Nieuws

De website van het RIVM is recent vernieuwd. Hierdoor werken mogelijk enkele links hiernaar in de LCI-richtlijnen niet meer. We werken er hard aan om dit op te lossen. Excuses voor de mogelijke overlast.
Van de momenteel enige beschikbare batch van GammaQuin (16K15H401A) is de houdbaarheidsdatum verlopen. In een brief hierover meldt Sanquin Plasma Products dat aanvullende onderzoeken hebben aangetoond dat dit product nog voldoet aan zijn specificaties en dat  de houdbaarheid van de batch verlengd is tot eind augustus 2019. De brief is als bijlage 4 toegevoegd aan de richtlijn hepatitis A.
De laatste delen van het draaiboek Consult seksuele gezondheid zijn vandaag toegevoegd. Het draaiboek, dat bestaat uit 15 deeldraaiboeken, is ontwikkeld van 2015 t/m 2018 op initiatief en verzoek van de Werkgroep artsen Seksuele gezondheid (WASS). Het draaiboek is door meerdere professionals uit het veld en experts uit aanpalende disciplines geschreven en door het Landelijk Overleg…
Het nieuwe beleid postexpositieprofylaxe (per 1 november 2018) is verwerkt in de richtlijn rabies. 
De LCI is samen met Thuisarts een nieuwe reeks patiëntervaringsfilms aan het maken. Daarvoor zijn we nog hard op zoek naar patiënten die de volgende ziekten heb doorgemaakt en hun verhaal willen vertellen:   gordelroos (liefst een oudere patiënt) hand-voet-mondziekte (bij voorkeur bewezen infectie) influenza (zowel iemand uit risicogroep met griep als zorgmedewerker die zich laat vaccineren)…
Het op 4 juni 2018 tijdens een consensusbijeenkomst in Utrecht bereikte consensus 'Afhandeling kinkhoestmeldingen', dat op 25 september 2018 door het LOI is vastgesteld, is toegevoegd als bijlage 2 aan de richtlijn kinkhoest.
Aan de richtlijn Kinkhoest is de nieuwe vastgestelde diagnostiek toegevoegd.
Naar aanleiding van een recente casus is in de richtlijn MERS-CoV bij de casusdefinitie in voetnoot 3 Koeweit opgenomen in het rijtje landen. 
Vanaf half september ontvangen jongeren, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Met de slogan Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokkenziekte nodigen het RIVM en de jeugdgezondheidsorganisaties jongeren uit deze vaccinatie te halen. Dit jaar ontvangen zo’n 130.000 jongeren een uitnodiging. In 2019 krijgen…
Voor een overzicht van de aanpassingen van de aanpassingen van 8 juni t/m 7 september 2018 in de richtlijnen en daarvan afgeleide producten, zie https://lci.rivm.nl/aankondigingen-2018-september.