Nieuws

Meningokokken of risico op hondsdolheid, hoe is het om dat mee te maken? Wat kun je doen om het te voorkomen? En wat als je baby kinkhoest heeft? Het RIVM en Thuisarts.nl maakten een nieuwe serie van korte films over verschillende infectieziekten. In de filmpjes vertellen patiënten over hun ervaringen en geven deskundigen uitleg en advies. Waar loop je als patiënt tegenaan en wat zijn tips voor…
De paragraaf diagnostiek van de richtlijn groep A-streptokokkeninfectie (GAS) is aangepast naar aanleiding van het (Lab)Inf@ct over de typering van groep A-streptokokken. Wijzigingen: Er is een nieuwe paragraaf 'Typering voor bron- en contactonderzoek' met uitleg over typering en de rol ervan bij bron- en contactonderzoek. Verzoek opgenomen om GAS-isolaten van alle patiënten met puerperale…
De wijzigingen in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten van mei t/m september 2019 zijn gepubliceerd. U vindt ze in dit overzicht. 
De soa-richtlijnen zijn geüpdatet en goed bevonden door de redactieraad seksuele gezondheid op 28 februari 2019. De richtlijnen zijn aangepast naar de laatste versie van de Multidisciplinaire Richtlijn soa’s (februari 2019). De updates zullen ter goedkeuring worden aangeboden aan de LOI-Seksuele Gezondheid begin 2020. Deze updates zijn in juli-september alvast online geplaatst op de LCI-website…
Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de vorige versie:   Onder Pathogenese is een extra uitleg geplaatst over de spirocheet bij LBRF en de tabel is geüpdatet; Paragraaf Epidemiologie is geüpdatet; In de paragraaf Algemene preventieve maatregelen zijn de adviezen geüpdatet; Onder Desinfectie is de extra uitleg over het desinfecteren van gebruikte kammen verwijderd; De paragraaf…
Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: Bijlage 1 (Laboratoriumrichtlijn) is vervallen en de diagnostiekparagraaf is herzien (NVMM). Bijlage 2 (Public Health) is vervallen (dubbele informatie met de richtlijn en draaiboek Waterrecreatie en Infectieziekten). Er is een lijst toegevoegd over industriële en commerciële bronnen (op basis van publicaties over incidenten).…
Aan het Generiek draaiboek is het addendum – bovenregionale samenwerking bij A-ziekten toegevoegd. Tevens zijn bijlagen 1 en 4 geactualiseerd n.a.v. het nieuwe addendum. In het addendum wordt ingegaan op de preparatie voor groep A-ziekten in de publieke zorg, waarbij centralisatie van de behandeling van patiënten nodig is (A+-ziekten). Er worden randvoorwaarden gegeven voor een goede…
Het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) heeft nieuwe (tijdelijke) hygiëne-adviezen voor de thuiszorg gemaakt. Ze zijn hier te lezen.
Een nieuwe bijlage 1 (stappenplan ebola) is toegevoegd aan de richtlijn Virale hemorragische koorts - filovirussen, dit naar aanleiding van de afkondiging van een 'medische noodsituatie van internationale zorg' door de WHO op 17 juli 2019. Dit stappenplan is gebaseerd op de eerdere triagestandaarden uit 2014-2015. In bijlage 2 (casusdefinities ebola en marburg) zijn de uitbraakgebieden toegevoegd…
De geactualiseerde LCI-richtlijn Hib is vastgesteld door het LOI op 4 juni 2019. Zie onder 'Versiebeheer' voor alle aanpassingen.