Diagnostiekparagraaf en bijlage Aanvullende informatie diagnostiek COVID-19 geüpdatet

De diagnostiekparagraaf is geüpdatet. Bij de paragraaf Indicaties voor diagnostiek is o.a. toegevoegd dat voor kinderen tot en met 12 jaar andere regels kunnen gelden. Het stuk over directe diagnostiek is aangepast en uitgebreid met toevoeging van andere amplificatietechnieken, point-of-care-testen en antigeentesten. Er zijn stukken toegevoegd over serologie, niet-microbiologische diagnostiek en typering. De vaststellingsprocedure bij de NVMM loopt.

Ook de bijlage Aanvullende informatie diagnostiek COVID-19 is vervangen door een nieuwe, geüpdatete versie. Er zijn diverse wijzigingen, updates en toevoegingen van (sub)paragrafen, onder meer over testen van speeksel, serologie, landelijke coördinatie en testevaluatie. De paragraaf ‘Praktische zaken diagnostiek aanvragen’ is vervallen.