Nieuws

Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: Bijlage 1 (Laboratoriumrichtlijn) is vervallen en de diagnostiekparagraaf is herzien (NVMM). Bijlage 2 (Public Health) is vervallen (dubbele informatie met de richtlijn en draaiboek Waterrecreatie en Infectieziekten). Er is een lijst toegevoegd over industriële en commerciële bronnen (op basis van publicaties over incidenten).…
Aan het Generiek draaiboek is het addendum – bovenregionale samenwerking bij A-ziekten toegevoegd. Tevens zijn bijlagen 1 en 4 geactualiseerd n.a.v. het nieuwe addendum. In het addendum wordt ingegaan op de preparatie voor groep A-ziekten in de publieke zorg, waarbij centralisatie van de behandeling van patiënten nodig is (A+-ziekten). Er worden randvoorwaarden gegeven voor een goede…
Het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) heeft nieuwe (tijdelijke) hygiëne-adviezen voor de thuiszorg gemaakt. Ze zijn hier te lezen.
Een nieuwe bijlage 1 (stappenplan ebola) is toegevoegd aan de richtlijn Virale hemorragische koorts - filovirussen, dit naar aanleiding van de afkondiging van een 'medische noodsituatie van internationale zorg' door de WHO op 17 juli 2019. Dit stappenplan is gebaseerd op de eerdere triagestandaarden uit 2014-2015. In bijlage 2 (casusdefinities ebola en marburg) zijn de uitbraakgebieden toegevoegd…
De geactualiseerde LCI-richtlijn Hib is vastgesteld door het LOI op 4 juni 2019. Zie onder 'Versiebeheer' voor alle aanpassingen.  
In juli is de geactualiseerde versie van de LCI-richtlijn Tuberculose gepubliceerd. Wijzigingen ten opzichte van de oude versie zijn:   productinformatie over BCG en PPD is aangepast aan de huidige leveranciers; tekst is aangepast naar aanleiding van een nieuwe CPT-richtlijn Diagnostiek latente tuberculose-infectie; epidemiologie is aangepast aan de laatste cijfers van 2017 en 2018.   De…
De LCI-richtlijn hepatitis C is herzien. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: actualisatie van de epidemiologische data; behandeling geactualiseerd; meldingscriteria aangepast conform huidige meldplicht; actualisatie van diagnostiek. De richtlijn is herzien onder leiding van dr. A.T. Urbanus (RIVM-CIb) en vastgesteld door het LOI op 4 juni 2019. Het hoofdstuk…
De LCI-richtlijn Giardiasis is herzien. In de vernieuwde richtlijn is de informatie onder Behandeling aangepast. Ook zijn veterinaire paragrafen en arboparagrafen toegevoegd aan de richtlijn.
Op dit moment is het risico op een besmetting met het zikavirus in Zuid- en Midden-Amerika laag. Zwangere vrouwen en vrouwen met zwangerschapswens raden we daarom niet langer af om naar deze gebieden af te reizen. Ook de adviezen na terugkomst zijn ingetrokken. Het na terugkomst standaard testen op muggenoverdraagbare ziekten, zoals zikavirus, is niet zinvol. Alleen op een medische indicatie van…
Voor huisartsen en medewerkers in de huisartsenpraktijk die MRSA-drager zijn of een infectie hebben met MRSA heeft de LCI in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een advies opgesteld. Overdracht van MRSA naar patiënten moet voorkomen worden. Het contact in de huisartsenpraktijk is echter vaak anders dan in de intramurale setting. In dit advies, een bijlage bij de LCI-…