Toetsen van antigeensneltesten

Er zijn verschillende antigeensneltesten voor het virus SARS-CoV-2 beschikbaar. Het is belangrijk om zorgvuldig te toetsen of de testen goed werken bij de doelgroepen waarvoor ze worden gebruikt. Het RIVM heeft in de periode september 2020-juli 2021 de informatie uit de evaluatietrajecten bij verschillende Nederlandse laboratoria verzameld in een overzicht. Gezien de fase van de pandemie en de implementatie van antigeensneltesten, zal de Nederlandse dataverzameling niet meer worden geüpdatet.

Sinds mei 2021 publiceert de Europese commissie een gemeenschappelijke lijst met SARS-CoV-2-antigeentesten waarvan de testresultaten wederzijds zullen worden erkend voor publieke gezondheidsmaatregelen. Dit document bevat een overzicht van welke testen in verschillende Europese lidstaten voldoende zijn gevalideerd en zal regelmatig worden bijgewerkt.

Het RIVM is niet verantwoordelijk voor het goedkeuren van antigeentesten. Elk laboratorium en elke arts die testen aanvragen, zijn zelf verantwoordelijk erop te letten dat de aangeschafte testen voor gebruik bij een bepaalde doelgroep getoetst zijn. De hier genoemde informatie dient als hulpmiddel voor laboratoria en artsen in Nederland.

Laatste versie Status validatie SARS-CoV-2-antigeensneltesten: 19 juli 2021.