Preventiebeleid COVID-19 bij hoogrisicogroepen

Bijlage Preventiebeleid Hoogrisicogroepen is per 3 april 2020 vervallen - de preventieadviezen die daarin stonden gelden inmiddels voor alle inwoners van Nederland. U vindt de risicogroepen in de Paragraaf Risicogroepen. Specifieke aanbevelingen zijn verder uitgewerkt in 'Testbeleid risicogroepen COVID-19'.