Diagnostiekparagrafen Salmonellose en Paratyfus herzien

De diagnostiekparagrafen van Salmonellose en Paratyfus zijn met medewerking van de NVMM herzien en aan de richtlijnen toegevoegd. Salmonellose is door de NVMM vastgesteld in oktober 2019 en Paratyfus in juni 2020.