Informatiebrief basisonderwijs - klasgenoten

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 11 april 2022 (versiebeheer zie Overzicht informatiebrieven)

Informatie voor basisschool - klasgenoten
 

Let op! Dit is belangrijke informatie voor u.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

U krijgt deze brief omdat er in de klas/groep van uw kind een of meer kinderen corona hebben of omdat een of meer medewerkers van de school van uw kind corona hebben.

Wat betekent dit voor uw kind?

Het kan daarom zijn dat uw kind besmet is met het coronavirus. Zolang uw kind zelf niet positief getest is en ook geen klachten heeft die passen bij corona, mag uw kind naar school. In sommige situaties kan de GGD een aangepast advies geven.

Het is wel extra belangrijk dat uw kind tot en met de 10e dag na het contact met degene die corona heeft contact met kwetsbare personen vermijdt. Let op: bij een positieve testuitslag blijft uw kind altijd thuis.

Klachten

Houd de gezondheid van uw kind de komende 10 dagen goed in de gaten. Krijgt uw kind klachten die passen bij corona zoals:

  • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • hoesten
  • benauwdheid of kortademigheid
  • verhoging of koorts
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak

doe dan meteen een zelftest. Houden de klachten aan of worden ze erger, doe dan voor de zekerheid de volgende dag nog een zelftest. Bij een negatieve testuitslag mag uw kind naar school.

Kunt u geen zelftest doen bij uw kind? Laat uw kind dan testen bij de GGD. U maakt een testafspraak bij de GGD via 0800-2035 of coronatest.nl. Uw kind blijft thuis en heeft geen contact met mensen buiten het huishouden tot u de testuitslag weet.

Meer informatie of vragen

Antwoorden op de meest gestelde vragen zijn hier te vinden. Heeft u andere vragen, bel dan met 0800-1351.