Nieuws

De LCI-richtlijnen app gaat komend najaar uit de lucht. Per 1 oktober is de app niet langer te gebruiken. Alle LCI-producten (richtlijnen met bijhorende bijlagen, draaiboeken, stappenplannen en factsheets) zijn en blijven uiteraard beschikbaar via de website LCI richtlijnen. Er zijn drie belangrijke redenen voor het opheffen van de app: uit ons gebruikersonderzoek over de LCI-richtlijnen bleek…
Vanaf 23 mei is de extra surveillance leptospirose door het Nationaal Referentiecentrum Leptospirose (NRL) gestopt. Om die reden passen we per 2 juni de werkwijze van de melding in het stappenplan Leptospirose aan. Bij de richtlijn Leptospirose vervallen dan bijlage 1 t/m 3, net als de passage ín de richtlijn over de extra surveillance. Verder wordt de naam van het NRL gewijzigd naar…
De nieuwe versie van de LCI-richtlijn Cholera staat online. De richtlijn is herzien onder leiding van drs. L.B. Vrolijk - Groene Hart Ziekenhuis. Vastgesteld LOI: 4 april 2023. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: Pathogenese: kolonisatie van de dunne darm als tweede belangrijke virulentiefactor toegevoegd. Rol van het microbioom toegevoegd. Ziekteverschijnselen:…
In navolging op onze oproep voor een gebruikersonderzoek begin deze zomer, is de LCI nu op zoek naar collega’s die onderstaande online vragenlijst over de LCI-producten willen invullen. Zoals je wellicht weet, is de LCI momenteel het aanbod en de inhoud van de LCI-producten aan het optimaliseren, zodat ze in de toekomst beter up to date blijven en zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en…
De uitvoeringsrichtlijn monkeypoxvaccinatie (concept) staat online. Bij deze richtlijn staan ook de bijlagen het 'monkeypoxvaccinatiestroomschema' en de 'werkinstructie toediening vaccin Imvanex®'.
Aan de richtlijn Leptospirose is een link naar de Handreiking leptospirose in relatie tot zwemmen in oppervlaktewater toegevoegd. Deze handreiking biedt verschillende betrokken overheden een adequaat handelingsperspectief over leptospirose, wetgeving en andere relevante kaders, en te nemen maatregelen. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe factsheet over het leptospirose-vaccin Spirolept. We…
De LCI-richtlijnen zijn er voor en door de gebruikers. Om die reden start de LCI een gebruikersonderzoek waarin we graag jouw mening horen. Ben je arts of verpleegkundige infectieziektebestrijding en goed bekend met de LCI-richtlijnen? Dan zouden we jou graag tussen half en eind juli online interviewen. Het interview duurt een uur en wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok. Mocht je…
Vandaag is de eerste versie van de (concept)richtlijn Monkeypox (apenpokken) gepubliceerd. Dit is een nieuwe richtlijn in aanvulling op de al bestaande richtlijn Pokken. In de richtlijn Pokken is vanaf  20 t/m 27 mei 2022 informatie toegevoegd over monkeypox. Deze passages zijn nu weer uit de richtlijn Pokken verwijderd en opgenomen in de nieuwe richtlijn Monkeypox (apenpokken).
In verband met de invoering van meldingsplicht groep A voor Monkeypox is de richtlijn Pokken aangepast. Tevens is de richtlijn aangevuld met informatie over Monkeypox. Informatie is eerder gedeeld in (Lab)Infact Monkeypox 1 t/m 4. De informatie in (Lab)Infacts is leidend. 
De richtlijn pest is geüpdatet onder leiding van Dr. Christine Schout, arts M&G infectieziektebestrijding, GGD regio Utrecht en door het LOI vastgesteld op 25 januari 2022.