Nieuws

Vanaf vrijdagavond 13 maart staat de richtlijn COVID-19 online in de indeling die u bent gewend van de andere LCI-richtlijnen. Meer informatie en het laatste nieuws over COVID-19 is te vinden op de RIVM-website en het dossier coronavirus van de NHG. Kijk ook op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. De LCI-richtlijnenapp is net zo compleet als de website, alleen moet de…
Op 12 maart 2020 zijn in de voorlopige richtlijn COVID-19 aanpassingen gedaan n.a.v. het gewijzigde beleid is Nederland. De casusdefinitie is aangepast: de epidemiologische link met een bevestigde patiënt of terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten. Tevens is het testbeleid aangepast: er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op ernstig…
In de LCI-Richtlijn COVID-19 zijn aanpassingen gedaan in de informatiebrieven en in Bijlage 4 Protocol monitoring en maatregelen contacten van een bevestigde patiënt met COVID-19. U vindt de aanpassingen onder 'Versiebeheer'. 
Op 1 maart 2020 zijn in de voorlopige richtlijn COVID-19 de casusdefinitie, informatiebrief 4 (huisgenoten patiënten thuisisolatie) en informatiebrief 5 (hoogrisicocontacten bevestigde patiënten) aangepast op basis van de actualiteit van afgelopen weekend. Meer informatie en het laatste nieuws over COVID-19 is te vinden op de RIVM-website en het dossier coronavirus van de NHG. Kijk ook op https…
Zaterdag 29 februari 2020, is bij de voorlopige LCI-richtlijn COVID-19 informatiebrief nummer 5 (Hoogrisicocontacten bevestigde patiënten) tweemaal gewijzigd. De laatste versie is versie 29 februari 2020-2, geplaatst om 22.00 uur onder 'Informatiebrieven'.  Meer informatie en het laatste nieuws over COVID-19 is te vinden op de RIVM-website en het dossier coronavirus van de NHG. De LCI-…
Samen met en voor de GGD’en maakt de LCI nieuwe, landelijke deurbriefjes. Een deurbriefje is een superkorte tekst over de heersende infectieziekte, die een school of kindercentrum in overleg met de GGD kan ophangen om ouders te informeren.  Graag willen we ook goede foto’s van de ziekte op de briefjes. Heb jij als professional foto’s van de volgende (bevestigde) infectieziekten of zie je kans…
Meer informatie en het laatste nieuws over het nieuwe coronavirus is te vinden op de RIVM-website. De voorlopige richtlijn voor professionals (o.a. diagnostiekalgoritme, thuisisolatie) kunt u vinden op deze pagina. Klik hier voor de casusdefinitie.  Let op: bij gebruik van de app ziet u nieuwe informatie alleen na het verversen. Dit kan via het 'hamburgermenu' linksboven in het startscherm '…
De wijzigingen in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten zijn gepubliceerd. U vindt ze in dit overzicht.
Met ingang van 1 januari 2020 wordt het criterium ‘een positieve sneltest’ toegevoegd aan de laboratoriumcriteria voor melding van leptospirose. Ook is een epidemiologisch criterium toegevoegd over risicocontact met besmette dieren of met Leptospira gecontamineerde omgeving. De paragrafen Diagnostiek en Maatregelen in de LCI-richtlijn Leptospirose zijn hierop aangepast. 
De LCI-richtlijn Pneumokokkenziekte is gepubliceerd. Deze richtlijn is herzien en vastgesteld in het LOI in november 2019. De gehele richtlijn is herzien door Imke Schreuder met een grote bijdrage van Lieke Sanders, kinderarts-infectioloog. We danken de leden van het LOI, de POI's, de NVK en de NHG en de collega's van het RIVM en alle andere meelezers voor hun bijdrage. De eerdere richtlijn…