Nieuws

Het op 4 juni 2018 tijdens een consensusbijeenkomst in Utrecht bereikte consensus 'Afhandeling kinkhoestmeldingen', dat op 25 september 2018 door het LOI is vastgesteld, is toegevoegd als bijlage 2 aan de richtlijn kinkhoest.
Aan de richtlijn Kinkhoest is de nieuwe vastgestelde diagnostiek toegevoegd.
Naar aanleiding van een recente casus is in de richtlijn MERS-CoV bij de casusdefinitie in voetnoot 3 Koeweit opgenomen in het rijtje landen. 
Vanaf half september ontvangen jongeren, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Met de slogan Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokkenziekte nodigen het RIVM en de jeugdgezondheidsorganisaties jongeren uit deze vaccinatie te halen. Dit jaar ontvangen zo’n 130.000 jongeren een uitnodiging. In 2019 krijgen…
Voor een overzicht van de aanpassingen van de aanpassingen van 8 juni t/m 7 september 2018 in de richtlijnen en daarvan afgeleide producten, zie https://lci.rivm.nl/aankondigingen-2018-september.
In de LCI-richtlijn MERS-CoV is het diagnostiekalgoritme voor een patiënt met een mogelijk MERS-CoV-infectie aangepast (bijlage 3). Daarnaast zijn de epidemiologische criteria voor een verdachte casus aangescherpt.
Het draaiboek 'Waterrecreatie en infectieziekten' is herzien. Het draaiboek is herzien door Rosa Joosten (RIVM, LCI) en het is vastgesteld door het LOI op 29 mei 2018. NB. Voorheen was de titel van dit draaiboek 'Oppervlaktewater en infectieziekten gerelateerd aan recreatie'. Bekijk hier het herziene draaiboek. Voornaamste wijzigingen ten opzichte van de oude richtlijn: de hele tekst is …
GSK heeft bekend gemaakt dat er per direct weer volledige beschikbaarheid is van het rabiësvaccin Rabipur®. Dit betekent dat het eerdere adviesom tijdelijk geen pre-expositie-vaccinatieserie (PrEP) rabiës te starten voor reizigers vervalt. De LCI adviseert de gangbare indicaties van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) voor het starten van pre-expositie-vaccinatieserie (PrEP…
Het draaiboek Infectieziekten in opvangcentra voor asielzoekers heeft een update gehad. Het draaiboek is geactualiseerd door GGD GHOR, GZA en LCI. Waar nodig zijn de termen voor organisaties aangepast. Hyperlinks naar websites en documenten zijn geactualiseerd. Verwijzingen naar nieuw ontwikkelde materialen zijn toegevoegd.
VariQuin is langere tijd niet leverbaar vanwege productieproblemen. Er is een vervangend product – VariZIG - bij Sanquin te bestellen indien Varicella Zoster immunoglobuline geïndiceerd is. Het doseeradvies voor VariZIG en aanvullende informatie, is als bijlage bij de LCI-richtlijn Waterpokken te vinden.