Nieuws

De richtlijn Hepatitis C is momenteel in herziening. De laatste conceptversie (versie na 2 externe commentaarrondes) vóór vaststelling door het LOI (naar verwachting 2 april 2019) is alvast online geplaatst. Dit vanwege diverse wijzigingen naar aanleiding van de aangepaste meldplicht per 1 januari 2019.  Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: actualisatie van…
Op de website staat LCI-richtlijn Tetanus versie 2019 gereed. De richtlijn is door het LOI vastgesteld op 20 november 2018. Na een aantal laatste wijzigingen is de richtlijn gepubliceerd op 21 februari 2019. De veranderingen zijn te vinden onder 'versiebeheer'.
De paragraaf Behandeling van de LCI-richtlijn hepatitis C is aangepast. In verband met de wijziging van de meldplicht per 1 januari 2019 waren het hoofdstuk Diagnostiek en de paragraaf Meldingsplicht al aangepast. Naar aanleiding van diverse vragen die de LCI ontving over de paragraaf Behandeling is deze paragraaf ook alvast aangepast met de concepttekst van de aanstaande herziening. De geheel…
Dit draaiboek is een volledige herziening van het draaiboek uit 2013 en is tot stand gekomen in nauw overleg tussen RIVM-LCI, RIVM-IDS, NVWA, WUR en GGD’en. Na een lange conceptfase sinds december 2017 is het draaiboek vastgesteld door het LOI op 20 november 2018. Wijzigingen ten opzichte van versie 2013 zijn: Toelichting over uitzonderingsgevallen bij LPAI indien de stam bekend zeer pathogeen is…
Aan het LCI-draaiboek polio is de bijlage 'accidentele blootstelling polio' toegevoegd. De bijlage is nog in ontwikkeling. De huidige informatie is bruikbaar, maar nog niet overal volledig. In de loop van 2019 wordt de aanvullende informatie zo snel mogelijk toegevoegd.  
Voor een overzicht van de aanpassingen van 7 september t/m 31 december 2018 in de richtlijnen en daarvan afgeleide producten, zie  https://lci.rivm.nl/aankondigingen-2019-01.
De richtlijn Staphylococcus aureus-infecties inclusief MRSA-infecties en -dragerschap is herzien. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:   Er is een duidelijker onderscheid gemaakt tussen S. aureus en MRSA, en tussen dragerschap en infectie. Duidelijke afbakening van de doelgroep van deze richtlijn (alleen gericht op de extramurale setting). Onder ‘Verwekker’ is ook…
Per 1 januari 2019 verandert de meldingsplicht voor hepatitis C. Naast acute hepatitis C zijn nu ook chronische infectie en herinfectie met hepatitis C-virus meldingsplichtig voor behandelend artsen en hoofden van microbiologische laboratoria. Zie voor de achtergrond en de redenen voor het uitbreiden van de meldingsplicht het (lab)inf@ctbericht van 17 december 2018.  De gehele richtlijn Hepatitis…
Op 20 november 2018 is de herziening van de richtlijn door het LOI goedgekeurd. Wijzigingen ten opzichte van de oude versie zijn: epidemiologie is uitgebreid en geactualiseerd.; er is informatie toegevoegd over de mogelijkheid van asymptomatische verspreiders; de bronnen van infectie en verloop bij baby's zijn uitgebreider beschreven; het ziekteverloop bij gedeeltelijk immune patiënten is…
Het draaiboek Soa en hiv partnermanagement: Waarschuwen, testen en behandelen van seksuele partners heeft een update gehad. Het draaiboek, opgesteld in 2015 door Soa Aids Nederland in opdracht van de LCI is aangepast door Hannelore Götz (WASS, GGD Rotterdam). De update is besproken en vastgesteld in de WASS 5 maart 2018 en in het LOI seksuele gezondheid 29 mei 2018.