Informatie voor huisgenoten van iemand die positief getest is op COVID-19

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 25 maart 2021 (versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

De standaardversies: 1. positief getest persoon | 2. huisgenoten | 3. nauwe contacten | 4. overige contacten  
De eenvoudige taal-versies met afbeeldingen: 1. positief getest persoon | 2. huisgenoten | 3. nauwe contacten | 4. overige contacten

Brief voor huisgenoten van iemand die positief getest is op COVID-19

 

Beste meneer, mevrouw,

U krijgt deze brief omdat u een huisgenoot bent van iemand met COVID-19. Lees deze brief goed door, hierin staat belangrijke informatie. 

Het belangrijkste is dat u in thuisquarantaine gaat, omdat u nog ziek kunt worden. Op de website van het RIVM vindt u een korte video met uitleg over in quarantaine gaanKijk ook in de brochure met tips voor de thuisquarantaine.

Ook is het belangrijk dat u zoveel mogelijk afstand houdt van uw huisgenoot die positief getest is, zo lang hij/zij besmettelijk is. Als dat kan, gaat uw huisgenoot in thuisisolatie. Isolatie betekent dat uw huisgenoot met COVID-19 zo veel mogelijk in een eigen kamer blijft, en altijd minimaal 1,5 meter afstand houdt.

Uw huisgenoot is besmettelijk zo lang hij/zij klachten heeft én minimaal 7 dagen na het begin van de klachten. Overleg met de GGD over de besmettelijkheid als iemand langer dan 7 dagen ziek is. Als uw huisgenoot geen klachten had toen hij/zij werd getest, dan gaan we ervan uit dat hij/zij besmettelijk is tot en met 5 dagen na de testafname.

 • Lukt het u om minimaal 1,5 meter afstand te houden en zo weinig mogelijk in dezelfde ruimte te zijn (zie Leefregels punt 3), dan gaat u 10 dagen in quarantaine.
 • Lukt het niet om 1,5 meter afstand te houden en zo weinig mogelijk in dezelfde ruimte te zijn (zie Leefregels punt 3), dan moet u 10 dagen in quarantaine blijven vanaf het moment dat uw huisgenoot niet meer besmettelijk is.

 

Door thuis te blijven is de kans klein dat u andere mensen besmet als blijkt dat u ziek bent.

Direct testen:

U kunt zich laten testen, doe dat zo snel mogelijk nadat u hoort dat uw huisgenoot COVID-19 heeft. Door zo snel mogelijk te testen, kunnen we een infectie snel opsporen en de verspreiding van het virus stoppen. Maak voor deze test en de test op dag 5 een afspraak via 0800-2035.

 • Als de testuitslag positief is (een besmetting wordt aangetoond), gaat u in thuisisolatie. De GGD zal contact met u opnemen.
 • Als de testuitslag negatief is (géén coronavirus aangetoond) dan moet u nog wel in thuisquarantaine blijven. Het kan namelijk zo zijn dat u toch nog ziek wordt.  

 

Testen op dag 5:

U kunt zich op of na dag 5 na het laatste contact met uw besmettelijke huisgenoot (opnieuw) laten testen, om te kijken of u uit quarantaine kan. Zie de informatie op de pagina over quarantaine. Maak een testafspraak via 0800-2035.

Als de testuitslag (opnieuw) negatief is (er wordt géén coronavirus aangetoond), dan kan de thuisquarantaine worden gestopt.

 • Vermijd dan nog wel het contact met kwetsbare personen tot en met 10 dagen na het contact met uw besmettelijke huisgenoot.
 • Werkt u in de zorg, overleg dan met uw werkgever of en wanneer u weer mag werken. 
 • Blijf ook op klachten letten als u weer naar buiten mag. Als u klachten krijgt of uw klachten veranderen, blijf dan thuis en laat u dan opnieuw testen. Overleg hierover met de GGD

Testen bij klachten:

Laat u ook (opnieuw) testen als u klachten krijgt zoals: 

 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
 • (licht) hoesten; 
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);
 • kortademigheid/benauwdheid;
 • verhoging of koorts.

 

Krijgt u één of meer van deze klachten? Meldt u zich dan aan voor een test, ook als u eerder een negatieve testuitslag had. Een afspraak maken kan via 0800-1202 en www.coronatest.nl. Bij twijfel of bij andere klachten? Neem dan telefonisch contact op met de lokale GGD. De GGD bespreekt met u of het verstandig is u te laten testen. 

Heeft u hulp nodig als u in thuisquarantaine gaat vanwege corona? Kijk in de brochure hulp en steun bij thuisquarantaine. Als u weer uit quarantaine gaat en u weer naar buiten mag, volg dan de algemene adviezen op Rijksoverheid.nl.

Bent u ernstig ziek en heeft u medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel direct de huisarts. Geef daarbij aan dat u een huisgenoot bent van iemand met COVID-19.

Deze regels voor testen en quarantaine gelden ook voor kinderen t/m 12 jaar. Voor een testafspraak bel: 0800-2035.

Leefregels

U vindt hieronder de leefregels voor de thuisquarantaine. Houdt u zich aan deze regels. Dit kan soms best moeilijk zijn. Het is belangrijk dat u de leefregels opvolgt. Zo helpt u voorkomen dat het virus zich verder verspreidt en dat mensen om u heen besmet raken. Uw huisgenoot die positief is getest krijgt een aparte informatiebrief met instructies.

1. Blijf thuis, ontvang geen bezoek - alle huisgenoten (ook kinderen) blijven thuis

 • U mag niet naar buiten, naar school, of naar het werk.
 • Laat anderen boodschappen doen. Indien dit echt niet kan, mag één huisgenoot (zonder klachten) wel even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Let daarbij op dat u op afstand van anderen blijft en maak geen lichamelijk contact.
 • U mag in uw tuin of op uw balkon zitten.
 • Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische zaken (bijvoorbeeld huisarts, GGD).
 • Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen met u in huis zijn.

2. Let op gezondheidsklachten

 • U moet uw gezondheid extra goed in de gaten houden na het contact met de positief geteste huisgenoot, omdat u mogelijk nog ziek kunt worden. U kunt klachten krijgen zoals: verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), kortademigheid/benauwdheid, verhoging of koorts.
 • Krijgt u één of meer van deze klachten? Of krijgt u andere klachten? Neem dan telefonisch contact op met de GGD. Als dat nodig is, wordt u getest op COVID-19.
 • Bent u ernstig ziek en heeft u medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel direct de huisarts. 
 • Als u denkt dat u koorts heeft, meet u uw temperatuur (rectaal of via het oor); koorts is een temperatuur van 38,0 graden of hoger.
 • Als er kinderen bij u wonen, check dan elke dag of zij klachten krijgen.

3. Hoe ga ik om met mijn positief geteste huisgenoot?

Het juist toepassen van de leefregels is belangrijk, zo voorkomt u dat u besmet raakt met het coronavirus.

 • Slaap apart van elkaar, als het kan in een andere kamer.
 • Probeer zo weinig mogelijk in dezelfde kamer te zijn.
 • U heeft zo weinig mogelijk contact en blijft zo veel mogelijk op 1,5 meter afstand. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks.
 • Deel geen bestek, borden, bekers en glazen.
 • Gebruik uw eigen tandenborstel.
 • Als er meerdere badkamers en toiletten in het huis zijn, gebruik dan een ander toilet en een andere badkamer.
 • Maak het toilet en de badkamer elke dag schoon.
 • Zorg als het kan elke dag voor frisse lucht in de ruimtes door 30 minuten het raam open te zetten.
 • Denk bij het schoonmaken ook aan de kraan, lichtknopjes en deurklink. Was daarna uw handen met water en zeep.

4. Zorg voor goede persoonlijke hygiëne

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit altijd:
  • na hoesten en niezen
  • nadat u op het toilet bent geweest
  • na het schoonmaken en opruimen
  • voor het (bereiden van) eten
 • Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek. Hebt u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in de plooi van uw elleboog.
 • Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg. Was daarna uw handen. 

5. Zorg voor een goede hygiëne in huis

 • Maak de dingen die u veel gebruikt elke dag schoon, zoals de doorspoelknop van de wc, deurklinken en lichtknoppen.
 • Maak schoon met gewoon schoonmaakmiddel. 
 • Doe de schoonmaakdoek daarna direct in de was.
 • Was daarna uw handen met water en zeep.

6. Zorg voor een goede hygiëne van bevuilde spullen

 • Probeer te voorkomen dat anderen in contact kunnen komen met lichaamsvloeistoffen van de positief geteste huisgenoot, zoals ontlasting, spuug, snot, zweet en urine.
 • Verzamel het wasgoed van de positief geteste huisgenoot in een aparte wasmand en was dit op minimaal 40 graden met een volledig wasprogramma en normaal wasmiddel.
 • Doe uw afwas in de vaatwasmachine op een uitgebreid wasprogramma of doe de afwas van de positief geteste huisgenoot gescheiden met standaard afwasmiddel en heet water.
 • Laat de positief geteste huisgenoot het eigen afval in een aparte afvalzak in de eigen kamer gooien. De zak mag gewoon in de (grijze) afvalbak voor het restafval.

7. Huisdieren

Heeft u een hond of een kat als huisdier? Kijk dan voor adviezen op Dieren en Covid-19 – RIVM.

 

naar video quarantaine