Nieuws

Zaterdag 29 februari 2020, is bij de voorlopige LCI-richtlijn COVID-19 informatiebrief nummer 5 (Hoogrisicocontacten bevestigde patiënten) tweemaal gewijzigd. De laatste versie is versie 29 februari 2020-2, geplaatst om 22.00 uur onder 'Informatiebrieven'.  Meer informatie en het laatste nieuws over COVID-19 is te vinden op de RIVM-website en het dossier coronavirus van de NHG. De LCI-…
Samen met en voor de GGD’en maakt de LCI nieuwe, landelijke deurbriefjes. Een deurbriefje is een superkorte tekst over de heersende infectieziekte, die een school of kindercentrum in overleg met de GGD kan ophangen om ouders te informeren.  Graag willen we ook goede foto’s van de ziekte op de briefjes. Heb jij als professional foto’s van de volgende (bevestigde) infectieziekten of zie je kans…
Meer informatie en het laatste nieuws over het nieuwe coronavirus is te vinden op de RIVM-website. De voorlopige richtlijn voor professionals (o.a. diagnostiekalgoritme, thuisisolatie) kunt u vinden op deze pagina. Klik hier voor de casusdefinitie.  Let op: bij gebruik van de app ziet u nieuwe informatie alleen na het verversen. Dit kan via het 'hamburgermenu' linksboven in het startscherm '…
De wijzigingen in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten zijn gepubliceerd. U vindt ze in dit overzicht.
Met ingang van 1 januari 2020 wordt het criterium ‘een positieve sneltest’ toegevoegd aan de laboratoriumcriteria voor melding van leptospirose. Ook is een epidemiologisch criterium toegevoegd over risicocontact met besmette dieren of met Leptospira gecontamineerde omgeving. De paragrafen Diagnostiek en Maatregelen in de LCI-richtlijn Leptospirose zijn hierop aangepast. 
De LCI-richtlijn Pneumokokkenziekte is gepubliceerd. Deze richtlijn is herzien en vastgesteld in het LOI in november 2019. De gehele richtlijn is herzien door Imke Schreuder met een grote bijdrage van Lieke Sanders, kinderarts-infectioloog. We danken de leden van het LOI, de POI's, de NVK en de NHG en de collega's van het RIVM en alle andere meelezers voor hun bijdrage. De eerdere richtlijn…
Onder leiding van dr. Marieta Braks (RIVM) is een richtlijn ontwikkeld voor Rift Valley fever. De richtlijn is op 24 september 2019 vastgesteld door het LOI en op 4 december 2019 online gepubliceerd. U vindt de richtlijn hier: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/rift-valley-fever.
Door de redactieraad LOI is een uniforme handleiding ontwikkeld voor de te nemen maatregelen ten aanzien van patiënt en contacten ter voorkoming van fecaal-orale overdracht. Een verwijzing (met doorlink) naar deze handleiding is opgenomenen (in de paragraaf 'Maatregelen ten aanzien van patiënten en contacten') in de volgende richtlijnen: Clostridium difficile Buiktyfus Cryptosporidiose Giardiasis…
De richtlijn Psittacose is herzien. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn:   Chlamydophila psittaci is hernoemd naar Chlamydia psittaci. Het genus Chlamydia bestaat uit 9 soorten en recent zijn er nog 2 nieuwe soorten ontdekt: C. avium en C. gallinacea. Qua pathogenese wordt het type III-secretiesysteem, een systeem wat alle Chlamydiae hebben, steeds verder…
Als aanvulling op de richtlijn 'BRMO, in het bijzonder CPE' heeft het LOVI een stappenplan (VSI) voor CPE gemaakt. Het stappenplan CPE staat nu online op onze site.