Nieuws

De wijzigingen in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten van mei t/m september 2019 zijn gepubliceerd. U vindt ze in dit overzicht. 
De soa-richtlijnen zijn geüpdatet en goed bevonden door de redactieraad seksuele gezondheid op 28 februari 2019. De richtlijnen zijn aangepast naar de laatste versie van de Multidisciplinaire Richtlijn soa’s (februari 2019). De updates zullen ter goedkeuring worden aangeboden aan de LOI-Seksuele Gezondheid begin 2020. Deze updates zijn in juli-september alvast online geplaatst op de LCI-website…
Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de vorige versie:   Onder Pathogenese is een extra uitleg geplaatst over de spirocheet bij LBRF en de tabel is geüpdatet; Paragraaf Epidemiologie is geüpdatet; In de paragraaf Algemene preventieve maatregelen zijn de adviezen geüpdatet; Onder Desinfectie is de extra uitleg over het desinfecteren van gebruikte kammen verwijderd; De paragraaf…
Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: Bijlage 1 (Laboratoriumrichtlijn) is vervallen en de diagnostiekparagraaf is herzien (NVMM). Bijlage 2 (Public Health) is vervallen (dubbele informatie met de richtlijn en draaiboek Waterrecreatie en Infectieziekten). Er is een lijst toegevoegd over industriële en commerciële bronnen (op basis van publicaties over incidenten).…
Aan het Generiek draaiboek is het addendum – bovenregionale samenwerking bij A-ziekten toegevoegd. Tevens zijn bijlagen 1 en 4 geactualiseerd n.a.v. het nieuwe addendum. In het addendum wordt ingegaan op de preparatie voor groep A-ziekten in de publieke zorg, waarbij centralisatie van de behandeling van patiënten nodig is (A+-ziekten). Er worden randvoorwaarden gegeven voor een goede…
Het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) heeft nieuwe (tijdelijke) hygiëne-adviezen voor de thuiszorg gemaakt. Ze zijn hier te lezen.
Een nieuwe bijlage 1 (stappenplan ebola) is toegevoegd aan de richtlijn Virale hemorragische koorts - filovirussen, dit naar aanleiding van de afkondiging van een 'medische noodsituatie van internationale zorg' door de WHO op 17 juli 2019. Dit stappenplan is gebaseerd op de eerdere triagestandaarden uit 2014-2015. In bijlage 2 (casusdefinities ebola en marburg) zijn de uitbraakgebieden toegevoegd…
De geactualiseerde LCI-richtlijn Hib is vastgesteld door het LOI op 4 juni 2019. Zie onder 'Versiebeheer' voor alle aanpassingen.  
In juli is de geactualiseerde versie van de LCI-richtlijn Tuberculose gepubliceerd. Wijzigingen ten opzichte van de oude versie zijn:   productinformatie over BCG en PPD is aangepast aan de huidige leveranciers; tekst is aangepast naar aanleiding van een nieuwe CPT-richtlijn Diagnostiek latente tuberculose-infectie; epidemiologie is aangepast aan de laatste cijfers van 2017 en 2018.   De…
De LCI-richtlijn hepatitis C is herzien. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: actualisatie van de epidemiologische data; behandeling geactualiseerd; meldingscriteria aangepast conform huidige meldplicht; actualisatie van diagnostiek. De richtlijn is herzien onder leiding van dr. A.T. Urbanus (RIVM-CIb) en vastgesteld door het LOI op 4 juni 2019. Het hoofdstuk…