Onderbouwing OMT-advies zangkoren

Onderbouwing en achtergrond bij LCI-richtlijn COVID-19 | Achtergronddocument OMT's 3 en 9 november 2020

LET OP: Onderstaande tekst is niet langer actueel 
 

Kijk voor de actuele adviezen op LCI-richtlijn COVID-19 en rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de lockdown van maart tot en met juni 2020 waren er meldingen van repetities en optredens van zangkoren waarbij veel mensen besmet raakten en zelfs overleden. Dit zagen we in Nederland en in het buitenland. Zingen in groepsverband leek een verhoogd risico op besmettingen met zich mee te brengen, hoewel andere besmettingsroutes dan zingen niet konden worden uitgesloten.

Na de eerste intelligente lockdown werd het zingen in groepsverband vanaf 1 juli 2020 weer toegestaan. Het R-getal was toen kleiner dan 1 en de besmettingsgraad was laag. Hierdoor werd het risico op een besmetting binnen een koor aanvaardbaar bevonden. Wel werden, op advies van het OMT, aanvullende maatregelen verplicht bij het zingen in groepsverband, zoals het volgen van ventilatie-advies en het zingen in een zigzagopstelling.

Advies november 2020

Er zijn inmiddels meer aanwijzingen dat zingen in groepsverband tot besmettingen kan leiden. Dit blijkt uit clustermeldingen van de GGD, literatuurstudie, RIVM-onderzoek naar clusterbesmettingen bij koren en meldingen uit het buitenland.

Voorlopige resultaten uit ons onderzoek naar clusterbesmettingen bij koren laten zien dat een hoog percentage van de aanwezige koorleden besmet kan worden, tot meer dan de helft van de aanwezigen. Er worden in dit onderzoek verschillende factoren bekeken, waaronder de onderlinge afstand, de mogelijke rol van ventilatie en aerosoltransmissie. Op basis van de voorlopige resultaten van dit onderzoek kunnen we niet uitsluiten dat het zingen zelf heeft bijgedragen aan het hoge besmettingspercentage binnen deze koren.

Op dit moment is de besmettingsgraad in Nederland hoog (~5.000 nieuwe besmettingen per dag). Bij deze besmettingsgraad wordt de kans te groot gevonden dat een besmettelijke persoon meedoet aan een koorrepetitie en daarmee (vele) anderen kan besmetten. Om die reden heeft het OMT geadviseerd om niet te zingen in groepsverband totdat het risiconiveau gedaald is naar het niveau ‘waakzaam’ (minder dan 1.200 nieuwe besmettingen per dag). Voor kinderen t/m 12 jaar kan een uitzondering gemaakt worden.