Nieuws

Het Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziekten heeft in april 2021 het nieuwe stappenplan Invasieve pneumokokkenziekte vastgesteld. Het stappenplan is opgesteld naar aanleiding van de meldingsplicht voor personen ouder dan 60 jaar per 1 april 2021. Tevens heeft het LOVI in april 2021 een update van het stappenplan Malaria vastgesteld.
In samenwerking met het LOVI maakte de LCI een standaard voor deurbriefjes voor kindercentra en basisscholen. Deze briefjes zijn bedoeld voor het attenderen van ouders/verzorgers op een uitbraak en waarop te letten of wat te doen.
De informatiebrieven scholen en kinderopvang (voor kinderen die positief getest zijn & contacten) zijn nu ook in het Engels beschikbaar. Naar de overzichtspagina Informatiebrieven en leefregels. 
De uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie 2021 is aangepast. Kijk steeds naar de laatste versie van de richtlijn die beschikbaar is op de website. In paragraaf 1.3 staan de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie. Het gaat onder andere om een nieuwe Handreiking beoordelen allergische reacties na COVID-19-vaccinatie en een gewijzigde handleiding COVID-19-vaccinatie van…
In aanvulling op de uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie is als bijlage de handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten gepubliceerd. Deze handleiding is opgesteld om uitvoerende professionals bij de GGD, de huisartspraktijk, in verpleeghuizen en instellingen, en in het ziekenhuis een handvat te bieden bij de uitvoering van hun taak bij vaccinatie van…
De uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie 2021 (versie 1.0) is samen met de betrokken (uitvoerende) beroepsgroepen en -organisaties door het RIVM opgesteld en op 31 december definitief vastgesteld. Deze bevat een paragraaf met de wijzigingen ten opzichte van de eerdere conceptversie 0.4 (24 december 2020).
Op 24 december is de conceptrichtlijn COVID-19-vaccinatie voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie gepubliceerd op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie. Deze uitvoeringsrichtlijn is samen met de betrokken (uitvoerende) beroepsgroepen en organisaties opgesteld en wordt naar verwachting uiterlijk 31 december 2020 definitief vastgesteld. Een e…
11-12-2020:  Wijziging van 25-11-2020 ook doorgevoerd in de brieven in het Engels, Roemeens, Bulgaars, Hongaars, Pools.  25-11-2020: In Nederlandse informatiebrief oseltamivir beschrijving van duur van medicijngebruik aangepast zodat het in overeenstemming is met het draaiboek. Bij het draaiboek aviaire influenza zijn nieuwe vertalingen toegevoegd van de brief monitoring voor personeel, de…
Er is een bijlage van de LCI-richtlijn COVID-19 gepubliceerd met als doel de samenwerking te beschrijven tussen GGD’en en instellingen voor langdurige zorg bij te nemen maatregelen om verspreiding van COVID-19 in deze instellingen tegen te gaan. Er zijn grote verschillen tussen instellingen voor langdurige zorg wat betreft de kenmerken van de bewoners en de aard van de geleverde zorg. Deze…
De diagnostiekparagraaf is geüpdatet. Bij de paragraaf Indicaties voor diagnostiek is o.a. toegevoegd dat voor kinderen tot en met 12 jaar andere regels kunnen gelden. Het stuk over directe diagnostiek is aangepast en uitgebreid met toevoeging van andere amplificatietechnieken, point-of-care-testen en antigeentesten. Er zijn stukken toegevoegd over serologie, niet-microbiologische diagnostiek en …