwege de monitoringsperiode is vervallen.
  • 27-11-2020: Verduidelijking van het advies en informatie toegevoegd in de brief voor ouders/verzorgers van klas- en groepsgenoten van een patiënt in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en kindercentra.
  • 02-11-2020: Aanpassingen (9-10 en 19-10) in alle vertalingen patiënt, huisgenoten en nauwe contacten doorgevoerd.
  • 19-10-2020: In de brieven zijn de teksten over schoonmaken aangepast. Gebruik van bleekmiddel wordt niet langer geadviseerd. De vertalingen worden hier nog op aangepast.
  • 09-10-2020: In de brieven voor nauwe contacten (+ de brieven voor nauwe contacten van asymptomatische patiënten en de eenvoudige taal-brief, nog niet in de vertalingen) is de zin 'De GGD houdt telefonisch contact met u tijdens de quarantaineperiode om te bespreken hoe het met u gaat' aangepast naar 'Het kan zijn dat de GGD telefonisch contact met u opneemt tijdens de quarantaineperiode' wat past binnen het risicogestuurd BCO wat de (meeste) GGD'en op dit moment uitvoeren.
  • 02-10-2020: De informatie voor scholen en kindercentra is verder uitgebreid. De brief voor overige contacten op school (en kindercentra) is aangepast: de informatie geldt nu niet alleen voor het basisonderwijs, maar ook voor het voortgezet onderwijs (om deze reden is ook de titel 'Informatie voor contacten van positief geteste COVID-19-patiënt in primair onderwijs en kindercentra' is aangepast naar 'Informatie voor ouders/verzorgers van klas- en groepsgenoten van patiënt in basisonderwijs, voorgezet onderwijs en kindercentra'). Daarnaast zijn er drie nieuwe informatiebrieven: 'Informatie voor ouders/verzorgers bij COVID-19 in het basisonderwijs', 'Informatie voor ouders/verzorgers bij COVID-19 in het voortgezet onderwijs', en 'Informatie voor docenten'.
  • 28-09-2020: In de brief voor overige contacten op school (Informatie contacten patiënt onderwijs kindercentra) link toegevoegd en de zin 'Voor kinderen die door de GGD als nauw contact zijn aangemerkt, geldt een thuisquarantaine van 10 dagen zie Informatiebrief leefregels voor nauwe contacten'. 
  • 25-09-2020: Link www.rijksoverheid.nl/quarantaine toegevoegd in de brief voor iemand met klachten .
  • 21-09-2020: Link naar Brochure hulp en steun bij thuisquarantaine toegevoegd in brieven voor patiënt, huisgenoten en nauwe contacten.
  • 18-09-2020: Taalcorrectie doorgevoerd in Turkse informatiebrief.
  • 16-09-2020: De Arabische, Poolse, Roemeense en Turkse vertalingen van de informatiebrieven voor patiënt, huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten zijn aangepast waardoor de teksten prettiger leesbaar zijn. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.
  • 08-09-2020: In alle vertalingen voor nauwe contacten en huisgenoten aangepast: 'De GGD belt u op meerdere keren tijdens de 10 dagen thuisblijven, om te horen hoe het met u gaat.' (was: na 1 en 2 weken). In de vertalingen voor nauwe contacten aangepast: 'kinderen tot 13 jaar mogen naar de opvang, school en/of sporten.' (was 4 tot 13 jaar) en het werken tijdens de quarantaine is nu geformuleerd: 'Ook als u in de zorg werkt blijft u thuis. U mag alleen werken als u echt niet gemist kunt worden en uw leidinggevende zegt dat u mag werken. U moet dan wel een mondkapje dragen.' Link toegevoegd naar https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/quarantine.
  • 07-09-2020: In brief nauwe contacten stond bij zelfmonitoring: bel als u symptomen krijgt de huisarts of GGD. Dat moet GGD zijn (wel blijft: bel de huisarts indien u medische hulp nodig heeft). Ook stond er in de brief voor nauwe contacten geen duur van de zelfmonitoring. Dat moet 14 dagen zijn.
  • 03-09-2020: in de brieven voor nauwe contacten is de uitzondering voor het quarantainebeleid voor zorgmedewerkers aangepast: alleen als de zorgcontinuïteit in het geding komt, kan hiervan afgeweken worden in overleg met de leidinggevende. De zorgmedewerker mag dan zelf geen klachten hebben en dient tijdens het werk altijd een chirurgisch mondneusmasker minimaal type II te dragen. Het werken tijdens de quarantaine is nu geformuleerd: 'Ook als u in de zorg werkt blijft u thuis. U mag alleen werken als u echt niet gemist kunt worden en uw leidinggevende zegt dat u mag werken. U moet dan wel een mondkapje dragen.' Link toegevoegd naar https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/quarantine.
  • 02-09-2020: In de brieven voor nauwe contacten is de uitzondering voor het quarantainebeleid voor kinderen aangepast: ≤ 12 jaar in plaats van 4 t/m 12 jaar.
  • 28-8-2020: Aanpassing belmomenten in de brieven voor huisgenoten en nauwe contacten (de uitgangspunten voor de belmomenten zijn: er is geen verschil in belmomenten tussen categorie 1- en 2-contacten. Het 1e gesprek is voor uitleg en instructie, het 2e gesprek op dag 5 is om te informeren hoe het gaat en of er klachten zijn, het 3e gesprek checkt of er reden is om de quarantaine te verlengen. Als dat niet het geval is, is dit een afsluitend gesprek, waarmee de monitoring beëindigd wordt. Als er tussen twee belmomenten minder dan 2 dagen (48 uur) zit, dan vervalt een gesprek, en wordt de inhoud van de twee gesprekken gecombineerd). Verder toegevoegd: Ook als u COVID-19 heeft gehad of denkt gehad te hebben, moet u deze quarantaineperiode in acht nemen. 
  • 21-08-2020: De verandering van 20-08-2020 is teruggedraaid in afwachting van een uiteindelijke beslissing in het kader van het GGD-BCO-opschalingsplan.
  • 20-08-2020:Voor de nauwe contacten vervalt het belmoment halverwege de monitoringsperiode. Toelichting: voor deze categorie contacten vindt het eerste belmoment vaak al enige dagen na het laatste blootstellingsmoment plaats, en is het interval tussen het eerste belmoment en het afsluiten van de monitoring relatief kort. Daarnaast is voor deze contacten de secundaire attack rate relatief laag vergeleken met die van de huishoudcontacten. Twee belmomenten (bij aanvang van de monitoring en ter afsluiting) zijn voor deze categorie voldoende. NB: In de vertalingen moet dit nog worden aangepast.
  • 19-08-2020: Op basis van het OMT-advies is de quarantaineperiode bekort van 14 naar 10 dagen, gerekend vanaf het laatste risicovolle contact of moment van mogelijke besmetting. Uit de nieuwste gegevens van het Nederlandse bron- en contactonderzoek blijkt: van alle contacten van een besmette patiënt die later zelf ziek werden, kreeg 99% COVID-19-klachten binnen 10 dagen na het laatste risicovolle contact. (NB: De periode voor zelfmonitoring is voor overige contacten ongewijzigd: tot en met 14 dagen na het laatste contact.)
  • 14-08-2020: In de brieven voor nauwe contacten is (conform de wijziging in het BCO-protocol d.d. 05-08-2020) de uitzondering voor het quarantainebeleid voor kinderen aangepast: 4 t/m 12 jaar in plaats van ≤ 12 jaar.
  • 13-07-2020: Link naar Informatiefolder testen op corona op Rijksoverheid.nl toegevoegd. 
  • 01-07-2020: Links naar de algemene leefregels (in het Nederlands en Engels) op Rijksoverheid.nl toegevoegd.
  • 22-06-2020: Nieuw: vertalingen Pools, Roemeens, Turks en Arabisch. | In de brief voor iemand die mogelijk het nieuwe coronavirus heeft, is de alinea wat te doen bij een negatieve testuitslag aangepast: de persoon die klachten had, hoeft niet meer thuis te blijven tenzij er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande klachten verergeren.
  • 19-06-2020: Nieuw: vereenvoudigde versies met afbeeldingen van de brieven voor patiënt, huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten | Nieuw: vertalingen Engels en Duits | Nieuw: brieven voor mensen die (nog) geen klachten hebben en voor hun huisgenoten en contacten.
  • 02-06-2020: Eerste versie van informatiebrief voor iemand die mogelijk COVID-19 heeft.
  • 28-05-2020: Alle brieven zijn aangepast n.a.v. voortschrijdend inzicht t.a.v. bron- en contactopsporing, leesbaarheid en klachten waarbij getest wordt op COVID-19.
  • 08-05-2020: Toegevoegd aan de brieven: indien iemand medische hulp nodig heeft, niet naar huisarts of ziekenhuis gaan, maar direct huisarts bellen. Patiënt met onderliggend lijden (in overleg met arts) minimaal 14 dagen isolatie.
  • 07-05-2020: Vanwege het aangepaste protocol bron- en contactonderzoek zijn er nieuwe versies opgesteld van de brieven voor patiënten (patiënt in thuisisolatie tot minstens 7 dagen na start van de symptomen EN minstens 24 uur klachtenvrij) en huisgenoten (aanpassing tijdstip uit isolatie; testbeleid contact: bij klachten wordt contact getest; aparte verwijzing voor zorgmedewerkers). Er zijn aparte informatiebrieven opgesteld voor nauwe contacten en voor overige contacten. En er is een aparte informatiebrief opgesteld voor contacten in primair onderwijs en kindercentra.
  • 28-04-2020: 'Wassen op minimaal 60 graden' vervangen door 'minimaal 40 graden met een volledig wasprogramma’.
  • 21-04-2020: Aangevuld in de brieven voor huisgenoten en contacten: een zorgmedewerker met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 die directe zorg verleent aan een patiënt/cliënt, kan getest worden
  • 08-04-2020: Aangevuld in de brieven voor huisgenoten en contacten: mogelijk afwijkende regels omtrent werken voor mensen in cruciale beroepen gelden ook voor mensen werkzaam in vitale processen.
  • 19-03-2020: Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en de overige contacten via de patiënt. De informatiebrieven zijn hierop aangepast.
  • 01-03-2020: Aangepast beleid voor huisgenoten van bevestigde patiënt: niet werken en zo min mogelijk naar buiten. 
  • 28-02-2020: Aparte brieven voor hoogrisicocontacten en laagrisicocontacten van bevestigde patiënten.
  • 13-02-2020: Eerste versies informatiebrieven