Informatie voor medewerkers voortgezet onderwijs - overig contact

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 20 augustus 2021 (versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

Informatie voor medewerkers voortgezet onderwijs - overig contact
 

Let op! Dit is belangrijke informatie voor u.

Beste docent/medewerker,

U krijgt deze brief, omdat u op school/opvang bij iemand in de buurt bent geweest die corona heeft. In deze brief geven wij u meer informatie en regels om op te volgen. Zo helpt u voorkomen dat de mensen om u heen besmet raken.

Wat betekent dit voor u?

U kunt besmet zijn met het coronavirus. Omdat die kans heel klein is, hoeft u niet thuis te blijven. Houd uw gezondheid de komende 10 dagen extra goed in de gaten.

Testen bij klachten

Laat u meteen testen als u klachten krijgt die passen bij corona. Bel 0800-1202 of maak een afspraak via coronatest.nl. Gebruik bij klachten nooit een zelftest. Totdat de testuitslag bekend isblijft u thuis en heeft u geen contact met mensen buiten het huishouden. Het gaat dan om klachten zoals:

 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • hoesten
 • benauwdheid of kortademigheid
 • verhoging of koorts 
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak

Kijk voor meer algemene informatie over corona op rivm.nl en Rijksoverheid.nl.

Leefregels 

Het is belangrijk dat u de leefregels opvolgt. Zo helpt u voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt en dat mensen om u heen besmet raken.

Activiteiten en afstand houden

 • Zorg ervoor dat u zoveel mogelijk drukte vermijdt.
 • U hoeft geen afstand te houden tot de mensen die bij u in huis wonen.
 • Als u geen klachten heeft, mag u aan het werk en deelnemen aan groepsactiviteiten, zoals sporten. 

Hygiëne

 • U wast regelmatig uw handen met water en zeep en doet dit in ieder geval:
  • na hoesten en niezen
  • nadat u op het toilet bent geweest
  • voor het (bereiden van) eten.
 • U gebruikt voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in de plooi van uw elleboog.
 • U gebruikt een zakdoek maar 1 keer, gooit de zakdoek na gebruik weg, en wast daarna de handen.