Bestellen van Ivermectine ten tijde van schaarste

Bijlage bij de LCI-richtlijn Scabiës 

Bestelprocedure van Ivermectine via internationale apotheek

Indien er een periode van schaarste is, kan Ivermectine worden besteld via de internationale apotheek OrlyPharma. In deze bijlage wordt uitgelegd hoe deze procedure loopt.

1. Verzoek om toestemming levering

De GGD kan bij een tekort aan Ivermectine, en in het geval van een uitbraak van scabiës, via de internationale apotheek Ivermectine bestellen. Door een artsenverklaring in te vullen en deze te verzenden naar de internationale apotheek kan de apotheek bij de IGJ toestemming vragen voor het leveren van geneesmiddelen zonder handelsvergunning. De internationale apotheek moet ook de internationale bijsluiter toevoegen in hun aanvraag bij de IGJ.

De GGD-arts vult de artsenverklaring in waarbij geen patiëntnummer wordt ingevuld, maar alleen de indicatie scabiës. In de onderbouwing (pagina 2 van artsenverklaring) dient toegelicht te worden dat het een uitbraak betreft. Vermeld hierbij ook de locatie van de uitbraak.

De apotheek moet spoed aangeven bij de aanvraag met als onderbouwing dat er sprake is van een uitbraak.  Middels deze manier kan toestemming door de IGJ binnen 24 uur verleend worden i.p.v. de wettelijke termijn van 8 weken.

2. Internationale apotheek bestelt per patiënt

Nadat de IGJ toestemming op indicatie heeft verleend, kan de internationale apotheek Ivermectine bestellen per patiënt die onderdeel uitmaakt van de uitbraak. Het is hierbij niet toegestaan om extra voorraad te bestellen. Wanneer er gaandeweg meer patiënten bijkomen, hoeft er niet opnieuw toestemming aangevraagd te worden bij de IGJ. Dit geldt alleen voor de patiënten die onder de uitbraak vallen waar eerder toestemming voor is verleend. Om deze extra bestellingen te rechtvaardigen dient wel per extra patiënt een artsenverklaring naar de apotheek te worden verstuurd. Dit mag ook achteraf gebeuren.

3. Levertijd

De internationale apotheek geeft voor Ivermectine een levertijd aan van 1-2 werkdagen.