Informatiebrief huisgenoten - niet-immuun - Pools

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 5 augustus 2021 (voor versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

Nederlands: positief getest persoon | cat 1 huisgenoot niet-immuun | cat 1 huisgenoot immuun | cat 2 nauw contact niet-immuun | cat 2 nauw contact immuun
Pools: positief getest persoon | cat 1 huisgenoot niet-immuun | cat 1 huisgenoot immuun | cat 2 nauw contact niet-immuun | cat 2 nauw contact immuun

Informacje dla współlokatorów – osoby nieuodpornione
 

Uwaga! Poniżej przedstawione informacje są bardzo ważne.

Szanowni Państwo,

otrzymują Państwo to pismo, ponieważ mieszkają Państwo z osobą zarażoną koronawirusem. Niniejsze pismo oraz załącznik zawierają informacje o zasadach, które obowiązują Państwa oraz Państwa domowników. Dotyczy to również dzieci. Są Państwo objęci zasadami zawartymi w niniejszym piśmie, ponieważ w ostatnim półroczu nie przechodzili Państwo koronawirusa i obecnie nie są Państwo w pełni zaszczepieni. Istnieje zatem ryzyko zachorowania. Przestrzeganie wymienionych zasad być może nie jest najłatwiejsze, ale jest bardzo ważne. W ten sposób pomogą Państwo zapobiegać kolejnym zakażeniom.

Kwarantanna

Zostają Państwo natychmiast objęci kwarantanną domową. Gdy pozostaną Państwo w domu, ryzyko zarażenia innych w przypadku wystąpienia koronawirusa jest niewielkie. Niżej w tym piśmie znajdują się zasady postępowania podczas kwarantanny. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w trakcie kwarantanny, w tym folderze znajdą Państwo dodatkowe objaśnienia i wskazówki.

W trakcie kwarantanny Państwa stan zdrowia znacząco się pogorszył i potrzebują Państwo pomocy lekarskiej? Należy natychmiast zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego i poinformować, że mieszkają Państwo z osobą zarażoną koronawirusem.

Test

W celu szybkiego wykrycia koronawirusa i powstrzymania jego rozprzestrzeniania się zostaną Państwo poddani dwukrotnemu testowi. Pierwszy test zostanie wykonany natychmiast, zaś drugi w piątym dniu od ostatniego kontaktu z zarażonym współlokatorem. 

 • Wynik pozytywny oznacza zarażenie koronawirusem. Wówczas zostają Państwo natychmiast objęci izolacją. Z wyniku testu online dowiedzą się Państwo, co należy robić. Informacji takich udziela również GGD
 • Gdy wynik pierwszego testu jest negatywny, oznacza to, że koronawirus nie został (jeszcze) wykryty. Należy wówczas pozostać w kwarantannie, ponieważ mimo to mogą Państwo być zarażeni i zachorować. Dlatego w 5-tym dniu po ostatnim kontakcie z zarażonym współlokatorem należy wykonać w GGD kolejny test. Na jego podstawie podejmowana jest decyzja o zdjęciu kwarantanny. W sekcji „Jak długo trwa kwarantanna” dowiedzą się Państwo, jak obliczany jest 5-ty dzień. Jeśli wynik testu jest negatywny, kwarantanna zostaje zakończona.
   

Aby umówić się na obydwa testy, należy zadzwonić do GGD pod numer 0800-2035.

W trakcie kwarantanny występują u Państwa objawy wskazujące na koronawirusa? Prosimy o ponowny kontakt z GGD pod numerem 0800-2035.

Jak długo trwa kwarantanna?

Czas trwania kwarantanny nie jest taki sam dla każdego. Oto zasady obowiązujące w najczęstszych sytuacjach:

 • Współlokator zarażony koronawirusem został objęty izolacją domową i przebywa we własnym pokoju. Nie mają Państwo z nim kontaktu.
  W takim przypadku kwarantanna trwa 10 dni. 10 dni liczy się od dnia ostatniego kontaktu ze współlokatorem. Jeśli w 5-tym dniu Państwa wynik testu jest negatywny, kwarantanna zostaje zakończona.
 • Współlokator zarażony koronawirusem nie może przebywać w izolacji we własnym pokoju. Dzielą Państwo pokoje ze współlokatorem i mają z nim bliski kontakt. 
  W takim przypadku kwarantanna rozpoczyna się w momencie stwierdzenia koronawirusa u współlokatora. 10 dni liczy się wówczas od momentu, w którym współlokator już nie zaraża wirusem. Od tego momentu pozostają Państwo w kwarantannie przez 10 dni. Jeśli w 5-tym dniu Państwa wynik testu jest negatywny, kwarantanna zostaje zakończona. 

Jak długo współlokator zaraża koronawirusem?

Zakażony współlokator zaraża przez cały okres występowania objawów, a w każdym razie przynajmniej do 7 dni od pierwszego wystąpienia objawów. Jeżeli po 7 dniach objawy nie występują przez cały dzień (24 godziny bez objawów), współlokator już nie zaraża koronawirusem. Należy skonsultować się z GGD, jeżeli współlokator choruje przez ponad 7 dni. 

Jeśli w momencie wykonywania testu współlokator był całkowicie bezobjawowy i później nie wystąpiły u niego objawy, zaraża on do 5 dnia od momentu wykonania testu z pozytywnym wynikiem. 

Po zakończeniu kwarantanny

Po zakończeniu kwarantanny warto pamiętać:

 • Należy unikać kontaktu z osobami szczególnie narażonymi do 10 dni od kontaktu ze współlokatorem zarażającym koronawirusem.
 • Osoby pracujące w służbie zdrowia powinny skonsultować z pracodawcą, czy i kiedy mogą wrócić do pracy. 
 • Należy przestrzegać ogólnych wytycznych obowiązujących w Holandii m.in. odnośnie szkół lub pracy zawartych na stronie Rijksoverheid.nl.

Objawy po zakończeniu kwarantanny

Również po zakończeniu kwarantanny należy zwracać baczną uwagę na swój stan zdrowia. Jeżeli wystąpią objawy wskazujące na koronawirusa, takie jak:

 • objawy przeziębienia: nieżyt nosa, katar, kichanie, ból gardła
 • kaszel
 • duszność lub płytki oddech
 • podwyższona temperatura ciała lub gorączka
 • nagła utrata węchu i/lub smaku

Należy niezwłocznie umówić się na test w GGD pod numerem 0800-1202 lub na stronie coronatest.nl. Należy to zrobić również, jeżeli wcześniejszy wynik testu był negatywny lub jeśli objawy wystąpiły ponownie. W przypadku objawów nigdy nie należy używać testu do samodzielnego wykonania.

Więcej informacji zawarto również na stronie rivm.nl i Rijksoverheid.nl.

Zasady postępowania podczas kwarantanny

Przestrzeganie zasad jest bardzo ważne. W ten sposób pomożesz zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zarażeniu innych osób. 

1. Mieszkają Państwo z osobą zarażoną koronawirusem i zostają objęci kwarantanną. Oto zasady postępowania w okresie kwarantanny.

Kwarantanna oznacza nakaz pozostania w domu i zakaz przyjmowania gości. Nie należy stykać się z osobą zarażoną. 

 • Nie wolno wychodzić, iść do szkoły, sklepu ani do pracy.
 • Należy poprosić innych o przyniesienie zakupów lub zamówienie zakupów z dostawą do domu.
 • Można wychodzić do swojego ogrodu lub na balkon. 
 • Nie można przyjmować gości, z wyjątkiem wizyt medycznych (np. lekarza rodzinnego i GGD).
 • W mieszkaniu mogą znajdować się wyłącznie osoby, które z Państwem mieszkają. Wszyscy domownicy powinni zachować 1,5 metra odstępu od osoby zarażonej. Oznacza to zakaz przytulania, całowania i stosunków seksualnych.
 • Nie wolno wchodzić do pokoju osoby zarażonej.
 • Należy unikać styczności z płynami ustrojowymi tej osoby, takimi jak odchody, ślina, wydzielina z nosa, pot i mocz.
 • W przypadku dzielenia łazienki z osobą zarażoną należy sprzątać ją codziennie. W toalecie i łazience jest okno? Należy otwierać je kilka razy w ciągu dnia na 15 minut, aby wpuścić świeże powietrze.  
 • Mają Państwo psa lub kota? Wytyczne można znaleźć na Dieren en COVID-19 | rivm.nl.

2. Ogólne zasady higieny podczas kwarantanny. Te zasady dotyczą wszystkich domowników osoby zarażonej koronawirusem.

Zasady higieny mają na celu zapobiec zarażeniom.

 • Podczas kaszlu, dmuchania nosa i kichania należy używać papierowych chusteczek. Nie ma ich pod ręką? Należy skierować twarz w stronę zgięcia łokcia.
 • Chusteczki można użyć tylko raz. Po użyciu od razu ją wyrzuć do foliowego worka. Potem należy umyć ręce.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem. Obowiązkowo należy to zrobić:
  • po kichnięciu i zakasłaniu,
  • po wizycie w toalecie,
  • po sprzątaniu i czyszczeniu,
  • przed przyrządzaniem jedzenia i jedzeniem.
 • Należy codziennie czyścić często używane przedmioty, takie jak spłuczka WC, kran, klamki i włączniki światła. Do tego celu należy stosować zwykły środek do czyszczenia, a ściereczkę należy natychmiast wyrzucić do prania.