Informatiebrief nauwe contacten - immuun

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 23 juli 2021 (voor versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

positief getest persoon | cat 1 huisgenoot niet-immuun | cat 1 huisgenoot immuun | cat 2 nauw contact niet-immuun | cat 2 nauw contact immuun

Informatie voor nauwe contacten - immuun
 

Let op! Dit is belangrijke informatie voor u.

Beste meneer, mevrouw,

U krijgt deze brief, omdat u in nauw contact bent geweest met iemand die corona heeft. Volgens onze informatie bent u volledig gevaccineerd. Of u heeft eerder corona gehad en daarna 1 vaccinatie gekregen. Of u heeft in het afgelopen halfjaar corona gehad. Daarom hoeft u niet  in quarantaine. Werkt u in de zorg, overleg dan met uw werkgever of bedrijfsarts welke maatregelen u moet nemen tijdens uw werk.

Het is wel belangrijk om uw gezondheid goed in gaten te houden. Krijgt u klachten die passen bij corona zoals:

  • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • hoesten
  • benauwdheid of kortademigheid
  • verhoging of koorts
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak

Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-1202 of via coronatest.nl. Doe dat ook als u eerder negatief getest bent of als u opnieuw gezondheidsklachten heeft. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Volg de algemene adviezen op die gelden in Nederland over bijvoorbeeld naar school gaan of werken. Kijk voor meer informatie ook op rivm.nl en Rijksoverheid.nl.