Brief voor medewerkers onderwijs en kinderopvang: nauwe contacten

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 23 juli 2021 (versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

Let op! Dit is belangrijke informatie voor u.

U krijgt deze brief, omdat u op school in nauw contact bent geweest met iemand die corona heeft. In deze brief en de bijlage staan de regels waaraan u zich moet houden. In de brief is onderscheid gemaakt in de regels met als uitgangspunt of u wel of niet beschermd bent tegen corona.

Beschermd tegen corona

U bent voldoende beschermd tegen een (nieuwe) coronabesmetting als u:

 • 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond, of
 • 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft ontvangen na een doorgemaakte pcoronainfectie, of
 • binnen de afgelopen 6 maanden (180 dagen) corona heeft gehad.

Dan hoeft u niet in quarantaine en u niet te laten testen als u geen klachten heeft. Het is wel belangrijk om uw gezondheid goed in gaten te houden. Krijgt u klachten die passen bij corona? Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800 - 1202 of coronatest.nl. Doe dat ook als u eerder negatief getest bent of als u opnieuw gezondheidsklachten heeft. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Niet beschermd tegen corona

Als geen van de hierboven genoemde mogelijkheden van toepassing zijn op u dan zijn dit de regels die voor u gelden. Het is misschien niet zo makkelijk om deze regels goed op te volgen maar wel heel belangrijk. Zo helpt u voorkomen dat de mensen om u heen besmet raken.

In quarantaine

U gaat meteen thuis in quarantaine. Door thuis te blijven is de kans klein dat u andere mensen besmet als blijkt dat u corona heeft. Onderaan deze brief staan de leefregels voor quarantaine. Heeft u hulp nodig als u in quarantaine zit, lees dan deze folder met meer uitleg en tips.

Wordt u tijdens de quarantaine ernstig ziek en heeft u medische hulp nodig? Bel dan direct uw huisarts en zeg dat u in nauw contact bent geweest met iemand die corona heeft.

Testen

Laat u meteen testen nadat u heeft gehoord dat u nauw contact heeft gehad met iemand die corona heeft. Door zo snel mogelijk te testen, kunnen we het coronavirus snel opsporen en de verspreiding ervan stoppen. Maak een afspraak bij de GGD voor de test via 0800 - 2035 of coronatest.nl.

 • Als de testuitslag positief is dan heeft u corona. U gaat dan meteen in isolatie. De GGD neemt hierover contact met u op.
 • Als de testuitslag negatief is dan is het coronavirus (nog) niet aangetroffen. U blijft dan wel in quarantaine, omdat u toch besmet kunt zijn en ziek kunt worden.
 • Laat u 5 dagen na het laatste contact met de persoon die corona heeft opnieuw testen bij de GGD. Dit is om te kijken of u uit quarantaine mag. U kunt deze afspraak ook maken via 0800 - 1202. Als de testuitslag negatief is dan mag u stoppen met de quarantaine.

Na de quarantaine

Bent u uit quarantaine, denk dan hieraan:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand van andere personen.
 • Vermijd tot en met 10 dagen na het laatste contact het contact met kwetsbare personen .
 • Kijk voor specifieke informatie over scholen en onderwijs op Rijksoverheid.nl en RIVM.nl.

Gezondheidsklachten na de quarantaine

Ook nadat u uit quarantaine bent, is het belangrijk om uw gezondheid goed in gaten te houden. Krijgt u klachten die passen bij corona zoals:

 • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid of kortademigheid
 • Verhoging of koorts (vanaf 38 graden Celsius)
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak 

Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800 - 1202 of via coronatest.nl. Doe dat ook als u eerder negatief getest bent of als u opnieuw gezondheidsklachten heeft. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Kijk voor meer algemene informatie over corona op RIVM.nl en Rijksoverheid.nl.

Leefregels quarantaine

Leefregels voor de tijd dat u in quarantaine bent

Het is belangrijk dat u de leefregels opvolgt. Zo helpt u voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt en dat mensen om u heen besmet raken.

1. U bent een nauw contact van iemand met corona en gaat in quarantaine. Dit zijn de leefregels voor de periode dat u in quarantaine gaat.
In quarantaine gaan betekent dat u thuis blijft en geen bezoek ontvangt. In huis houdt u  zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van uw huisgenoten.

 • U mag niet naar buiten, naar school, de winkel of naar het werk.
 • Laat anderen voor u boodschappen doen of laat uw boodschappen thuis bezorgen.
 • U mag in uw tuin of op uw balkon zitten.
 • Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische zaken (bijvoorbeeld huisarts, GGD).
 • Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen met u in huis zijn. Alle huisgenoten houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Dus niet knuffelen, zoenen en geen seks.

2. Algemene hygiëneregels tijdens de quarantaine.
De hygiëneregels zijn er om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.

 • Gebruik een papieren zakdoek voor het hoesten, snuiten van uw neus of bij het niezen. Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest of nies dan in de plooi van uw elleboog.
 • Gebruik de zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg. Was uw handen.
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit in ieder geval:
  • vóór het (klaarmaken van) eten
  • nadat u naar het toilet bent geweest
  • na het schoonmaken en opruimen
  • voor het (bereiden van) eten
 • Maak de dingen die u veel gebruikt elke dag schoon, zoals de doorspoelknop van het toilet, kraan, deurklinken en lichtknopjes. Gebruik een gewoon schoonmaakmiddel en doe de schoonmaakdoek direct in de was.