Nieuws

Het draaiboek Infectieziekten in opvangcentra voor asielzoekers heeft een update gehad. Het draaiboek is geactualiseerd door GGD GHOR, GZA en LCI. Waar nodig zijn de termen voor organisaties aangepast. Hyperlinks naar websites en documenten zijn geactualiseerd. Verwijzingen naar nieuw ontwikkelde materialen zijn toegevoegd.
VariQuin is langere tijd niet leverbaar vanwege productieproblemen. Er is een vervangend product – VariZIG - bij Sanquin te bestellen indien Varicella Zoster immunoglobuline geïndiceerd is. Het doseeradvies voor VariZIG en aanvullende informatie, is als bijlage bij de LCI-richtlijn Waterpokken te vinden.
Extra vaccinatiegroepen meningokokken Gisteravond liet staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer weten dat er volgend jaar zo’n 650.000 jongeren extra opgeroepen worden voor de vaccinatie tegen meningokokken ACWY. Het gaat om jongeren die zijn geboren tussen 1 januari 2001 en 1 mei 2004. Reden voor deze maatregel is de stijging van het aantal mensen dat de infectie…
Voor nieuwe patiëntervaringsfilmpjes zoeken we (ex-)patiënten. In samenwerking met Thuisarts.nl maakte de LCI in 2017 tien filmpjes waarin patiënten vertellen over hun ervaringen met een infectieziekte. Voor een nieuwe reeks films zijn we hard op zoek naar nieuwe gegadigden. We denken aan de volgende onderwerpen:   Mazelen. De motivatie voor vaccinatie kan toenemen als duidelijk is hoe het is om…
De LCI-richtlijn Japanse encefalitis heeft een update gehad. Voornaamste wijzigingen ten opzichte van de oude richtlijn: Natuurlijke immuniteit is aangepast aan de actualiteit.  Hierbij is de suggestie voor antilichaamgemedieerde versterking van infectie verwijderd.  Aan actieve immunisatie, beschermingsduur en revaccinatie is het nut van een boostervaccinatie toegevoegd. Bij diagnostiek is de…
De LCI-richtlijn Rabiës is nu compleet bijgewerkt. PrEP- en PEP-vaccinatiebeleid, inclusief wondverzorging, zijn aangepast aan het nieuw geformuleerd WHO-beleid. Ook de vaccinatiesschema's zijn veranderd.
Voor een overzicht van de aanpassingen van 1 maart t/m 8 juni 2018 in de richtlijnen en daarvan afgeleide producten, zie https://lci.rivm.nl/aankondigingen-2018-juni.
In de LCI-richtlijn Rabiës en aanverwante producten zijn de nieuwe WHO-aanbevelingen van april jl. voor rabiës-postexpositieprofylaxevaccinatieschema’s verwerkt. Belangrijkste wijziging voor immuuncompetente personen: het (Essen) postexpositieprofylaxevaccinatieschema bestaat voortaan uit 4 in plaats van 5 vaccinaties  (op dag 0, 3, 7 en 14-28).  Ook het vaccinatieschema voor pre-…
Prof. dr. ir. J. (Hans) Brug wordt directeur-generaal voor het RIVM. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 10 september a.s. Brug volgt Prof.dr. André van der Zande op die, na ruim 7,5 jaar als DG RIVM werkzaam te zijn geweest, eind juni afscheid neemt vanwege het bereiken van…
Zie: Nieuwsbericht Meningokokkenziekte ernstig, maar nog altijd zeldzaam op RIVM.nl. Zie ook RIVM-website - dossier meningokokken ACWY en Rijksvaccinatieprogramma - informatie voor professionals voor informatie over de MenACWY-vaccinatie binnen het RVP. Op deze website en op deze app vindt u de LCI-richtlijn meningokokkenmeningitis- en sepsis en de Informatie voor professionals meningokokken…