Nieuws

In de LCI-richtlijn MERS-CoV is het diagnostiekalgoritme voor een patiënt met een mogelijk MERS-CoV-infectie aangepast (bijlage 3). Daarnaast zijn de epidemiologische criteria voor een verdachte casus aangescherpt.
Het draaiboek 'Waterrecreatie en infectieziekten' is herzien. Het draaiboek is herzien door Rosa Joosten (RIVM, LCI) en het is vastgesteld door het LOI op 29 mei 2018. NB. Voorheen was de titel van dit draaiboek 'Oppervlaktewater en infectieziekten gerelateerd aan recreatie'. Bekijk hier het herziene draaiboek. Voornaamste wijzigingen ten opzichte van de oude richtlijn: de hele tekst is …
GSK heeft bekend gemaakt dat er per direct weer volledige beschikbaarheid is van het rabiësvaccin Rabipur®. Dit betekent dat het eerdere adviesom tijdelijk geen pre-expositie-vaccinatieserie (PrEP) rabiës te starten voor reizigers vervalt. De LCI adviseert de gangbare indicaties van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) voor het starten van pre-expositie-vaccinatieserie (PrEP…
Het draaiboek Infectieziekten in opvangcentra voor asielzoekers heeft een update gehad. Het draaiboek is geactualiseerd door GGD GHOR, GZA en LCI. Waar nodig zijn de termen voor organisaties aangepast. Hyperlinks naar websites en documenten zijn geactualiseerd. Verwijzingen naar nieuw ontwikkelde materialen zijn toegevoegd.
VariQuin is langere tijd niet leverbaar vanwege productieproblemen. Er is een vervangend product – VariZIG - bij Sanquin te bestellen indien Varicella Zoster immunoglobuline geïndiceerd is. Het doseeradvies voor VariZIG en aanvullende informatie, is als bijlage bij de LCI-richtlijn Waterpokken te vinden.
Extra vaccinatiegroepen meningokokken Gisteravond liet staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer weten dat er volgend jaar zo’n 650.000 jongeren extra opgeroepen worden voor de vaccinatie tegen meningokokken ACWY. Het gaat om jongeren die zijn geboren tussen 1 januari 2001 en 1 mei 2004. Reden voor deze maatregel is de stijging van het aantal mensen dat de infectie…
Voor nieuwe patiëntervaringsfilmpjes zoeken we (ex-)patiënten. In samenwerking met Thuisarts.nl maakte de LCI in 2017 tien filmpjes waarin patiënten vertellen over hun ervaringen met een infectieziekte. Voor een nieuwe reeks films zijn we hard op zoek naar nieuwe gegadigden. We denken aan de volgende onderwerpen:   Mazelen. De motivatie voor vaccinatie kan toenemen als duidelijk is hoe het is om…
De LCI-richtlijn Japanse encefalitis heeft een update gehad. Voornaamste wijzigingen ten opzichte van de oude richtlijn: Natuurlijke immuniteit is aangepast aan de actualiteit.  Hierbij is de suggestie voor antilichaamgemedieerde versterking van infectie verwijderd.  Aan actieve immunisatie, beschermingsduur en revaccinatie is het nut van een boostervaccinatie toegevoegd. Bij diagnostiek is de…
De LCI-richtlijn Rabiës is nu compleet bijgewerkt. PrEP- en PEP-vaccinatiebeleid, inclusief wondverzorging, zijn aangepast aan het nieuw geformuleerd WHO-beleid. Ook de vaccinatiesschema's zijn veranderd.
Voor een overzicht van de aanpassingen van 1 maart t/m 8 juni 2018 in de richtlijnen en daarvan afgeleide producten, zie https://lci.rivm.nl/aankondigingen-2018-juni.