Nieuws

In de LCI-richtlijn Rabiës en aanverwante producten zijn de nieuwe WHO-aanbevelingen van april jl. voor rabiës-postexpositieprofylaxevaccinatieschema’s verwerkt. Belangrijkste wijziging voor immuuncompetente personen: het (Essen) postexpositieprofylaxevaccinatieschema bestaat voortaan uit 4 in plaats van 5 vaccinaties  (op dag 0, 3, 7 en 14-28).  Ook het vaccinatieschema voor pre-…
Prof. dr. ir. J. (Hans) Brug wordt directeur-generaal voor het RIVM. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 10 september a.s. Brug volgt Prof.dr. André van der Zande op die, na ruim 7,5 jaar als DG RIVM werkzaam te zijn geweest, eind juni afscheid neemt vanwege het bereiken van…
Zie: Nieuwsbericht Meningokokkenziekte ernstig, maar nog altijd zeldzaam op RIVM.nl. Zie ook RIVM-website - dossier meningokokken ACWY en Rijksvaccinatieprogramma - informatie voor professionals voor informatie over de MenACWY-vaccinatie binnen het RVP. Op deze website en op deze app vindt u de LCI-richtlijn meningokokkenmeningitis- en sepsis en de Informatie voor professionals meningokokken…
Sinds juli 2016 omvat de OSIRIS-melding van psittacose meerdere tabbladen: Tabblad A is de oorspronkelijke melding Tabblad B – B7 zijn toegevoegde tabbladen waarmee de GGD en de NVWA gegevens over mogelijke bronnen en genotyperingsresultaten kunnen toevoegen (de bronopsporingstool psittacose). Het bleek dat meldingen van psittacose soms erg lang op gefiatteerd bleven staan, waardoor de meldingen…
Op 24 mei 2018 zijn de klinische criteria van de casusdefinitie voor Ebola Virus Disease (EVD) in bijlage 2 van de LCI-richtlijn aangepast 1.) Koorts EN andere symptomen i.p.v. koorts EN/OF andere symptomen (conform de criteria van ECDC) en 2.) koorts ≥38.0 oC i.p.v. ≥38.6oC (conform de meldingsplicht).
Uit recent onderzoek door het RIVM en het AMC blijkt dat de effectiviteit van vaccinatie tegen Hib onverminderd hoog is. De lichte toename in het aantal patiënten met Hib-ziekte in 2016 kan niet verklaard worden door een verminderde werking van het Hib-vaccin. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift the Lancet. Met het onderzoek bracht het RIVM de effectiviteit in kaart…
De herziene LCI-richtlijn Q-koorts is vanaf vandaag beschikbaar op de LCI-website. De richtlijn is herzien onder leiding van dr. Wim van der Hoek, RIVM en 27 maart 2018 vastgesteld door het LOI. Belangrijkste wijzigingen tov de vorige versie: Er is veel onderzoek gedaan naar aanleiding van de epidemie. Voor de herziening is veel Nederlandse literatuur bestudeerd welke geschreven is tijdens en na…
Sinds 2015 is er een toename van meningokokkenziekte type W in Nederland, met name onder jonge kinderen en tieners. Vanwege deze toename heeft de minister van VWS besloten om in 2018 twee cohorten te gaan vaccineren met MenACWY-vaccin. Vanaf 1 mei 2018 krijgen kinderen van 14 maanden MenACWY in plaats van MenC. In oktober wordt gestart met het vaccineren van tieners die vanaf 1 mei 2018 14 jaar…
Gezocht! Huisartsen die hun ervaringen willen delen over antibioticaresistentie in de huisartsenpraktijk. Betreft een eenmalig interview van 30-45 minuten met een vergoeding van 50 euro. Voor meer informatie en vragen: karli.hubert@rivm.nl of 030-2744265. Onderzoek: antibioticaresistentie in de huisartsenpraktijk Antibioticaresistentie Nederland behoort tot de landen met de laagste prevalentie…
De herziene Multidisciplinaire Richtlijn Seksueel overdraagbare aandoeningen is sinds 2018 beschikbaar. De richtlijn geeft een overzicht van de meest voorkomende soa’s in Nederland en de juiste diagnostiek en behandeling. De richtlijn is geschikt voor alle gezondheidswerkers in de soa- en hiv-zorg (zowel eerstelijns als tweedelijns) en is beschikbaar via deze pagina van soaaids.nl. Hier vindt u…