Informatie voor (overige) contacten van positief geteste COVID-19-patiënt

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 4 september 2020 (versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven).

Er is ook een eenvoudige versie van deze brief (taalniveau A2) met afbeeldingen beschikbaar.

Voor personen die nauw contact met de patiënt hadden, is een aparte informatiebrief beschikbaar.

 

Beste meneer, mevrouw,

U krijgt deze informatie omdat u contact heeft gehad met een patiënt met COVID-19. U moet uw gezondheid extra goed in de gaten houden, omdat u nog ziek kunt worden tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon. U kunt klachten krijgen die passen bij COVID-19, zoals:

 • verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • (licht) hoesten
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • kortademigheid/benauwdheid
 • verhoging óf koorts boven de 38 graden
   

We vragen u om met de volgende dingen rekening te houden tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon:

Hygiëne

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit altijd:
  • na hoesten en niezen
  • nadat u op het toilet bent geweest
  • na het schoonmaken en opruimen
  • voor het (bereiden van) eten
 • Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in de plooi van uw elleboog.
 • Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg. Was daarna uw handen. 

Afstand en social distancing

 • Vermijd drukte.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis. 

Krijgt u klachten?

 • Belangrijk: let op of u klachten krijgt. Als u klachten krijgt, mag u niet naar buiten. Neem dan per telefoon contact op met de huisarts of GGD. Als dat nodig is, wordt u getest op COVID-19. U blijft thuis en u heeft geen contact met anderen, totdat de testuitslag bekend is.
 • De meest voorkomende klachten die passen bij COVID-19 zijn: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), (licht) hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), kortademigheid/benauwdheid, verhoging óf koorts boven de 38 graden. Indien u deze klachten krijgt, maar ook bij  andere klachten, belt u de huisarts of GGD.
 • Bij een vermoeden van koorts meet u uw temperatuur (rectaal of via het oor); koorts is een temperatuur van 38,0 graden of hoger.
   

Bent u ernstig ziek of heeft u medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel direct de huisarts.

Als u geen klachten krijgt binnen 14 dagen na het laatste contact met de patiënt, dan gelden de algemene adviezen die op dat moment gelden in Nederland rondom COVID-19. Zie Rijksoverheid.nl.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de GGD in uw regio of kijk op Coronavirus COVID-19 op Rijksoverheid.nl.