Nieuws

De wijzigingen in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten zijn gepubliceerd. U vindt ze in dit overzicht.
Bij de LCI-richtlijn COVID-19 zijn de volgende flowcharts aangepast:   gehandicaptenzorg verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen wijkverpleging en huishoudelijke hulp geestelijke gezondheidszorg jeugdzorg
Op 3 april zijn de sectorspecifieke uitwerkingen van het inzet- en testbeleid voor de volgende sectoren gewijzigd: huisartsenpraktijk gehandicaptenzorg verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen wijkverpleging en huishoudelijke hulp Door de wijzigingen zijn er meer mogelijkheden om zorgmedewerkers te testen. Daarnaast is inzet- en testbeleid voor verloskundigen toegevoegd.  In de…
In de (voorlopige) LCI-richtlijn COVID-19 zijn de afgelopen dagen nieuwe bijlagen en onderdelen toegevoegd in samenwerking met beroeps- en brancheverenigingen. De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID-19 zijn nu uitgewerkt voor verschillende groepen zorgmedewerkers. Verder zijn uitgangspunten voor (gezonde) zwangere werknemers uitgewerkt en…
Vanaf vrijdagavond 13 maart staat de richtlijn COVID-19 online in de indeling die u bent gewend van de andere LCI-richtlijnen. Meer informatie en het laatste nieuws over COVID-19 is te vinden op de RIVM-website en het dossier coronavirus van de NHG. Kijk ook op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. De LCI-richtlijnenapp is net zo compleet als de website, alleen moet de…
Op 12 maart 2020 zijn in de voorlopige richtlijn COVID-19 aanpassingen gedaan n.a.v. het gewijzigde beleid is Nederland. De casusdefinitie is aangepast: de epidemiologische link met een bevestigde patiënt of terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten. Tevens is het testbeleid aangepast: er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op ernstig…
In de LCI-Richtlijn COVID-19 zijn aanpassingen gedaan in de informatiebrieven en in Bijlage 4 Protocol monitoring en maatregelen contacten van een bevestigde patiënt met COVID-19. U vindt de aanpassingen onder 'Versiebeheer'. 
Op 1 maart 2020 zijn in de voorlopige richtlijn COVID-19 de casusdefinitie, informatiebrief 4 (huisgenoten patiënten thuisisolatie) en informatiebrief 5 (hoogrisicocontacten bevestigde patiënten) aangepast op basis van de actualiteit van afgelopen weekend. Meer informatie en het laatste nieuws over COVID-19 is te vinden op de RIVM-website en het dossier coronavirus van de NHG. Kijk ook op https…
Zaterdag 29 februari 2020, is bij de voorlopige LCI-richtlijn COVID-19 informatiebrief nummer 5 (Hoogrisicocontacten bevestigde patiënten) tweemaal gewijzigd. De laatste versie is versie 29 februari 2020-2, geplaatst om 22.00 uur onder 'Informatiebrieven'.  Meer informatie en het laatste nieuws over COVID-19 is te vinden op de RIVM-website en het dossier coronavirus van de NHG. De LCI-…
Samen met en voor de GGD’en maakt de LCI nieuwe, landelijke deurbriefjes. Een deurbriefje is een superkorte tekst over de heersende infectieziekte, die een school of kindercentrum in overleg met de GGD kan ophangen om ouders te informeren.  Graag willen we ook goede foto’s van de ziekte op de briefjes. Heb jij als professional foto’s van de volgende (bevestigde) infectieziekten of zie je kans…