Nieuws

In juli is de geactualiseerde versie van de LCI-richtlijn Tuberculose gepubliceerd. Wijzigingen ten opzichte van de oude versie zijn:   productinformatie over BCG en PPD is aangepast aan de huidige leveranciers; tekst is aangepast naar aanleiding van een nieuwe CPT-richtlijn Diagnostiek latente tuberculose-infectie; epidemiologie is aangepast aan de laatste cijfers van 2017 en 2018.   De…
De LCI-richtlijn hepatitis C is herzien. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: actualisatie van de epidemiologische data; behandeling geactualiseerd; meldingscriteria aangepast conform huidige meldplicht; actualisatie van diagnostiek. De richtlijn is herzien onder leiding van dr. A.T. Urbanus (RIVM-CIb) en vastgesteld door het LOI op 4 juni 2019. Het hoofdstuk…
De LCI-richtlijn Giardiasis is herzien. In de vernieuwde richtlijn is de informatie onder Behandeling aangepast. Ook zijn veterinaire paragrafen en arboparagrafen toegevoegd aan de richtlijn.
Op dit moment is het risico op een besmetting met het zikavirus in Zuid- en Midden-Amerika laag. Zwangere vrouwen en vrouwen met zwangerschapswens raden we daarom niet langer af om naar deze gebieden af te reizen. Ook de adviezen na terugkomst zijn ingetrokken. Het na terugkomst standaard testen op muggenoverdraagbare ziekten, zoals zikavirus, is niet zinvol. Alleen op een medische indicatie van…
Voor huisartsen en medewerkers in de huisartsenpraktijk die MRSA-drager zijn of een infectie hebben met MRSA heeft de LCI in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een advies opgesteld. Overdracht van MRSA naar patiënten moet voorkomen worden. Het contact in de huisartsenpraktijk is echter vaak anders dan in de intramurale setting. In dit advies, een bijlage bij de LCI-…
In Osiris is per 1 juli 2019 de vragenlijst voor legionellose gewijzigd. De vragenlijst bij de richtlijn Legionellose (bijlage 1) is hierop aangepast.
De herziene multidisciplinaire richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom staat sinds vandaag online. De richtlijn is herzien door een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van patiënten en zorgprofessionals. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de richtlijn uit 2012:   Overeenkomsten en verschillen van QVS met ME/CVS (zie paragraaf 3.1.4) Vóórkomen van QVS bij kinderen en…
Vandaag is de update van de richtlijn Mycoplasma pneumoniae-infectie gepubliceerd. In april 2019 is deze update, geschreven door drs. Edwin Slok, vastgesteld door het LOI. Nieuw en anders ten opzichte van de oude richtlijn: De gehele tekst is gecontroleerd op actualiteit. De literatuur is geactualiseerd. De incubatieperiode is aangepast van ‘6-32 dagen, meestal 2 tot 3 weken’ naar ‘meestal 2 tot…
Naar aanleiding van het invoeren van de meldingsplicht voor CPE (per juli 2019) is de richtlijn BRMO, in het bijzonder carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE), aangepast door het Platform BRMO buiten zorginstellingen. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: Meldingsplicht CPE toegevoegd; Bronopsporing en contactonderzoek aangepast n.a.v. meldingsplicht CPE…
De afgelopen week zijn toegevoegd: LCI-richtlijn Lepra dinsdag 4 juni 2019 door het LOI vastgesteld Factsheet Influenzavaccinatie zwangere vrouwen Factsheet Influenzavaccinatie buiten het NPG