Nieuws

 In de LCI-richtlijn Legionellose is bij Maatregelen 'Nader onderzoek bij vermoedelijke bronnen in Nederland' toegevoegd dat het van belang is om de vermoedelijke bron(nen) te bemonsteren en microbiologisch te onderzoeken bij een solitaire patiënt bij wie een sauna en/of jacuzzi als potentiële bron is geïdentificeerd. Sauna's en jacuzzi's blijken relatief vaak positief te zijn voor Legionella.…
Het ‘Draaiboek aviaire influenza op een bedrijf - preventieve maatregelen’ wordt op dit moment grondig herzien. De huidige ontwikkelingen met betrekking tot AI H7N9 in China zullen daarin meegenomen worden. Het huidige concept van het draaiboek is nog niet goedgekeurd door het LOI, maar gezien de start van het influenza- en vogelgriepseizoen, willen wij bij uitzondering deze nu al beschikbaar…
Gelukkig, ook onder Android is de app weer up and running! Zoals aangegeven was er een issue met de Android-app. Door een extra beveiliging op het certificaat binnen Android (dit doet zich dus niet voor op IOS) werkte de app niet samen met de nieuwe webserver. Door een app-update is dit probleem opgelost. Deze is sinds vanmiddag 12:30 is de update in de store beschikbaar.  
Er is iets misgegaan tijdens het (noodzakelijk) overzetten van de data naar een andere server. De app werkt  daardoor sinds donderdag 21 december niet onder Android. Er treedt een 'onwillekeurig technisch probleem' op (voor de geïnteresseerden: melding geen internettoegang, veroorzaakt door caching, DNS of certificaat, binnen Android) De mensen van ict zijn druk bezig om dit op te lossen. We…
De richtlijn Gele koorts is herzien onder leiding van dr. Mieke Croughs (GGD Hart voor Brabant) en vastgesteld in het LOI op 26 september 2017. De diagnostiekparagraaf is herzien door dr. Jean-Luc Murk (UMC Utrecht) en vastgesteld door de NVMM op 30 november 2017. De herziene richtlijn is 12 december 2017 online geplaatst. De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de oude richtlijn zijn:…
Voor een overzicht van de aanpassingen van 1 augustus tot 1 december 2017 in de richtlijnen en daarvan afgeleide producten, zie https://lci.rivm.nl/aankondigingen-2017-12.
Nieuw en te benaderen via www.rivm.nl/hepatitis, via de richtlijnen en op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hepatitis/Downloads/Hepatitis_tool_1: de hepatitistool. Inzicht in het aantal mensen met een chronische hepatitis B- of C-virusinfectie is belangrijk voor het monitoren van de voortgang in de bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. In Nederland is de grootste groep met chronische…
Nieuw: 'Uitbraak pest in Madagaskar: casusdefinitie en diagnostiek' als bijlage 4 toegevoegd aan de richtlijn Pest.
De richtlijn Malaria is herzien en vastgesteld in het LOI op 28 september 2017.  De voornaamste wijzigingen zijn:   aanvulling historie van malaria wijzigingen in hoofdstuk preventie aanvulling behandeling met artemisinine aanvulling immunisatie met RTS,S actualiseren literatuur
Het 11e Nationaal Symposium Zoönosen bij het RIVM met als thema Knaagdieren en zoönosen vindt plaats op 23 november 2017. Aanmelden via: http://www.rivm.nl/zoonosensymposium2017 Download hier het programma.