Nieuws

De uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie 2021 is aangepast. Kijk steeds naar de laatste versie van de richtlijn die beschikbaar is op de website. In paragraaf 1.3 staan de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie. Het gaat onder andere om een nieuwe Handreiking beoordelen allergische reacties na COVID-19-vaccinatie en een gewijzigde handleiding COVID-19-vaccinatie van…
In aanvulling op de uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie is als bijlage de handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten gepubliceerd. Deze handleiding is opgesteld om uitvoerende professionals bij de GGD, de huisartspraktijk, in verpleeghuizen en instellingen, en in het ziekenhuis een handvat te bieden bij de uitvoering van hun taak bij vaccinatie van…
De uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie 2021 (versie 1.0) is samen met de betrokken (uitvoerende) beroepsgroepen en -organisaties door het RIVM opgesteld en op 31 december definitief vastgesteld. Deze bevat een paragraaf met de wijzigingen ten opzichte van de eerdere conceptversie 0.4 (24 december 2020).
Op 24 december is de conceptrichtlijn COVID-19-vaccinatie voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie gepubliceerd op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie. Deze uitvoeringsrichtlijn is samen met de betrokken (uitvoerende) beroepsgroepen en organisaties opgesteld en wordt naar verwachting uiterlijk 31 december 2020 definitief vastgesteld. Een e…
11-12-2020:  Wijziging van 25-11-2020 ook doorgevoerd in de brieven in het Engels, Roemeens, Bulgaars, Hongaars, Pools.  25-11-2020: In Nederlandse informatiebrief oseltamivir beschrijving van duur van medicijngebruik aangepast zodat het in overeenstemming is met het draaiboek. Bij het draaiboek aviaire influenza zijn nieuwe vertalingen toegevoegd van de brief monitoring voor personeel, de…
Er is een bijlage van de LCI-richtlijn COVID-19 gepubliceerd met als doel de samenwerking te beschrijven tussen GGD’en en instellingen voor langdurige zorg bij te nemen maatregelen om verspreiding van COVID-19 in deze instellingen tegen te gaan. Er zijn grote verschillen tussen instellingen voor langdurige zorg wat betreft de kenmerken van de bewoners en de aard van de geleverde zorg. Deze…
De diagnostiekparagraaf is geüpdatet. Bij de paragraaf Indicaties voor diagnostiek is o.a. toegevoegd dat voor kinderen tot en met 12 jaar andere regels kunnen gelden. Het stuk over directe diagnostiek is aangepast en uitgebreid met toevoeging van andere amplificatietechnieken, point-of-care-testen en antigeentesten. Er zijn stukken toegevoegd over serologie, niet-microbiologische diagnostiek en …
De diagnostiekparagrafen van Salmonellose en Paratyfus zijn met medewerking van de NVMM herzien en aan de richtlijnen toegevoegd. Salmonellose is door de NVMM vastgesteld in oktober 2019 en Paratyfus in juni 2020.
Hoeveel weet jij over mazelen? Onze LCI-richtlijn Mazelen is herzien, daarom hebben wij nieuwe kennisquiz gemaakt voor professionals. Doe je mee? Test hier je kennis over mazelen! Veel succes!  
Er is een aanpassing van de belmomenten in de brieven voor huisgenoten en nauwe contacten. Er staat nu: 'De GGD houdt telefonisch contact met u tijdens de quarantaineperiode om te bespreken hoe het met u gaat'. Achtergrond: de uitgangspunten voor de belmomenten zijn: Er is geen verschil in belmomenten tussen categorie 1- en 2-contacten.  Het 1e gesprek is voor uitleg en instructie, het 2e gesprek…