Nieuws

De LCI-richtlijn Pneumokokkenziekte is gepubliceerd. Deze richtlijn is herzien en vastgesteld in het LOI in november 2019. De gehele richtlijn is herzien door Imke Schreuder met een grote bijdrage van Lieke Sanders, kinderarts-infectioloog. We danken de leden van het LOI, de POI's, de NVK en de NHG en de collega's van het RIVM en alle andere meelezers voor hun bijdrage. De eerdere richtlijn…
Onder leiding van dr. Marieta Braks (RIVM) is een richtlijn ontwikkeld voor Rift Valley fever. De richtlijn is op 24 september 2019 vastgesteld door het LOI en op 4 december 2019 online gepubliceerd. U vindt de richtlijn hier: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/rift-valley-fever.
Door de redactieraad LOI is een uniforme handleiding ontwikkeld voor de te nemen maatregelen ten aanzien van patiënt en contacten ter voorkoming van fecaal-orale overdracht. Een verwijzing (met doorlink) naar deze handleiding is opgenomenen (in de paragraaf 'Maatregelen ten aanzien van patiënten en contacten') in de volgende richtlijnen: Clostridium difficile Buiktyfus Cryptosporidiose Giardiasis…
De richtlijn Psittacose is herzien. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn:   Chlamydophila psittaci is hernoemd naar Chlamydia psittaci. Het genus Chlamydia bestaat uit 9 soorten en recent zijn er nog 2 nieuwe soorten ontdekt: C. avium en C. gallinacea. Qua pathogenese wordt het type III-secretiesysteem, een systeem wat alle Chlamydiae hebben, steeds verder…
Als aanvulling op de richtlijn 'BRMO, in het bijzonder CPE' heeft het LOVI een stappenplan (VSI) voor CPE gemaakt. Het stappenplan CPE staat nu online op onze site.
Meningokokken of risico op hondsdolheid, hoe is het om dat mee te maken? Wat kun je doen om het te voorkomen? En wat als je baby kinkhoest heeft? Het RIVM en Thuisarts.nl maakten een nieuwe serie van korte films over verschillende infectieziekten. In de filmpjes vertellen patiënten over hun ervaringen en geven deskundigen uitleg en advies. Waar loop je als patiënt tegenaan en wat zijn tips voor…
De paragraaf diagnostiek van de richtlijn groep A-streptokokkeninfectie (GAS) is aangepast naar aanleiding van het (Lab)Inf@ct over de typering van groep A-streptokokken. Wijzigingen: Er is een nieuwe paragraaf 'Typering voor bron- en contactonderzoek' met uitleg over typering en de rol ervan bij bron- en contactonderzoek. Verzoek opgenomen om GAS-isolaten van alle patiënten met puerperale…
De wijzigingen in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten van mei t/m september 2019 zijn gepubliceerd. U vindt ze in dit overzicht. 
De soa-richtlijnen zijn geüpdatet en goed bevonden door de redactieraad seksuele gezondheid op 28 februari 2019. De richtlijnen zijn aangepast naar de laatste versie van de Multidisciplinaire Richtlijn soa’s (februari 2019). De updates zullen ter goedkeuring worden aangeboden aan de LOI-Seksuele Gezondheid begin 2020. Deze updates zijn in juli-september alvast online geplaatst op de LCI-website…
Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de vorige versie:   Onder Pathogenese is een extra uitleg geplaatst over de spirocheet bij LBRF en de tabel is geüpdatet; Paragraaf Epidemiologie is geüpdatet; In de paragraaf Algemene preventieve maatregelen zijn de adviezen geüpdatet; Onder Desinfectie is de extra uitleg over het desinfecteren van gebruikte kammen verwijderd; De paragraaf…