Kader voor speciaal vervoer van jongeren

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 27 mei 2020 (versiebeheer zie onderaan pagina)
 

Dit kader geldt voor groepsvervoer van jongeren vanaf 12 jaar in het kader van speciaal onderwijs of dagbesteding. Speciaal vervoer betreft structureel vervoer waar de passagier een indicatie voor heeft.

Overwegingen vooraf

 • Als algemene preventieve maatregel geldt: iedereen met luchtwegklachten moet thuisblijven. Dit betekent dat diegene dit moet melden bij het vervoersbedrijf en bij de dagbesteding, zodat die niet opgehaald wordt.
 • De gezondheidscheck vormt de basis voor de beslissing om een persoon met het busje te laten reizen. Dit betekent dat personen met klachten (neusverkouden en/of hoesten en/of koorts) of personen die gezinscontacten met deze klachten hebben, niet per busje kunnen reizen. Als zij of hun gezinscontacten klachten hebben, dan dienen zij ook niet op de dagbesteding te verblijven.
 • De triage kan het beste uitgevoerd worden door de (zorg)medewerkers van de dagbesteding, omdat zij de cliënten het beste kennen en daartoe het beste geschoold zijn.
 • Het bewaren van afstand van 1,5 meter tussen betrokkenen wordt waar mogelijk aangehouden. De meeste busjes voor dit soort vervoer zijn niet heel groot, waardoor 1,5 m afstand een forse beperking oplevert voor het aantal te vervoeren personen per rit.
 • De chauffeurs zijn verantwoordelijk voor het op de juiste wijze vastzetten van rolstoelen in de bus, waardoor fysiek contact van de chauffeur en de te vervoeren persoon niet altijd kan worden uitgesloten.
 • Wanneer dit in het huidige vervoersaanbod niet kan, wordt gezocht naar andere mogelijkheden van vervoer. Daarbij wordt ook bekeken of vervoer kan plaatsvinden door gezinscontacten of via individueel taxivervoer.
 • Chauffeurs, passagiers en eventuele begeleiders vallen onder het landelijk testbeleid.
   

Wanneer speciaal vervoer plaats moet vinden én er tussen de passagiers onderling geen 1,5 meter afstand kan worden aangehouden, gelden onderstaande regels.

Basisregels

 • Personen worden zo veel mogelijk vervoerd in groepen met een vaste samenstelling.
   
 • Bij een beperkte mogelijkheid tot individueel taxivervoer, wordt hierbij voorrang gegeven aan personen met een ernstige meervoudige beperking, aan personen waarbij sprake is van gedragsproblematiek en aan personen die moeite hebben instructies te volgen.
   
 • Onderstaand getrapt advies is passend door een stapeling van risicofactoren: suboptimale triage van de passagiers, de relatief kleine ruimte in het vervoersmiddel, de gemiddelde duur van de ritten, de mogelijke kwetsbaarheid van de chauffeur en vanwege de soms moeilijk te instrueren passagiers en hun kwetsbaarheid.
  Chauffeurs volgen de volgende stappen:
  • Tussen de te vervoeren personen en de chauffeur wordt minimaal 1,5 meter aangehouden waar mogelijk.
  • Wanneer deze afstand tot de chauffeur niet mogelijk is, wordt op een verkeersveilige manier een fysieke afscheiding geplaatst tussen de chauffeur en de passagiers.
  • Indien er geen 1,5 m afstand gehouden kan worden én indien er geen fysieke afscheiding aanwezig is, draagt de chauffeur tijdens de werkzaamheden een chirurgisch mondneusmasker. Wanneer een chirurgisch mondneusmasker wordt gedragen volgt de chauffeur hierbij de instructies voor zorgmedewerkers: https://vimeo.com/403728699.
    
 • Chauffeurs dienen extra instructie te ontvangen om te voorkomen dat zij te dicht bij het gelaat van de te vervoeren persoon komen. Handhygiëne na afloop van het vastzetten van de rolstoel is aangewezen.
   
 • Indien de chauffeur gerede twijfel heeft of iemand klachtenvrij is, kan hij/zij besluiten een persoon niet mee te nemen, na overleg met het speciaal onderwijs of de dagbesteding.

Hygiëne

 • Voor het instappen in het voertuig passen personen handhygiëne toe.
   
 • Tijdens het vervoer staat de ventilatie aan.
   
 • Oppervlakken die tijdens gebruik veel worden aangeraakt, zoals deurhendels en handgrepen, worden na gebruik gereinigd met water en zeep of reinigingsdoekjes.
   

Versiebeheer

27-05-2020: Eerste versie.