Informatie voor medewerkers voortgezet onderwijs - nauw contact

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 20 augustus 2021 (versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

Informatie voor medewerkers voortgezet onderwijs - nauw contact
 

Let op! Dit is belangrijke informatie voor u.

Beste docent/medewerker,

U krijgt deze brief, omdat u op school in nauw contact bent geweest met iemand die corona heeft. In deze brief geven wij u meer informatie en regels om op te volgen. In de brief is onderscheid gemaakt in de regels die u moet volgen afhankelijk van of u wel of niet beschermd bent tegen corona.

Beschermd tegen corona

U bent voldoende beschermd tegen een (nieuwe) coronabesmetting als u:

 • 14 dagen of langer geleden een 2e prik heeft gehad met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna, of
 • 14 dagen of langer geleden 1 prik heeft gehad met een van deze vaccins en daarvoor heeft u corona gehad, of
 • 28 dagen of langer geleden 1 prik heeft gehad met het vaccin van Janssen, of
 • binnen de afgelopen 6 maanden (180 dagen) corona heeft gehad.
   

Dan hoeft u niet in quarantaine en u niet te laten testen als u geen klachten heeft. Het is wel belangrijk om uw gezondheid goed in gaten te houden. Krijgt u klachten die passen bij corona? Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-1202 of coronatest.nl. Doe dat ook als u eerder negatief getest bent of als u opnieuw gezondheidsklachten heeft. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Niet beschermd tegen corona

Als geen van de hierboven genoemde mogelijkheden van toepassing zijn op u, dan zijn dit de regels die voor u gelden. Zo helpt u voorkomen dat de mensen om u heen besmet raken.

In quarantaine

U gaat meteen thuis in quarantaine. Door thuis te blijven is de kans klein dat u andere mensen besmet als blijkt dat u corona heeft.

Onderaan deze brief staan de leefregels voor quarantaine. Heeft u hulp nodig als u in quarantaine zit, lees dan deze folder met meer uitleg en tips.

Wordt u tijdens de quarantaine ernstig ziek en heeft u medische hulp nodig? Bel dan direct uw huisarts en zeg dat u in nauw contact bent geweest met iemand die corona heeft.

Testen

Laat u 5 dagen na het laatste contact met de persoon die corona heeft, testen bij de GGD. Dit is om te kijken of u uit quarantaine mag. Als de testuitslag negatief is, dan mag u stoppen met de quarantaine. U kunt deze afspraak maken via 0800-2035. Krijgt u tijdens uw quarantaine klachten die passen bij corona? Het is dan belangrijk dat u zo snel mogelijk getest wordt. Bel voor deze afspraak ook naar 0800-2035.

Na de quarantaine

Bent u uit quarantaine, denk dan hieraan:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand van andere personen.
 • Vermijd tot en met 10 dagen na het laatste contact het contact met kwetsbare personen.
 • Kijk voor specifieke informatie over scholen en onderwijs op Rijksoverheid.nl en rivm.nl.

Gezondheidsklachten na de quarantaine

Ook nadat u uit quarantaine bent, is het belangrijk om uw gezondheid goed in gaten te houden. Krijgt u klachten die passen bij corona zoals:

 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • hoesten
 • benauwdheid of kortademigheid
 • verhoging of koorts
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak

Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-1202 of via coronatest.nl. Doe dat ook als u eerder negatief getest bent of als u opnieuw gezondheidsklachten heeft. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Kijk voor meer algemene informatie over corona op rivm.nl en Rijksoverheid.nl.

Leefregels quarantaine

Het is belangrijk dat u de leefregels opvolgt. Zo helpt u voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt en dat mensen om u heen besmet raken. Dit zijn de leefregels voor de periode dat u in quarantaine gaat.

Thuisblijven en afstand houden

 • In quarantaine gaan betekent dat u thuis blijft en geen bezoek ontvangt.
 • In huis houdt u  zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van uw huisgenoten.
 • U mag niet naar buiten, naar school, de winkel of naar het werk.
 • Laat anderen voor u boodschappen doen of laat uw boodschappen thuis bezorgen.
 • U mag in uw tuin of op uw balkon zitten.
 • Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische zaken (bijvoorbeeld huisarts, GGD).
 • Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen met u in huis zijn. Alle huisgenoten houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Dus niet knuffelen, zoenen en geen seks.

Algemene hygiëneregels tijdens de quarantaine

De hygiëneregels zijn er om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.

 • Gebruik een papieren zakdoek voor het hoesten, snuiten van uw neus of bij het niezen. Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest of nies dan in de plooi van uw elleboog.
 • Gebruik de zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg. Was uw handen.
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit in ieder geval:
  • na hoesten en niezen
  • nadat u naar het toilet bent geweest
  • na het schoonmaken en opruimen
  • voor het (bereiden van) eten
 • Maak de dingen die u veel gebruikt elke dag schoon, zoals de doorspoelknop van het toilet, kraan, deurklinken en lichtknopjes. Gebruik een gewoon schoonmaakmiddel en doe de schoonmaakdoek direct in de was.