Nieuws

In verband met de opkomst van de omikronvariant en de aanwijzingen voor immuunescape door deze variant is het onderscheid tussen immune en niet-immune contacten in het kader van bron- en contactonderzoek vervallen per 24 december 2021. De isolatieduur voor asymptomatisch geteste personen is verlengd naar 7 dagen i.v.m. onzekerheden over de duur van de presymptomatische fase van de omikronvariant…
In de LCI-richtlijn COVID-19 zijn weer diverse aanpassingen gedaan. De diagnostiekparagraaf is aangevuld met adviezen over antigeenzelftesten. In de paragraaf ‘Natuurlijke immuniteit’ is de onderbouwing voor verlengen van de immuniteit na doorgemaakte infectie van 6 naar 12 maanden toegevoegd. De verlengde immuniteit na een doorgemaakte infectie is verder op de relevante plekken in de richtlijn,…
De LCI-richtlijn Influenza is (onder Preventie) aangepast n.a.v. het nieuwe advies van de Gezondheidsraad over indicatie voor influenzavaccinatie. Zie ook: www.rivm.nl/extra-groepen-griepprik.
Op donderdag 8 juli is het protocol Bron- en contactonderzoek gewijzigd n.a.v. van OMT-advies 117 d.d. 17 juni 2021 en de bijlage BCO bij dit advies. De wijzigingen waren: De definitie immune en niet-immune contacten is toegevoegd en de adviezen voor de contacten aangepast waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen immune en niet-immune contacten. Het advies om i.h.k.v. het BCO zo spoedig…
Een geactualiseerde versie van het document 'Beleid bij invasieve exotische steekmuggen in Nederland' is gepubliceerd als voorlopige versie (officiële vaststelling volgt in LOI van september 2021). Dit document was in november 2019 van de website gehaald omdat de informatie was verouderd. Het document geeft een toelichting op het Nederlandse beleid, noemt de betrokken organisaties, en gaat nader…
De LCI-richtlijn westnijlvirusinfectie is geactualiseerd. Het betreft een update van juni 2021 (voorlopige versie, officiële vaststelling LOI volgt in september 2021). Belangrijkste wijzigingen in deze update n.a.v. autochtone transmissie in 2020: Het berichten van en refereren aan risico op autochtone transmissie. De adaptatie in de maatregelen waarbij professionals wordt gevraagd om te…
Met dank aan GGD Hart voor Brabant stellen wij graag het stappenplan voor huisartsenpraktijken Mazelen in de huisartsenpraktijk beschikbaar als bijlage bij de LCI-richtlijn mazelen (2020). Het stappenplan een uitwerking van het advies Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg (2019). Aan de samenvatting in Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg is een korte checklist toegevoegd.
Het Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziekten heeft in april 2021 het nieuwe stappenplan Invasieve pneumokokkenziekte vastgesteld. Het stappenplan is opgesteld naar aanleiding van de meldingsplicht voor personen ouder dan 60 jaar per 1 april 2021. Tevens heeft het LOVI in april 2021 een update van het stappenplan Malaria vastgesteld.
In samenwerking met het LOVI maakte de LCI een standaard voor deurbriefjes voor kindercentra en basisscholen. Deze briefjes zijn bedoeld voor het attenderen van ouders/verzorgers op een uitbraak en waarop te letten of wat te doen.
De informatiebrieven scholen en kinderopvang (voor kinderen die positief getest zijn & contacten) zijn nu ook in het Engels beschikbaar. Naar de overzichtspagina Informatiebrieven en leefregels.