Informatie voor docenten

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 2 oktober 2020 (versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)
Deze versie is niet meer actueel en wordt op 25 januari 2021 aangepast.

 

Beste docent,

U krijgt deze brief omdat er een persoon op uw school positief getest is op COVID-19.

De GGD doet bron- en contactonderzoek waarbij gekeken wordt wie er contact hebben gehad met de persoon die positief is getest. Afhankelijk van de intensiteit van contact (onderlinge afstand en duur van het contact) worden er maatregelen als quarantaine of verhoogde waakzaamheid geadviseerd. Als deze maatregelen van toepassing zijn voor u, dan ontvangt u hier separaat informatie over van ons.

We vragen u extra alert te zijn op klachten. Voor alle docenten, dus ook voor u, geldt dat u bij klachten thuis dient te blijven en u laat testen. Informeer ook de schoolleiding. Zij nemen vervolgens contact op met de GGD, zodat de GGD ervan op de hoogte is dat u een docent bent van de school.

Klachten die kunnen passen bij COVID-19 zijn:

  • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
  • (licht) hoesten;
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);
  • kortademigheid/benauwdheid;
  • verhoging óf koorts boven de 38 graden.
     

Testen van mensen zonder klachten wordt niet geadviseerd. We vragen dan ook alleen te gaan testen als u klachten heeft.

Meer informatie of vragen?

Als u vragen heeft over COVID-19 in relatie tot de school, dan kunt u contact opnemen met de GGD bij u in de regio.

Algemene informatie over het coronavirus kunt u vinden op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19. Ook kunt u telefonisch terecht bij het publieksinformatienummer: 0800-1351.