Informatiebrief nauwe contacten - niet-immuun - Pools

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 5 augustus 2021 (voor versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

Nederlands: positief getest persoon | cat 1 huisgenoot niet-immuun | cat 1 huisgenoot immuun | cat 2 nauw contact niet-immuun | cat 2 nauw contact immuun
Pools: positief getest persoon | cat 1 huisgenoot niet-immuun | cat 1 huisgenoot immuun | cat 2 nauw contact niet-immuun | cat 2 nauw contact immuun

Informacje dla osób mających bliski kontakt – osoby nieuodpornione
 

Uwaga! Poniżej przedstawione informacje są bardzo ważne.

Szanowni Państwo,

otrzymują Państwo to pismo, ponieważ mieli Państwo bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem. Zawiera ono informacje o zasadach, które Państwa obowiązują. Dotyczy to również dzieci, które miały bliski kontakt z osobą zarażoną. Przestrzeganie wymienionych zasad być może nie jest najłatwiejsze, ale jest bardzo ważne. W ten sposób pomogą Państwo zapobiegać kolejnym zakażeniom.

Kwarantanna

Zostają Państwo natychmiast objęci kwarantanną domową.

Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami w ostatnim półroczu nie przechodzili Państwo zakażenia koronawirusem i nie są Państwo w pełni zaszczepieni. Istnieje zatem ryzyko zachorowania. GGD kontaktowało się z Państwem. Gdy pozostaną Państwo w domu, ryzyko zarażenia innych w przypadku wystąpienia koronawirusa jest niewielkie. W załączniku znajdują się zasady postępowania podczas kwarantanny. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w trakcie kwarantanny, prosimy zapoznać się z tym folderem.

W trakcie kwarantanny Państwa stan zdrowia znacząco się pogorszył i potrzebują Państwo pomocy lekarskiej? Należy natychmiast zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego i poinformować, że mieli Państwo bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem.

Test

W piątym dniu po ostatnim kontakcie z osobą zarażoną należy wykonać w GGD test. Na jego podstawie podejmowana jest decyzja o zdjęciu kwarantanny. Jeśli wynik testu jest negatywny, kwarantanna zostaje zakończona. Aby umówić się na test, należy zadzwonić do GGD pod numer 0800-2035.

Ograniczenie kontaktów

Po zakończeniu kwarantanny należy zachować szczególną ostrożność do 10 dni po kontakcie z osobą zarażoną: należy zachować 1,5 metra odstępu od innych, unikać zatłoczonych miejsc oraz kontaktu z osobami szczególnie narażonymi. Osoby pracujące w służbie zdrowia powinny skonsultować z pracodawcą lub lekarzem medycyny pracy, jakie środki należy podejmować podczas pracy.

Objawy chorobowe

Należy zwracać baczną uwagę na swój stan zdrowia. Jeżeli wystąpią objawy wskazujące na koronawirusa, takie jak:

 • objawy przeziębienia: nieżyt nosa, katar, kichanie, ból gardła
 • kaszel
 • duszność lub płytki oddech
 • podwyższona temperatura ciała lub gorączka
 • nagła utrata węchu i/lub smaku

Należy niezwłocznie umówić się na test w GGD pod numerem 0800-2035. Należy to zrobić również, jeżeli wcześniejszy wynik testu był negatywny lub jeśli objawy wystąpiły ponownie. W przypadku objawów nigdy nie należy używać testu do samodzielnego wykonania.

Należy przestrzegać ogólnych wytycznych obowiązujących w Holandii m.in. odnośnie szkół lub pracy. Więcej informacji zawarto również na stronie rivm.nl i Rijksoverheid.nl.

Zasady postępowania podczas kwarantanny

Zasady postępowania podczas kwarantanny

Przestrzeganie wskazanych zasad jest bardzo ważne. W ten sposób pomogą Państwo zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zarażeniu innych osób. 

1. Mieli Państwo bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem i zostają objęci kwarantanną. Oto zasady postępowania w okresie kwarantanny.

Kwarantanna oznacza nakaz pozostania w domu i zakaz przyjmowania gości. W domu należy zachować 1,5 metra odstępu od domowników.

 • Nie wolno wychodzić, iść do szkoły, sklepu ani do pracy.
 • Należy poprosić innych o przyniesienie zakupów lub zamówienie zakupów z dostawą do domu.
 • Można wychodzić do swojego ogrodu lub na balkon. 
 • Nie można przyjmować gości, z wyjątkiem wizyt medycznych (np. lekarza rodzinnego i GGD).
 • W mieszkaniu mogą znajdować się wyłącznie osoby, które z Państwem mieszkają. Należy zachować 1,5 metra odstępu od domowników. Oznacza to zakaz przytulania, całowania i stosunków seksualnych.

2. Ogólne zasady higieny podczas kwarantanny.

Zasady higieny mają na celu zapobiec zarażeniom.

 • Podczas kaszlu, dmuchania nosa i kichania należy używać papierowych chusteczek. Nie ma jej pod ręką? Należy skierować twarz w stronę zgięcia łokcia.
 • Chusteczki można użyć tylko raz. Po użyciu od razu ją wyrzuć do foliowego worka. Potem należy umyć ręce.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem Obowiązkowo należy to zrobić:
  • po kichnięciu i zakasłaniu,
  • po wizycie w toalecie,
  • po sprzątaniu i czyszczeniu,
  • przed przyrządzaniem jedzenia i jedzeniem.
 • Należy codziennie czyścić często używane przedmioty, takie jak spłuczka WC, kran, klamki i włączniki światła. Do tego celu należy stosować zwykły środek do czyszczenia, a ściereczkę należy natychmiast wyrzucić do prania.