Nieuws

Voor nieuwe patiëntervaringsfilmpjes zoeken we (ex-)patiënten. In samenwerking met Thuisarts.nl maakte de LCI in 2017 tien filmpjes waarin patiënten vertellen over hun ervaringen met een infectieziekte. Voor een nieuwe reeks films zijn we hard op zoek naar nieuwe gegadigden. We denken aan de volgende onderwerpen:   Mazelen. De motivatie voor vaccinatie kan toenemen als duidelijk is hoe het is om…
De LCI-richtlijn Japanse encefalitis heeft een update gehad. Voornaamste wijzigingen ten opzichte van de oude richtlijn: Natuurlijke immuniteit is aangepast aan de actualiteit.  Hierbij is de suggestie voor antilichaamgemedieerde versterking van infectie verwijderd.  Aan actieve immunisatie, beschermingsduur en revaccinatie is het nut van een boostervaccinatie toegevoegd. Bij diagnostiek is de…
De LCI-richtlijn Rabiës is nu compleet bijgewerkt. PrEP- en PEP-vaccinatiebeleid, inclusief wondverzorging, zijn aangepast aan het nieuw geformuleerd WHO-beleid. Ook de vaccinatiesschema's zijn veranderd.
Voor een overzicht van de aanpassingen van 1 maart t/m 8 juni 2018 in de richtlijnen en daarvan afgeleide producten, zie https://lci.rivm.nl/aankondigingen-2018-juni.
In de LCI-richtlijn Rabiës en aanverwante producten zijn de nieuwe WHO-aanbevelingen van april jl. voor rabiës-postexpositieprofylaxevaccinatieschema’s verwerkt. Belangrijkste wijziging voor immuuncompetente personen: het (Essen) postexpositieprofylaxevaccinatieschema bestaat voortaan uit 4 in plaats van 5 vaccinaties  (op dag 0, 3, 7 en 14-28).  Ook het vaccinatieschema voor pre-…
Prof. dr. ir. J. (Hans) Brug wordt directeur-generaal voor het RIVM. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 10 september a.s. Brug volgt Prof.dr. André van der Zande op die, na ruim 7,5 jaar als DG RIVM werkzaam te zijn geweest, eind juni afscheid neemt vanwege het bereiken van…
Zie: Nieuwsbericht Meningokokkenziekte ernstig, maar nog altijd zeldzaam op RIVM.nl. Zie ook RIVM-website - dossier meningokokken ACWY en Rijksvaccinatieprogramma - informatie voor professionals voor informatie over de MenACWY-vaccinatie binnen het RVP. Op deze website en op deze app vindt u de LCI-richtlijn meningokokkenmeningitis- en sepsis en de Informatie voor professionals meningokokken…
Sinds juli 2016 omvat de OSIRIS-melding van psittacose meerdere tabbladen: Tabblad A is de oorspronkelijke melding Tabblad B – B7 zijn toegevoegde tabbladen waarmee de GGD en de NVWA gegevens over mogelijke bronnen en genotyperingsresultaten kunnen toevoegen (de bronopsporingstool psittacose). Het bleek dat meldingen van psittacose soms erg lang op gefiatteerd bleven staan, waardoor de meldingen…
Op 24 mei 2018 zijn de klinische criteria van de casusdefinitie voor Ebola Virus Disease (EVD) in bijlage 2 van de LCI-richtlijn aangepast 1.) Koorts EN andere symptomen i.p.v. koorts EN/OF andere symptomen (conform de criteria van ECDC) en 2.) koorts ≥38.0 oC i.p.v. ≥38.6oC (conform de meldingsplicht).
Uit recent onderzoek door het RIVM en het AMC blijkt dat de effectiviteit van vaccinatie tegen Hib onverminderd hoog is. De lichte toename in het aantal patiënten met Hib-ziekte in 2016 kan niet verklaard worden door een verminderde werking van het Hib-vaccin. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift the Lancet. Met het onderzoek bracht het RIVM de effectiviteit in kaart…