Informatiebrief overige contacten - Pools

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 29 december 2021 (voor versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven

Informacje dla innych osób mających kontakt z osobą, która uzyskała pozytywny wynik w teście na koronawirusa
 

Uwaga! Poniżej przedstawiamy ważne dla Państwa informacje.

Szanowni Państwo,

otrzymują Państwo to pismo, ponieważ mieli Państwo kontakt z osobą zarażoną koronawirusem. Ze względu na rodzaj tego kontaktu istnieje małe prawdopodobieństwo, że zarazili się Państwo koronawirusem. Jednak niezwykle ważne jest, aby przestrzegali Państwo podstawowych zasad i przetestowali się pod kątem obecności koronawirusa w Państwa organizmie. Poniżej znajdą Państwo więcej informacji na ten temat.

Test do samodzielnego wykonania

Jeśli zamierzają Państwo iść w odwiedziny lub przyjąć u siebie gości, proszę najpierw wykonać test na koronawirusa do samodzielnego wykonania. Zwłaszcza jeśli spotykają się Państwo z osobami, które są podatne na zarażenie ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek.

Test w razie dolegliwości

Proszę bacznie obserwować swój stan zdrowia. Jeżeli wystąpią u Państwa objawy wskazujące na koronawirusa, takie jak:

  • dolegliwości związane z przeziębieniem, np. nieżyt nosa, katar, kichanie, ból gardła,
  • kaszel,
  • duszność lub płytki oddech,
  • podwyższona temperatura ciała lub gorączka,
  • nagła utrata zmysłu węchu i/lub smaku,

proszę natychmiast zrobić sobie test do samodzielnego wykonania. Test należy także wykonać, jeśli wcześniejszy wynik testu był negatywny lub jeśli objawy wystąpiły ponownie. Jeśli wynik Państwa testu do samodzielnego wykonania jest pozytywny, proszę natychmiast umówić się na wizytę w GGD, aby wykonać test kontrolny. Do czasu otrzymania wyniku testu proszę pozostać w domu.

Jeśli wśród członków rodziny są osoby podatne na zarażenie ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek, proszę umówić się na test w GGD. Można to zrobić telefonicznie pod numerem 0800-2035 lub na stronie coronatest.nl.

Należy przestrzegać ogólnych wytycznych

Należy przestrzegać ogólnych wytycznych obowiązujących w Holandii, dotyczących m.in. szkoły lub pracy. Więcej informacji można znaleźć na stronie rivm.nl (English) i na stronie rządowej Government.nl.