Informatiebrief huisgenoten - Pools

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 20 januari 2022 (voor versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

Informacje dla współlokatorów
 

Uwaga! Poniżej przedstawiamy ważne dla Państwa informacje.

Szanowni Państwo,

niniejsze pismo jest przeznaczone dla osób, które mieszkają z osobą zarażoną koronawirusem. Znajdą tu Państwo informacje o tym, co muszą Państwo zrobić, aby zapobiec zarażeniu się osób z Państwa otoczenia. Proszę wykonać 3 opisane poniżej kroki. Ważne jest też, aby zarówno Państwo, jak i pozostali współlokatorzy przestrzegali zamieszczonych na końcu zasad postępowania. Obowiązują one także mieszkających z Państwem dzieci w każdym wieku.

Krok 1. Kwarantanna i testy

Gdy tylko dowiedzą się Państwo, że Państwa współlokator jest zakażony koronawirusem, proszę udać się na kwarantannę i zrobić sobie test do samodzielnego wykonania lub poddać się testowi w GGD (Gminnej służbie zdrowia). 

Wyjątki

Nie muszą się Państwo od razu testować ani udawać na kwarantannę, jeżeli nie mają Państwo żadnych dolegliwości i:

 • w ciągu ostatnich 8 tygodni przeszli Państwo zakażenie koronawirusem, albo
 • ponad tydzień temu otrzymali Państwo dawkę przypominającą szczepionki.

Proszę się jednak stosować do zasad wymienionych w tym piśmie w kroku 3.

Krok 2. Testy i zakończenie kwarantanny

 • Wynik testu do samodzielnego wykonania jest pozytywny? Proszę natychmiast umówić się na wizytę w GGD, aby wykonać test kontrolny. Jeśli wynik testu wykonanego przez GGD będzie pozytywny, zostaną Państwo objęci izolacją.
 • Jeśli wynik testu do samodzielnego wykonania lub testu wykonanego przez GGD będzie negatywny, pozostaną Państwo jeszcze na kwarantannie, ponieważ mimo to mogą być Państwo zarażeni i rozchorować się. Dlatego w 5 dni po ostatnim kontakcie z zarażonym współlokatorem należy wykonać w GGD kolejny test. Jeśli jego wynik będzie negatywny, Państwa kwarantanna zostanie zakończona.
   

Na test w GGD można się umówić dzwoniąc pod numer 0800-2035 lub na stronie coronatest.nl. Jeśli są Państwo szczególnie narażeni na zakażenie, np. ze względu na chorobę lub wiek bądź też mają Państwo takie osoby w swojej rodzinie, proszę w każdym wypadku umówić się na wykonanie testu w GGD.

Krok 3. Po kwarantannie

Po zakończeniu kwarantanny należy zachować szczególną ostrożność jeszcze do 10 dni po kontakcie z zarażonym współlokatorem. Mogą się Państwo bowiem jeszcze zarazić koronawirusem i przekazywać go innym. Dlatego proszę się stosować do podstawowych zasad i próbować w jak największym stopniu:

 • zachowywać odległość 1,5 metra;
 • nie utrzymywać kontaktów z osobami szczególnie narażonymi na zakażenie;
 • unikać większych skupisk ludzi i zatłoczonych miejsc.

Osoby pracujące w służbie zdrowia powinny skonsultować z pracodawcą lub lekarzem zakładowym, czy i kiedy mogą wrócić do pracy.

Również po zakończeniu kwarantanny proszę bacznie obserwować swój stan zdrowia. Jeżeli wystąpią u Państwa objawy wskazujące na koronawirusa, takie jak:

 • dolegliwości związane z przeziębieniem, np. nieżyt nosa, katar, kichanie, ból gardła,
 • kaszel,
 • duszność lub płytki oddech,
 • podwyższona temperatura ciała lub gorączka,
 • nagła utrata zmysłu węchu i/lub smaku,

proszę natychmiast zrobić sobie test do samodzielnego wykonania lub udać się na test do GGD. Test należy także wykonać, jeśli wcześniejszy wynik testu był negatywny lub jeśli objawy wystąpiły ponownie. Jeśli wynik Państwa testu do samodzielnego wykonania jest pozytywny, proszę natychmiast umówić się na wizytę w GGD, aby wykonać test kontrolny. Do czasu otrzymania wyniku testu proszę pozostać w domu.

Więcej informacji o kwarantannie

Czas trwania kwarantanny nie jest taki sam dla każdego. Poniżej przedstawiamy zasady obowiązujące w najczęściej występujących przypadkach:

 • Państwa zarażony koronawirusem współlokator został objęty izolacją domową i pozostaje we własnym pokoju. Nie mają z nim Państwo żadnych kontaktów. 
  Wówczas Państwa kwarantanna potrwa 10 dni. Okres 10 dni należy liczyć od dnia ostatniego kontaktu ze współlokatorem. Jeśli w 5. dniu uzyskają Państwo negatywny wynik testu na koronawirusa, mogą Państwo zakończyć kwarantannę.
 • Zarażony koronawirusem współlokator nie może przebywać w izolacji we własnym pokoju. Dzielą Państwo pokój/pokoje ze współlokatorem. 
  W takim przypadku Państwa kwarantanna rozpocznie się od momentu stwierdzenia koronawirusa u współlokatora. Dni pobytu na kwarantannie należy wówczas liczyć od momentu, od którego współlokator nie będzie już zarażał koronawirusem. Od chwili, od której współlokator nie będzie już zarażał koronawirusem, muszą Państwo pozostać na kwarantannie jeszcze przez 10 dni. Jeśli w 5. dniu uzyskają Państwo negatywny wynik testu na koronawirusa, mogą Państwo zakończyć kwarantannę.

 
Jeśli będą Państwo potrzebowali pomocy podczas kwarantanny, w tym folderze znajdą Państwo dalsze wyjaśnienia i wskazówki.

W trakcie kwarantanny Państwa stan zdrowia znacząco się pogorszył i potrzebują Państwo pomocy lekarskiej? Proszę natychmiast zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego i poinformować go, że mieszkają Państwo z osobą zarażoną koronawirusem.

Zasady, których muszą Państwo przestrzegać przebywając na kwarantannie

To bardzo ważne, by w codziennym życiu przestrzegali Państwo poniższych zasad. Dzięki temu pomogą Państwo zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zarażeniu osób w Państwa otoczeniu.

Mieszkają Państwo z osobą zarażoną koronawirusem i zostają objęci kwarantanną. Oto zasady postępowania, których powinni Państwo przestrzegać w tym okresie.

Kwarantanna oznacza nakaz pozostania w domu i zakaz przyjmowania gości. Nie należy mieć kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem.

 • Nie wolno wychodzić na zewnątrz, do szkoły, do sklepu ani do pracy.
 • Należy poprosić innych o przyniesienie zakupów lub zamówić zakupy z dostawą do domu.
 • Można wychodzić do swojego ogrodu lub na balkon.
 • Nie wolno przyjmować gości, z wyjątkiem wizyt medycznych (np. lekarza rodzinnego i GGD).
 • W mieszkaniu mogą się znajdować wyłącznie osoby, które z Państwem mieszkają. Wszyscy domownicy muszą utrzymywać odległość 1,5 metra od osoby zarażonej. Oznacza to zakaz przytulania, całowania i stosunków seksualnych.
 • Nie wolno wchodzić do pokoju osoby zarażonej.
 • Należy unikać kontaktu z płynami ustrojowymi tej osoby, takimi jak odchody, ślina, wydzielina z nosa, pot i mocz.
 • W przypadku dzielenia toalety/łazienki z osobą zarażoną, należy codziennie sprzątać to pomieszczenie. Jeśli w toalecie i łazience jest okno, należy otwierać je kilka razy w ciągu dnia na 15 minut, aby wpuścić świeże powietrze. 
 • Mają Państwo psa lub kota? Wytyczne dotyczące zwierząt domowych można znaleźć na stronie RIVM Dieren en COVID-19 lub Pets and COVID-19.

Ogólne zasady higieny podczas kwarantanny. Te zasady obowiązują wszystkich współlokatorów osoby zarażonej koronawirusem.

Przestrzeganie zasad higieny ma na celu maksymalne zapobieganie dalszym zakażeniom.

 • Podczas kaszlania, wycierania nosa i kichania należy używać papierowych chusteczek. Jeśli nie ma ich pod ręką, należy skierować usta/twarz w stronę zgięcia łokcia.
 • Chusteczki można użyć tylko raz. Po użyciu trzeba ją od razu wrzucić do foliowego worka, a następnie umyć ręce.
 • Należy regularnie myć ręce wodą i mydłem, zwłaszcza:
  • po kichaniu i kasłaniu,
  • po wizycie w toalecie,
  • po sprzątaniu i czyszczeniu,
  • przed przyrządzaniem jedzenia i przed jedzeniem.
 • Ważne, by codziennie czyścić często używane przedmioty, takie jak przycisk spłuczki WC, krany, klamki i włączniki światła. Do tego celu należy użyć zwykłego środka do czyszczenia, a ściereczkę należy natychmiast wrzucić do prania.

Należy przestrzegać ogólnych wytycznych

Należy przestrzegać ogólnych wytycznych obowiązujących w Holandii, dotyczących m.in. szkoły lub pracy. Więcej informacji można też znaleźć na stronie rivm.nl (English) i na stronie Government.nl.