Informatie voor nauwe contacten van positief geteste COVID-19-patiënt

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 28 mei 2020 (versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

Er is ook een eenvoudige versie van deze brief (taalniveau A2) met afbeeldingen beschikbaar.

 

Beste meneer, mevrouw,

U krijgt deze brief omdat u een nauw contact bent van een COVID-19-patiënt. Lees deze brief goed door, hierin staat belangrijke informatie.

Het belangrijkste is dat u thuis blijft, omdat u tot en met 14 dagen na het laatste contact met de patiënt met COVID-19 nog ziek kunt worden. Door thuis te blijven is de kans klein dat u andere mensen besmet als blijkt dat u ziek bent. U kunt klachten krijgen zoals:

 • verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • (licht) hoesten
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • kortademigheid/benauwdheid
 • verhoging óf koorts boven de 38 graden
   

Krijgt u één of meer van deze klachten? Of krijgt u andere klachten? Neem dan telefonisch contact op met de GGD. De GGD bespreekt met u uw klachten en of u getest kunt worden op COVID-19.

De GGD belt u halverwege en aan het einde van de thuisblijfperiode om te bespreken hoe het met u gaat.

In deze brief geven wij u een aantal leefregels. Houdt u zich aan deze regels tijdens de 14 dagen na de laatste keer dat u contact had met de patiënt. Dit kan soms best moeilijk zijn. Het is belangrijk dat u de leefregels opvolgt. Zo helpt u voorkomen dat het virus zich verder verspreidt en dat mensen om u heen besmet raken. Dit is extra belangrijk voor mensen die 70 jaar of ouder zijn, en voor mensen die extra kwetsbaar zijn voor deze ziekte.

Bent u ernstig ziek en heeft u medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel direct de huisarts. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de GGD in uw regio of kijk op Coronavirus COVID-19 op Rijksoverheid.nl.

Leefregels

1. Blijf zoveel mogelijk thuis en ontvang geen bezoek

 • U werkt thuis* en gaat niet met openbaar vervoer.
 • Kinderen van 12 jaar en jonger mogen naar school en/of sporten.
 • Laat anderen boodschappen doen. Als dit niet kan, mag u wel even naar buiten om een boodschap te doen als u geen klachten heeft. Let daarbij op dat u 1,5 meter  afstand van anderen houdt en maak geen lichamelijk contact.
 • U mag in uw tuin of op uw balkon zitten.
 • Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische zaken (bijvoorbeeld huisarts, GGD).
 • Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen met u in huis zijn. U heeft zo weinig mogelijk contact met uw huisgenoten en blijft zo veel mogelijk op 1,5 meter afstand. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks.
 • Heeft u medische hulp nodig? Ga dan niet naar de huisarts of het ziekenhuis, maar neem telefonisch contact op met de arts. Geef daarbij aan dat u een nauw contact bent van een COVID-19-patiënt.
 • U moet thuisblijven tot 14 dagen na de laatste keer dat u bij de patiënt met COVID-19 was.  
 • Als u weer naar buiten mag, volg dan de algemene adviezen op. De adviezen die op dit moment gelden in Nederland over naar school gaan, werken, etc. staan op Rijksoverheid.nl.

2. Let op gezondheidsklachten

 • Belangrijk: let op of u klachten krijgt. Als u klachten krijgt, mag u niet naar buiten. Neem dan per telefoon contact op met de huisarts of GGD. Als dat nodig is, wordt u getest op COVID-19. U blijft thuis en u heeft geen contact met anderen, totdat de testuitslag bekend is.
 • De meest voorkomende klachten die passen bij COVID-19 zijn: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), (licht) hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), kortademigheid/benauwdheid, verhoging óf koorts boven de 38 graden. Als u deze klachten krijgt, maar ook bij  andere klachten, belt u de huisarts of GGD.
 • Als u denkt dat u koorts heeft, meet u uw temperatuur (rectaal of via het oor); koorts is een temperatuur van 38,0 ˚Celsius of hoger.

3. Zorg voor goede persoonlijke hygiëne

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit altijd:
  • na hoesten en niezen
  • nadat u op het toilet bent geweest
  • na het schoonmaken en opruimen
  • voor het (bereiden van) eten
 • Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in de plooi van uw elleboog.
 • Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg. Was daarna uw handen. 
   

* Alleen als u in de zorg werkt, mag u onder bepaalde voorwaarden werken in overleg met de GGD of de bedrijfsarts. U mag dan alleen werken als u geen klachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn.