Nieuws

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) zoekt een arts infectieziektebestrijding. Deze persoon gaat onderdeel uitmaken van het team dat verantwoordelijk is voor het crisismanagement rondom COVID-19, maar ook andere infectieziekten behoren tot het aandachtsgebied. Bekijk hier de vacature.
Per 1 juli 2020 zijn de meldingscriteria voor psittacose aangepast om ook het melden van andere chlamydia-infecties van dierlijke oorsprong te faciliteren. De LCI-richtlijn Psittacose is hierop aangepast en heet nu LCI-richtlijn Psittacose en andere chlamydia-infecties van dierlijke oorsprong. De richtlijn behandelt nu alle Chlamydia spp. van dierlijke oorsprong. 
De informatiebrieven met leefregels voor COVID-19 zijn nu ook beschikbaar in de talen: Arabisch, Duits, Engels, Pools, Roemeens en Turks. Alle brieven zijn hier te vinden: https://lci.rivm.nl/leefregels.
Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast. Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 …
Het Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 is aangepast. Het gaat om: Het beleid bij asymptomatische infecties is duidelijker uitgewerkt. Beleid op kindercentra en basisscholen is opgenomen zoals verwoord in de Handreiking uitbraakonderzoek bij kindercentra en basisscholen. Er is een link opgenomen naar Inzet en testbeleid zorgmedewerkers. 
Op één centrale plek staan de muggenwerende maatregelen nu bij elkaar: https://lci.rivm.nl/muggen. Bij alle LCI-richtlijnen die gaan over transmissie via muggen (chikungunya, dengue, gele koorts, japanse encefalitis, leishmaniasis, malaria, westnile en zika) staat onder 'Algemene preventieve maatregelen' een linkje naar deze pagina.
Bij het protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 (lci.rivm.nl/COVID-19-bco) zijn de bestaande voorbeeldbrieven voor een positief geteste COVID-19-patiënt en zijn/haar huisgenoten aangepast en zijn nieuwe voorbeeldbrieven gemaakt. Deze zijn te vinden bij de richtlijn (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19) onder het kopje ‘Informatiebrieven (contacten) niet-bevestigde patiënt’ en in de…
De vernieuwde conceptrichtlijn Ziekte van Pfeiffer staat online. De richtlijn wordt nog door het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI) behandeld.  Belangrijkste wijzigingen in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: Verwijzingen naar de literatuur opgenomen in de tekst. Incidentie in Nederland toegevoegd. Toegevoegd wat bekend is over complicaties van EBV tijdens de…
De LCI-richtlijn Seksaccidenten (versie 2020) is vandaag gepubliceerd. De richtlijn is vastgesteld in het LOI in januari 2020. Het betreft een herziening van het oude draaiboek Seksaccidenten (versie 2013) door een werkgroep onder voorzitterschap van Dr. H.M. Götz (GGD Rotterdam-Rijnmond). De richtlijn is in concept voorgelegd aan verschillende organisaties (NHG, NVHB, NVMM, LCHV, Centrum…
In aanvulling op de richtlijnen voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis zijn veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld over persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze Q&A's zijn vooral bedoeld voor  thuiszorgmedewerkers en verplegend en verzorgend personeel. Ook zijn instructiefilms voor het gebruik van handschoenen en mondneusmaskers gemaakt.