Informatiebrief positief getest persoon - Pools

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 24 november 2022 (voor versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

Informacje dla osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa
 

Uwaga! Poniżej przedstawiamy ważne dla Państwa informacje.

Szanowni Państwo,

Z testu do samodzielnego wykonania albo z testu wykonanego w GGD wynika, że są Państwo zarażeni koronawirusem. W niniejszym piśmie zawarliśmy wytyczne i zasady, do których muszą się Państwo stosować. Przestrzeganie podanych tu zasad pomoże zapobiec dalszym zakażeniom osób w Państwa otoczeniu. Jeśli pracują Państwo w służbie zdrowia, proszę natychmiast skontaktować się ze swoim pracodawcą.

Izolacja domowa

Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa, muszą Państwo natychmiast pozostać w domu, w izolacji. Należy też koniecznie poinformować osoby, z którymi mieli Państwo kontakt, że są Państwo zakażeni. Tutaj dowiedzą się Państwo, jak można to zrobić.

Państwa dziecko choruje na koronawirusa? Proszę pomyśleć, jak najlepiej można mu zapewnić izolację w domu, ponieważ nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Potrzebują Państwo pomocy w trakcie izolacji? W tym folderze znajdą Państwo dodatkowe wyjaśnienia i wskazówki.

W trakcie izolacji domowej Państwa stan zdrowia znacząco się pogorszył lub potrzebują Państwo pomocy lekarskiej? Proszę natychmiast zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego i poinformować go, że przebywają Państwo w izolacji jako osoba zakażona koronawirusem.

Czas trwania izolacji domowej

Pozytywny wynik testu i objawy

Jeśli mieli Państwo pozytywny wynik testu na koronawirusa i wystąpiły u Państwa objawy, izolacja potrwa do 10 dni od dnia wystąpienia u Państwa pierwszych objawów. Mogą Państwo wcześniej zakończyć izolację, jeśli upłynęło co najmniej 5 dni od wystąpienia objawów typowych dla koronawirusa ORAZ przez 24 godziny nie wystąpiły już u Państwa następujące dolegliwości:

 • gorączka,
 • kaszel,
 • ból gardła,
 • nieżyt nosa

Pozytywny wynik testu i brak objawów

Może się zdarzyć, że w chwili wykonywania testu na koronawirusa albo testu do samodzielnego wykonania nie mieli Państwo żadnych objawów, które nie pojawiły się również w późniejszym czasie. Wówczas muszą Państwo pozostać w izolacji domowej przez 5 dni od dnia wykonania testu.

Jeśli podczas przebywania w izolacji wystąpią u Państwa objawy właściwe dla koronawirusa, muszą Państwo zacząć przestrzegać zasad dotyczących osób z pozytywnym wynikiem testu i objawami. Rozpoczną Państwo wtedy nowy okres pobytu w izolacji domowej, którego pierwszym dniem będzie dzień, w którym wystąpiły u Państwa objawy.

Mają Państwo wątpliwości, jaki okres izolacji obowiązuje w Państwa przypadku? Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać pomoc w obliczeniu prawidłowej liczby dni izolacji.

Zalecenia po izolacji

Gdy zakończą Państwo izolację, powinni się Państwo stosować do poniższych zaleceń do 10. dnia po rozpoczęciu dolegliwości lub dacie wykonania testu włącznie.

 • Proszę unikać w jak największym stopniu kontaktów z osobami szczególnie narażonymi na zakażenie. Jeżeli nie będzie to możliwe, należy zachowywać jak największą odległość.
 • Należy przestrzegać zasad higieny.

 
Osoby pracujące w służbie zdrowia powinny skonsultować z pracodawcą lub lekarzem zakładowym, czy i kiedy mogą wrócić do pracy.

Mają Państwo dodatkowe pytania?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć tutaj. Jeżeli mają Państwo inne pytania, proszę zadzwonić pod numer 0800-1351.

Zasady, których muszą Państwo przestrzegać przebywając w izolacji domowej

To bardzo ważne, by w codziennym życiu przestrzegali Państwo poniższych zasad. Dzięki temu pomogą Państwo zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zarażeniu osób w Państwa otoczeniu.

1. Mają Państwo koronawirusa i zostają objęci izolacją

Oto zasady postępowania w okresie izolacji domowej. Izolacja domowa oznacza, że muszą Państwo pozostać w domu oraz przebywać i nocować wyłącznie we własnym pokoju. Inni domownicy nie mogą wchodzić do pokoju osoby izolowanej. Nie mogą więc Państwo mieć żadnego kontaktu ze współlokatorami.

 • Nie wolno wychodzić na zewnątrz, do szkoły, do sklepu ani do pracy. Można jednak wychodzić do swojego ogrodu lub na balkon.
 • Należy poprosić innych o przyniesienie zakupów lub zamówić zakupy z dostawą do domu.
 • Należy poprosić kogoś o zaprowadzenie dziecka(-ci) do żłobka, przedszkola, szkoły lub na zajęcia pozaszkolne, jak np. trening sportowy lub lekcje muzyki.
 •  Należy unikać kontaktu z innymi członkami gospodarstwa domowego i zachować dystans. Oznacza to zakaz przytulania, całowania oraz stosunków seksualnych.
 • Nie wolno przyjmować gości, z wyjątkiem wizyt medycznych (np. lekarza rodzinnego i GGD). W mieszkaniu mogą się znajdować wyłącznie osoby, które z Państwem mieszkają.
 • Należy pozostawać i sypiać wyłącznie w swoim pokoju i zatroszczyć się o odpowiednie wietrzenie pokoju.
 • Jeśli to możliwe, należy korzystać z osobnej toalety i łazienki.
 • Proszę używać własnych ręczników i własnej szczoteczki do zębów.
 • Mają Państwo psa lub kota? Wytyczne można znaleźć na Dieren en COVID-19 lub Pets and COVID-19.

2. Ogólne zasady higieny podczas izolacji

Te zasady są ważne dla wszystkich osób zarażonych koronawirusem. Przestrzeganie zasad higieny ma na celu maksymalne zapobieganie dalszym zakażeniom.

 • Podczas kaszlania, wycierania nosa i kichania należy używać papierowych chusteczek. Jeśli nie ma ich pod ręką, należy skierować usta/twarz w stronę zgięcia łokcia.
 • Chusteczki można użyć tylko raz. Po użyciu trzeba ją od razu wrzucić do foliowego worka, a następnie umyć ręce.
 • Należy regularnie myć ręce wodą i mydłem, zwłaszcza:
  • po kichaniu i kasłaniu,
  • po wizycie w toalecie,
  • po sprzątaniu i czyszczeniu,
  • przed przyrządzaniem jedzenia i przed jedzeniem.

Należy przestrzegać ogólnych wytycznych

Należy przestrzegać ogólnych wytycznych obowiązujących w Holandii, dotyczących m.in. szkoły lub pracy. Więcej informacji można znaleźć na stronie Government.nl.