Nieuws

De richtlijn Gele koorts is herzien onder leiding van dr. Mieke Croughs (GGD Hart voor Brabant) en vastgesteld in het LOI op 26 september 2017. De diagnostiekparagraaf is herzien door dr. Jean-Luc Murk (UMC Utrecht) en vastgesteld door de NVMM op 30 november 2017. De herziene richtlijn is 12 december 2017 online geplaatst. De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de oude richtlijn zijn:…
Voor een overzicht van de aanpassingen van 1 augustus tot 1 december 2017 in de richtlijnen en daarvan afgeleide producten, zie https://lci.rivm.nl/aankondigingen-2017-12.
Nieuw en te benaderen via www.rivm.nl/hepatitis, via de richtlijnen en op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hepatitis/Downloads/Hepatitis_tool_1: de hepatitistool. Inzicht in het aantal mensen met een chronische hepatitis B- of C-virusinfectie is belangrijk voor het monitoren van de voortgang in de bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. In Nederland is de grootste groep met chronische…
Nieuw: 'Uitbraak pest in Madagaskar: casusdefinitie en diagnostiek' als bijlage 4 toegevoegd aan de richtlijn Pest.
De richtlijn Malaria is herzien en vastgesteld in het LOI op 28 september 2017.  De voornaamste wijzigingen zijn:   aanvulling historie van malaria wijzigingen in hoofdstuk preventie aanvulling behandeling met artemisinine aanvulling immunisatie met RTS,S actualiseren literatuur
Het 11e Nationaal Symposium Zoönosen bij het RIVM met als thema Knaagdieren en zoönosen vindt plaats op 23 november 2017. Aanmelden via: http://www.rivm.nl/zoonosensymposium2017 Download hier het programma.  
De nieuwe factsheet voor professionals over de vaccinatie tegen pneumokkenziekte voor ouderen staat online. 
Het RIVM (LCI) beantwoordt tijdelijk vragen van deskundigen infectiepreventie en andere zorgprofessionals over de WIP-richtlijnen (WIP = Werkgroep InfectiePreventie).  Omdat de Werkgroep Infectiepreventie per 1 juni 2017 is opgeheven, is ook de helpdeskfunctie komen te vervallen. Er blijkt echter wel behoefte aan een helpdesk voor vragen over WIP-richtlijnen.  Het ministerie van Volksgezondheid,…
Het RIVM heeft samen met kinderartsen een leidraad opgesteld voor het vaccineren van kinderen van wie de moeder infliximab heeft gebruikt tijdens de zwangerschap. Infliximab is een krachtige onderdrukker van het immuunsysteem en wordt vaak gebruikt door mensen met reumatoïde artritis, ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Het belangrijkste uitgangspunt is: geen levend-verzwakte vaccins binnen de…
Hierbij nodigt de RAC u uit voor een nieuwe gratis scholing op maandag 9 oktober 2017 met als thema 'BRMO-clusters in het publiek domein'. De RAC organiseert dit in samenwerking met de COM en de LCI. Na de RAC-conferentie over BRMO in december 2015 hebben BRMO een prominentere rol gekregen op de agenda van GGD’en. Op dit moment zijn tien zorgnetwerken AMR in ontwikkeling. De betrokkenheid van GGD…