Handreiking contactonderzoek COVID-19 langdurige zorg

Er is een bijlage van de LCI-richtlijn COVID-19 gepubliceerd met als doel de samenwerking te beschrijven tussen GGD’en en instellingen voor langdurige zorg bij te nemen maatregelen om verspreiding van COVID-19 in deze instellingen tegen te gaan.

Er zijn grote verschillen tussen instellingen voor langdurige zorg wat betreft de kenmerken van de bewoners en de aard van de geleverde zorg. Deze handreiking probeert voor die verschillende situaties handvatten te bieden.

Daarnaast beschrijft de handreiking hoe de taken en verantwoordelijkheden bij bron- en contactonderzoek zijn verdeeld tussen de GGD en de zorginstelling indien een of meer bewoners, medewerkers of bezoekers positief zijn bevonden. Hierbij kan gebruikgemaakt worden van (bestaande) lokale afspraken en beschikbare expertise in de instellingen. De handreiking is tot stand gekomen in overleg met Verenso en NVAVG, en op uitvoerbaarheid getoetst door Actiz, VGN en De Nederlandse GGZ.