Nieuws

Vandaag is de update van de richtlijn Mycoplasma pneumoniae-infectie gepubliceerd. In april 2019 is deze update, geschreven door drs. Edwin Slok, vastgesteld door het LOI. Nieuw en anders ten opzichte van de oude richtlijn: De gehele tekst is gecontroleerd op actualiteit. De literatuur is geactualiseerd. De incubatieperiode is aangepast van ‘6-32 dagen, meestal 2 tot 3 weken’ naar ‘meestal 2 tot…
Naar aanleiding van het invoeren van de meldingsplicht voor CPE (per juli 2019) is de richtlijn BRMO, in het bijzonder carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE), aangepast door het Platform BRMO buiten zorginstellingen. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: Meldingsplicht CPE toegevoegd; Bronopsporing en contactonderzoek aangepast n.a.v. meldingsplicht CPE…
De afgelopen week zijn toegevoegd: LCI-richtlijn Lepra dinsdag 4 juni 2019 door het LOI vastgesteld Factsheet Influenzavaccinatie zwangere vrouwen Factsheet Influenzavaccinatie buiten het NPG 
Lees de handleiding op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/vaccinatie-bij-chronisch-inflammatoire-aandoeningen. Het aantal patiënten dat immunosuppressiva gebruikt is groeiende. Er is een verhoogde gevoeligheid voor infecties bij deze groep. Meer aandacht voor infectiepreventie door middel van vaccinatie en het optimale gebruik daarvan is nodig. Regionaal waren en zijn er diverse protocollen, maar er…
Voor een overzicht van de aanpassingen van 1 januari t/m 30 april 2019 in de richtlijnen en daarvan afgeleide producten, zie https://lci.rivm.nl/aankondigingen-2019-05.
De herziene Landelijke Richtlijn Prikaccidenten staat sinds gisteren online. De herziening is vastgesteld door het LOI op 5 april 2019. De richtlijn is herzien door een werkgroep van experts die in 2017-2019 driemaal bij elkaar kwam. Aan de hand van een aantal onderzoeksvragen die voortkwamen uit een knelpuntinventarisatie, is de stand van zaken met betrekking tot de richtlijn doorgenomen. De…
De richtlijn Chlamydia pneumoniae is geüpdatet onder leiding van drs. P.S. Brandsema (RIVM). De update is vastgesteld door het LOI op 29 januari 2019 De richtlijn is vandaag gepubliceerd op de website en in de app. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: Chlamydia pneumoniae in plaats van Chlamydophila pneumonia conform naamgeving sinds 2015. Update van literatuur.…
Het Algoritme exanthemen ('vlekjesalgortime') is herzien.  In het algoritme (in totaal 20 pagina's) wordt een aanbeveling gedaan voor de inzet van minimaal invasieve technieken bij het onderzoek van exanthemen ten behoeve van de publieke gezondheid. Bij verdenking mazelen/rubella/parvovirus B19 worden monsters getest voor infectie met deze drie virussen indien er zowel speeksel als serum is…
Het stroomschema https://lci.rivm.nl/richtlijnen/tetanus#profylaxe-behandeling (zie onder 'Bijlagen' bij de richtlijn voor de pdf-versie) is iets bijgewerkt. Nieuw ten opzichte van de versie van 21 februari 2019 is dat ook op de achterkant van het schema toegevoegd is dat kinderen minimaal 40 IE tetanustoxoïd moeten krijgen om een goede basisimmuniteit op te bouwen.
De richtlijn Hepatitis C is momenteel in herziening. De laatste conceptversie (versie na 2 externe commentaarrondes) vóór vaststelling door het LOI (naar verwachting 2 april 2019) is alvast online geplaatst. Dit vanwege diverse wijzigingen naar aanleiding van de aangepaste meldplicht per 1 januari 2019.  Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: actualisatie van…