Nieuws

Het Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 is aangepast. Het gaat om: Het beleid bij asymptomatische infecties is duidelijker uitgewerkt. Beleid op kindercentra en basisscholen is opgenomen zoals verwoord in de Handreiking uitbraakonderzoek bij kindercentra en basisscholen. Er is een link opgenomen naar Inzet en testbeleid zorgmedewerkers. 
Op één centrale plek staan de muggenwerende maatregelen nu bij elkaar: https://lci.rivm.nl/muggen. Bij alle LCI-richtlijnen die gaan over transmissie via muggen (chikungunya, dengue, gele koorts, japanse encefalitis, leishmaniasis, malaria, westnile en zika) staat onder 'Algemene preventieve maatregelen' een linkje naar deze pagina.
Bij het protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 (lci.rivm.nl/COVID-19-bco) zijn de bestaande voorbeeldbrieven voor een positief geteste COVID-19-patiënt en zijn/haar huisgenoten aangepast en zijn nieuwe voorbeeldbrieven gemaakt. Deze zijn te vinden bij de richtlijn (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19) onder het kopje ‘Informatiebrieven (contacten) niet-bevestigde patiënt’ en in de…
De vernieuwde conceptrichtlijn Ziekte van Pfeiffer staat online. De richtlijn wordt nog door het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI) behandeld.  Belangrijkste wijzigingen in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: Verwijzingen naar de literatuur opgenomen in de tekst. Incidentie in Nederland toegevoegd. Toegevoegd wat bekend is over complicaties van EBV tijdens de…
De LCI-richtlijn Seksaccidenten (versie 2020) is vandaag gepubliceerd. De richtlijn is vastgesteld in het LOI in januari 2020. Het betreft een herziening van het oude draaiboek Seksaccidenten (versie 2013) door een werkgroep onder voorzitterschap van Dr. H.M. Götz (GGD Rotterdam-Rijnmond). De richtlijn is in concept voorgelegd aan verschillende organisaties (NHG, NVHB, NVMM, LCHV, Centrum…
In aanvulling op de richtlijnen voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis zijn veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld over persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze Q&A's zijn vooral bedoeld voor  thuiszorgmedewerkers en verplegend en verzorgend personeel. Ook zijn instructiefilms voor het gebruik van handschoenen en mondneusmaskers gemaakt. 
De wijzigingen in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten zijn gepubliceerd. U vindt ze in dit overzicht.
Bij de LCI-richtlijn COVID-19 zijn de volgende flowcharts aangepast:   gehandicaptenzorg verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen wijkverpleging en huishoudelijke hulp geestelijke gezondheidszorg jeugdzorg
Op 3 april zijn de sectorspecifieke uitwerkingen van het inzet- en testbeleid voor de volgende sectoren gewijzigd: huisartsenpraktijk gehandicaptenzorg verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen wijkverpleging en huishoudelijke hulp Door de wijzigingen zijn er meer mogelijkheden om zorgmedewerkers te testen. Daarnaast is inzet- en testbeleid voor verloskundigen toegevoegd.  In de…
In de (voorlopige) LCI-richtlijn COVID-19 zijn de afgelopen dagen nieuwe bijlagen en onderdelen toegevoegd in samenwerking met beroeps- en brancheverenigingen. De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID-19 zijn nu uitgewerkt voor verschillende groepen zorgmedewerkers. Verder zijn uitgangspunten voor (gezonde) zwangere werknemers uitgewerkt en…