Handreiking COVID-19 nertsenbedrijven

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 23 juni 2020 (versiebeheer zie onderaan pagina) 

Achtergrond

Recente ontwikkelingen en onderzoek naar SARS-CoV-2-besmettingen bij nertsenbedrijven in Nederland hebben aangetoond dat nertsen vatbaar zijn voor SARS-CoV-2. Daarnaast is het zeer aannemelijk dat besmetting van dier op mens heeft plaatsgevonden. Om deze reden zijn er bij alle nertsenbedrijven maatregelen van kracht: zij mogen geen bezoekers ontvangen, geen mest uitrijden, dieren mogen het bedrijf niet verlaten, en er is een hygiëneprotocol voor bezoekers en vervoermiddelen.

Om verspreiding van SARS-CoV-2 onder medewerkers en nertsen - en onderling – te voorkomen is vroegtijdig opsporen van besmetting noodzakelijk.

Deze handreiking is bedoeld voor GGD’en in het geval van verdenking van of bevestigde COVID-19 bij nertsen of medewerkers van een nertsenbedrijf in Nederland.

Humaan testbeleid

Nertsenhouders en -verzorgers en/of hun huisgenoten worden in het geval van klachten passend bij COVID-19 getest. Tot uitslag van de test is het dringende advies om niet in de stal te komen. Als een infectie wordt vastgesteld, initieert de GGD het bron- en contactonderzoek en informeert de NVWA.

Bij een SARS-CoV-2-infectie bij de dieren, onderzoekt de GGD of medewerkers op het bedrijf COVID-19 hebben (gehad). Hierbij wordt laagdrempelig moleculaire diagnostiek ingezet als medewerkers klachten hebben. Ook serologische diagnostiek kan overwogen worden als medewerkers COVID-19-klachten gehad hebben. In overleg met de LCI kan WGS gedaan worden.

Testbeleid bij nertsen

Nertsenhouderijen in Nederland worden gescreend op SARS-CoV-2 door middel van serologisch onderzoek bij de dieren. Daarnaast is er een meldplicht voor nertsenhouders in geval van ziekte en sterfte onder de dieren. Door middel van een Early Warning systeem worden wekelijks (natuurlijk) gestorven dieren van nertsenbedrijven bij de GD getest. Bij een positieve bevinding volgt een onderzoek door de NVWA.

Maatregelen in het geval van SARS-CoV-2-besmettingen bij medewerkers

In het geval dat een medewerker van een nertsenbedrijf positief getest is op SARS-CoV-2, wordt dringend afgeraden om in de stal te komen. Ook huisgenoten en anderszins nauwe contacten van de index wordt geadviseerd om bij voorkeur niet in contact te komen met nertsen om SARS-CoV-2-besmettingen bij nertsen te voorkomen. Indien dit om praktische redenen niet haalbaar is, dan kan overwogen worden dat een niet-zieke huisgenoot of medewerker de nertsen verzorgt met inachtneming van de volgende maatregelen:

 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij het betreden van de stal. Dit wil zeggen:
  • gebruik van chirurgische mondneusmaskers (type IIR).
 • De algemene hygiënemaatregelen – zoals goede hoest- en handhygiëne en zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden – worden nageleefd.
 • Te allen tijde moeten de reguliere bedrijfshygiënemaatregelen worden nageleefd, zoals:
  • Bedrijfskleding wordt uitgetrokken in de hygiënesluis.
  • Bedrijfskleding wordt gewassen op de locatie van het bedrijf.
  • Personeel wordt geacht te douchen voordat ze naar huis gaan.
  • Bedrijfskleding wordt niet naar huis meegenomen.
  • Bedrijfskleding wordt elke dag schoon aangetrokken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen in het geval van SARS-CoV-2-besmettingen bij nertsen

In het geval van nertsen met een bewezen SARS-CoV-2-infectie moeten maatregelen worden genomen om besmettingen van dier op mens te voorkomen. De algemene hygiëneadviezen – zoals 1,5 meter afstand houden en goede hand- en hoesthygiëne – moeten worden nageleefd. Gezien echter het feit dat bij het verzorgen van nertsen niet altijd 1,5 meter afstand gehouden kan worden en uit onderzoek is gebleken dat SARS-CoV-2-RNA aantoonbaar is in de stal, moet er tijdens het werken in de stallen gebruik gemaakt worden van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze betreffen:

 • FFP2 mond-neus masker;*
 • handschoenen;
 • gebruik van een spatbril.
   

Daarnaast wordt het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen geadviseerd tijdens werkzaamheden waarbij veel stof vrij komt en het opruimen van mest, ook als dit niet direct in de nertsenstal is.

Om het transmissierisico verder te verkleinen wordt het gebruik van een hogedrukspuit afgeraden.

Te allen tijde moeten de reguliere bedrijfshygiënemaatregelen worden nageleefd, zoals:

 • Bedrijfskleding wordt uitgetrokken in de hygiënesluis.
 • Bedrijfskleding wordt gewassen op locatie van het bedrijf.
 • Personeel wordt geacht te douchen voordat ze naar huis gaan.
 • Bedrijfskleding wordt niet naar huis meegenomen.
 • Bedrijfskleding in ieder geval dagelijks wordt gewassen.
   

* Eerder werd een chirurgisch mond-neusmasker (IIR) geadviseerd. Dit advies is nu aangescherpt naar aanleiding van nieuwe onderzoeksresultaten en is vooral van belang voor bedrijven waar de besmetting bij dieren recent is vastgesteld en er derhalve waarschijnlijk veel uitscheiding is van het virus in de stal.

Versiebeheer

 • 23-06-2020: Toevoeging hygiëneprotocol voor nertsenbedrijven en link naar website NVWA. Testbeleid medewerkers bij besmette bedrijven afhankelijk van klachten. EWS toegevoegd.
 • 02-06-2020: Eerste versie.