Nieuws

De nieuwe versie van de LCI-richtlijn Bof staat online. De richtlijn is herzien in 2020 onder leiding van Irene Veldhuijzen, senior epidemioloog EPI-RIVM. Vaststelling door LOI: 9 juni 2020. Vaststelling Diagnostiek door NVMM: februari 2020. Publicatie online: 23 juli 2002.  Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: Hoofdstuk Risicogroepen, paragraaf Verhoogde kans op…
De wijzigingen in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten zijn gepubliceerd. U vindt ze in dit overzicht.
De nieuwe versie van de LCI-richtlijn Mazelen staat online. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: Meer aandacht voor beeld bij partieel immune patiënten. Beschrijving meldingen in Europa/Nederland zoals afgelopen jaren gezien en SSPE-incidentie zoals in recente uitbraken gezien over de wereld en…
De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) zoekt een arts infectieziektebestrijding. Deze persoon gaat onderdeel uitmaken van het team dat verantwoordelijk is voor het crisismanagement rondom COVID-19, maar ook andere infectieziekten behoren tot het aandachtsgebied. Bekijk hier de vacature.
Per 1 juli 2020 zijn de meldingscriteria voor psittacose aangepast om ook het melden van andere chlamydia-infecties van dierlijke oorsprong te faciliteren. De LCI-richtlijn Psittacose is hierop aangepast en heet nu LCI-richtlijn Psittacose en andere chlamydia-infecties van dierlijke oorsprong. De richtlijn behandelt nu alle Chlamydia spp. van dierlijke oorsprong. 
De informatiebrieven met leefregels voor COVID-19 zijn nu ook beschikbaar in de talen: Arabisch, Duits, Engels, Pools, Roemeens en Turks. Alle brieven zijn hier te vinden: https://lci.rivm.nl/leefregels.
Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast. Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 …
Het Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 is aangepast. Het gaat om: Het beleid bij asymptomatische infecties is duidelijker uitgewerkt. Beleid op kindercentra en basisscholen is opgenomen zoals verwoord in de Handreiking uitbraakonderzoek bij kindercentra en basisscholen. Er is een link opgenomen naar Inzet en testbeleid zorgmedewerkers. 
Op één centrale plek staan de muggenwerende maatregelen nu bij elkaar: https://lci.rivm.nl/muggen. Bij alle LCI-richtlijnen die gaan over transmissie via muggen (chikungunya, dengue, gele koorts, japanse encefalitis, leishmaniasis, malaria, westnile en zika) staat onder 'Algemene preventieve maatregelen' een linkje naar deze pagina.
Bij het protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 (lci.rivm.nl/COVID-19-bco) zijn de bestaande voorbeeldbrieven voor een positief geteste COVID-19-patiënt en zijn/haar huisgenoten aangepast en zijn nieuwe voorbeeldbrieven gemaakt. Deze zijn te vinden bij de richtlijn (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19) onder het kopje ‘Informatiebrieven (contacten) niet-bevestigde patiënt’ en in de…