Informatie voor (overige) contacten van positief geteste COVID-19-patiënt

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 28 mei 2020 (versiebeheer zie onderaan deze pagina) | Informatie voor contacten van een patiënt met laboratoriumbevestigde COVID-19 (geen huisgenoot, geen nauw contact)

Naar Overzicht informatiebrieven
 

Voor positief geteste COVID-19-patiënten, diens huisgenoten en personen die nauw contact met de patiënt hadden, is aparte informatie beschikbaar.

 

Beste meneer, mevrouw,

U krijgt deze informatie omdat u contact heeft gehad met een patiënt met COVID-19. U moet uw gezondheid extra goed in de gaten houden, omdat u nog ziek kunt worden tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon. U kunt klachten krijgen die passen bij COVID-19, zoals:

 • verkoudheidklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • (licht) hoesten
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • kortademigheid/benauwdheid
 • verhoging óf koorts boven de 38 graden

We vragen u om met de volgende dingen rekening te houden tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon:

Hygiëne

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit altijd:
  • na hoesten en niezen
  • nadat u op het toilet bent geweest
  • na het schoonmaken en opruimen
  • voor het eten
 • Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in de plooi van uw elleboog.
 • Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg. Was daarna uw handen. 

Afstand en social distancing

 • Vermijd drukte.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis. 

Krijgt u klachten?

 • Belangrijk: let op of u klachten krijgt.  Als u klachten krijgt, mag u niet naar buiten. Neem dan per telefoon contact op met de huisarts of GGD. Als dat nodig is, wordt u getest op COVID-19. U blijft thuis en u heeft geen contact met anderen, totdat de testuitslag bekend is.
 • De meest voorkomende klachten die passen bij COVID-19 zijn: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), (licht) hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), kortademigheid/benauwdheid, verhoging óf koorts boven de 38 graden. Indien u deze klachten krijgt, maar ook bij  andere klachten, belt u de huisarts of GGD.
 • Bij een vermoeden van koorts meet u uw temperatuur (rectaal of via het oor); koorts is een temperatuur van 38,0 ˚Celsius of hoger.

Bent u ernstig ziek of heeft u medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel direct de huisarts.

Als u geen klachten krijgt binnen 14 dagen na het laatste contact met de patiënt, dan gelden de algemene adviezen die op dat moment gelden  in Nederland rondom COVID-19. Zie Rijksoverheid.nl.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de GGD in uw regio of kijk op Coronavirus COVID-19 op Rijksoverheid.nl.

Versiebeheer

 • 28-05-2020: Aanpassingen n.a.v. voortschrijdend inzicht bron- en contactopsporing, leesbaarheid en klachten waarbij getest wordt op COVID-19.
 • 08-05-2020: Toegevoegd: Bent u ernstig ziek of heeft u medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel direct de huisarts.
 • 07-05-2020: omgewerkt naar informatie voor overige contacten - voor nauwe contacten is een aparte informatiebrief opgesteld.
 • 24-03-2020: eerste versie (als Informatie contacten patiënten).