Nieuws

De herziene Landelijke Richtlijn Prikaccidenten staat sinds gisteren online. De herziening is vastgesteld door het LOI op 5 april 2019. De richtlijn is herzien door een werkgroep van experts die in 2017-2019 driemaal bij elkaar kwam. Aan de hand van een aantal onderzoeksvragen die voortkwamen uit een knelpuntinventarisatie, is de stand van zaken met betrekking tot de richtlijn doorgenomen. De…
De richtlijn Chlamydia pneumoniae is geüpdatet onder leiding van drs. P.S. Brandsema (RIVM). De update is vastgesteld door het LOI op 29 januari 2019 De richtlijn is vandaag gepubliceerd op de website en in de app. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: Chlamydia pneumoniae in plaats van Chlamydophila pneumonia conform naamgeving sinds 2015. Update van literatuur.…
Het stroomschema https://lci.rivm.nl/richtlijnen/tetanus#profylaxe-behandeling (zie onder 'Bijlagen' bij de richtlijn voor de pdf-versie) is iets bijgewerkt. Nieuw ten opzichte van de versie van 21 februari 2019 is dat ook op de achterkant van het schema toegevoegd is dat kinderen minimaal 40 IE tetanustoxoïd moeten krijgen om een goede basisimmuniteit op te bouwen.
Het Algoritme exanthemen ('vlekjesalgortime') is herzien.  In het algoritme (in totaal 20 pagina's) wordt een aanbeveling gedaan voor de inzet van minimaal invasieve technieken bij het onderzoek van exanthemen ten behoeve van de publieke gezondheid. Bij verdenking mazelen/rubella/parvovirus B19 worden monsters getest voor infectie met deze drie virussen indien er zowel speeksel als serum is…
De richtlijn Hepatitis C is momenteel in herziening. De laatste conceptversie (versie na 2 externe commentaarrondes) vóór vaststelling door het LOI (naar verwachting 2 april 2019) is alvast online geplaatst. Dit vanwege diverse wijzigingen naar aanleiding van de aangepaste meldplicht per 1 januari 2019.  Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: actualisatie van…
Op de website staat LCI-richtlijn Tetanus versie 2019 gereed. De richtlijn is door het LOI vastgesteld op 20 november 2018. Na een aantal laatste wijzigingen is de richtlijn gepubliceerd op 21 februari 2019. De veranderingen zijn te vinden onder 'versiebeheer'.
De paragraaf Behandeling van de LCI-richtlijn hepatitis C is aangepast. In verband met de wijziging van de meldplicht per 1 januari 2019 waren het hoofdstuk Diagnostiek en de paragraaf Meldingsplicht al aangepast. Naar aanleiding van diverse vragen die de LCI ontving over de paragraaf Behandeling is deze paragraaf ook alvast aangepast met de concepttekst van de aanstaande herziening. De geheel…
Dit draaiboek is een volledige herziening van het draaiboek uit 2013 en is tot stand gekomen in nauw overleg tussen RIVM-LCI, RIVM-IDS, NVWA, WUR en GGD’en. Na een lange conceptfase sinds december 2017 is het draaiboek vastgesteld door het LOI op 20 november 2018. Wijzigingen ten opzichte van versie 2013 zijn: Toelichting over uitzonderingsgevallen bij LPAI indien de stam bekend zeer pathogeen is…
Aan het LCI-draaiboek polio is de bijlage 'accidentele blootstelling polio' toegevoegd. De bijlage is nog in ontwikkeling. De huidige informatie is bruikbaar, maar nog niet overal volledig. In de loop van 2019 wordt de aanvullende informatie zo snel mogelijk toegevoegd.  
Voor een overzicht van de aanpassingen van 7 september t/m 31 december 2018 in de richtlijnen en daarvan afgeleide producten, zie  https://lci.rivm.nl/aankondigingen-2019-01.