Informatiebrief huisgenoten - immuun - Pools

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 5 augustus 2021 (voor versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

Nederlands: positief getest persoon | cat 1 huisgenoot niet-immuun | cat 1 huisgenoot immuun | cat 2 nauw contact niet-immuun | cat 2 nauw contact immuun
Pools: positief getest persoon | cat 1 huisgenoot niet-immuun | cat 1 huisgenoot immuun | cat 2 nauw contact niet-immuun | cat 2 nauw contact immuun

Informacje dla współlokatorów – osoby uodpornione
 

Uwaga! Poniżej przedstawione informacje są bardzo ważne. 

Szanowni Państwo,

otrzymują Państwo to pismo, ponieważ mieszkają Państwo z osobą zarażoną koronawirusem. Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami są Państwo w pełni zaszczepieni, przeszli Państwo zakażenie koronawirusem, a następnie otrzymali 1 dawkę szczepionki lub w ciągu ostatniego półrocza przeszli Państwo zakażenie koronawirusem. Dlatego nie obowiązuje Państwa wymóg kwarantanny. Osoby pracujące w służbie zdrowia powinny skonsultować z pracodawcą lub lekarzem medycyny pracy, jakie środki należy podejmować podczas pracy.

Ważne jest, aby wykonali Państwo test 5 dni po dacie wykonania testu u współlokatora zarażonego koronawirusem. Aby umówić się na test, należy zadzwonić do GGD pod numer 0800-2035.

Objawy chorobowe

Należy również bacznie obserwować swój stan zdrowia. Jeżeli wystąpią objawy wskazujące na koronawirusa, takie jak:

  • objawy przeziębienia: nieżyt nosa, katar, kichanie, ból gardła
  • kaszel
  • duszność lub płytki oddech
  • podwyższona temperatura ciała lub gorączka
  • nagła utrata węchu i/lub smaku

Należy niezwłocznie umówić się na test w GGD pod numerem 0800-1202 lub na stronie coronatest.nl. Należy to zrobić również, jeżeli wcześniejszy wynik testu był negatywny lub jeśli objawy wystąpiły ponownie. W przypadku objawów nigdy nie należy używać testu do samodzielnego wykonania.

Ograniczenie kontaktów

W okresie, w którym współlokator zaraża oraz 10 dni po jego zakończeniu:

  • należy zachować 1,5 metra odstępu od osób spoza Państwa gospodarstwa domowego;
  • należy unikać kontaktu z osobami szczególnie narażonymi;
  • należy unikać zatłoczonych miejsc, w których nie można zachować dystansu.

Jak długo współlokator zaraża koronawirusem?

Zakażony współlokator zaraża przez cały okres występowania objawów, a w każdym razie przynajmniej do 7 dni od pierwszego wystąpienia objawów. Jeżeli po 7 dniach u współlokatora objawy nie wystąpią przez cały dzień (24 godziny bez objawów), współlokator już nie zaraża koronawirusem. Należy skonsultować się z GGD, jeżeli współlokator choruje przez ponad 7 dni. 

Jeśli w momencie wykonywania testu współlokator był całkowicie bezobjawowy i później nie wystąpiły u niego objawy, wychodzimy z założenia, że zaraża on do 5 dnia od momentu wykonania testu.

Należy przestrzegać ogólnych wytycznych obowiązujących w Holandii m.in. odnośnie szkół lub pracy. Więcej informacji zawarto również na stronie rivm.nl i Rijksoverheid.nl.