Nieuws

Dit draaiboek is een volledige herziening van het draaiboek uit 2013 en is tot stand gekomen in nauw overleg tussen RIVM-LCI, RIVM-IDS, NVWA, WUR en GGD’en. Na een lange conceptfase sinds december 2017 is het draaiboek vastgesteld door het LOI op 20 november 2018. Wijzigingen ten opzichte van versie 2013 zijn: Toelichting over uitzonderingsgevallen bij LPAI indien de stam bekend zeer pathogeen is…
Aan het LCI-draaiboek polio is de bijlage 'accidentele blootstelling polio' toegevoegd. De bijlage is nog in ontwikkeling. De huidige informatie is bruikbaar, maar nog niet overal volledig. In de loop van 2019 wordt de aanvullende informatie zo snel mogelijk toegevoegd.  
Voor een overzicht van de aanpassingen van 7 september t/m 31 december 2018 in de richtlijnen en daarvan afgeleide producten, zie  https://lci.rivm.nl/aankondigingen-2019-01.
De richtlijn Staphylococcus aureus-infecties inclusief MRSA-infecties en -dragerschap is herzien. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:   Er is een duidelijker onderscheid gemaakt tussen S. aureus en MRSA, en tussen dragerschap en infectie. Duidelijke afbakening van de doelgroep van deze richtlijn (alleen gericht op de extramurale setting). Onder ‘Verwekker’ is ook…
Per 1 januari 2019 verandert de meldingsplicht voor hepatitis C. Naast acute hepatitis C zijn nu ook chronische infectie en herinfectie met hepatitis C-virus meldingsplichtig voor behandelend artsen en hoofden van microbiologische laboratoria. Zie voor de achtergrond en de redenen voor het uitbreiden van de meldingsplicht het (lab)inf@ctbericht van 17 december 2018.  De gehele richtlijn Hepatitis…
Op 20 november 2018 is de herziening van de richtlijn door het LOI goedgekeurd. Wijzigingen ten opzichte van de oude versie zijn: epidemiologie is uitgebreid en geactualiseerd.; er is informatie toegevoegd over de mogelijkheid van asymptomatische verspreiders; de bronnen van infectie en verloop bij baby's zijn uitgebreider beschreven; het ziekteverloop bij gedeeltelijk immune patiënten is…
Het draaiboek Soa en hiv partnermanagement: Waarschuwen, testen en behandelen van seksuele partners heeft een update gehad. Het draaiboek, opgesteld in 2015 door Soa Aids Nederland in opdracht van de LCI is aangepast door Hannelore Götz (WASS, GGD Rotterdam). De update is besproken en vastgesteld in de WASS 5 maart 2018 en in het LOI seksuele gezondheid 29 mei 2018.
Er is een nieuwe korte RVP-richtlijn die de opname van het Rijksvaccinatieprogramma in de Wpg ondersteunt en waarin taken van GGD-infectieziektebestrijding, JGZ en gemeenten rond het Rijksvaccinatieprogramma en de vaccinatiegraad zijn beschreven. Vaccinatiegraad Met de opname van het RVP in de Wpg is de uitvoering en financiering van het RVP net als de uitvoering en financiering van de IZB een…
De richtlijn Zesde ziekte heeft een herziening gehad. Vooral de literatuurverwijzingen en epidemiologische gegevens zijn geactualiseerd. 
Samen met Thuisarts is de LCI een nieuwe reeks patiëntervaringsfilms aan het maken. Daarvoor zijn we nog altijd hard op zoek naar patiënten die de volgende ziekten heb doorgemaakt en hun verhaal willen vertellen:   meningokokken gordelroos (liefst een oudere patiënt) hand-voet-mondziekte (bij voorkeur bewezen infectie) influenza (zowel iemand uit risicogroep met griep als zorgmedewerker die zich…