Nieuws

De vernieuwde conceptrichtlijn Ziekte van Pfeiffer staat online. De richtlijn wordt nog door het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI) behandeld.  Belangrijkste wijzigingen in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: Verwijzingen naar de literatuur opgenomen in de tekst. Incidentie in Nederland toegevoegd. Toegevoegd wat bekend is over complicaties van EBV tijdens de…
De LCI-richtlijn Seksaccidenten (versie 2020) is vandaag gepubliceerd. De richtlijn is vastgesteld in het LOI in januari 2020. Het betreft een herziening van het oude draaiboek Seksaccidenten (versie 2013) door een werkgroep onder voorzitterschap van Dr. H.M. Götz (GGD Rotterdam-Rijnmond). De richtlijn is in concept voorgelegd aan verschillende organisaties (NHG, NVHB, NVMM, LCHV, Centrum…
In aanvulling op de richtlijnen voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis zijn veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld over persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze Q&A's zijn vooral bedoeld voor  thuiszorgmedewerkers en verplegend en verzorgend personeel. Ook zijn instructiefilms voor het gebruik van handschoenen en mondneusmaskers gemaakt. 
De wijzigingen in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten zijn gepubliceerd. U vindt ze in dit overzicht.
Bij de LCI-richtlijn COVID-19 zijn de volgende flowcharts aangepast:   gehandicaptenzorg verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen wijkverpleging en huishoudelijke hulp geestelijke gezondheidszorg jeugdzorg
Op 3 april zijn de sectorspecifieke uitwerkingen van het inzet- en testbeleid voor de volgende sectoren gewijzigd: huisartsenpraktijk gehandicaptenzorg verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen wijkverpleging en huishoudelijke hulp Door de wijzigingen zijn er meer mogelijkheden om zorgmedewerkers te testen. Daarnaast is inzet- en testbeleid voor verloskundigen toegevoegd.  In de…
In de (voorlopige) LCI-richtlijn COVID-19 zijn de afgelopen dagen nieuwe bijlagen en onderdelen toegevoegd in samenwerking met beroeps- en brancheverenigingen. De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID-19 zijn nu uitgewerkt voor verschillende groepen zorgmedewerkers. Verder zijn uitgangspunten voor (gezonde) zwangere werknemers uitgewerkt en…
Vanaf vrijdagavond 13 maart staat de richtlijn COVID-19 online in de indeling die u bent gewend van de andere LCI-richtlijnen. Meer informatie en het laatste nieuws over COVID-19 is te vinden op de RIVM-website en het dossier coronavirus van de NHG. Kijk ook op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. De LCI-richtlijnenapp is net zo compleet als de website, alleen moet de…
Op 12 maart 2020 zijn in de voorlopige richtlijn COVID-19 aanpassingen gedaan n.a.v. het gewijzigde beleid is Nederland. De casusdefinitie is aangepast: de epidemiologische link met een bevestigde patiënt of terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten. Tevens is het testbeleid aangepast: er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op ernstig…
In de LCI-Richtlijn COVID-19 zijn aanpassingen gedaan in de informatiebrieven en in Bijlage 4 Protocol monitoring en maatregelen contacten van een bevestigde patiënt met COVID-19. U vindt de aanpassingen onder 'Versiebeheer'.