Nieuws

In overleg is besloten de herziene LCI-richtlijn Scabiës, incl. bijlagen, vervroegd te publiceren als concept. Dit besluit is genomen vanwege de persisterende verheffing, uniformering van adviezen en nieuwe wetenschappelijke inzichten omtrent de maatregelen en behandeling.  De conceptrichtlijn zal, na de laatste fasen van het proces te hebben doorlopen, begin 2024 worden vastgesteld door het…
De richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg is geactualiseerd. De update is 19 september 2023 vastgesteld in het LOI. Belangrijkste wijzigingen in deze update: Desinfectieparagraaf is aangepast: In Nederland mogen oppervlakken en materialen alleen chemisch gedesinfecteerd worden met middelen die hiervoor zijn toegelaten door het College voor de toelating…
De LOI-redactieraad zoekt nieuwe leden. Er wordt gezocht naar artsen M&G infectieziektebestrijding en een arts M&G Seksuele gezondheidszorg, allen werkzaam bij een GGD. Ben je arts M&G infectieziektebestrijding of seksuele gezondheidszorg en heb je interesse en affiniteit met richtlijnontwikkeling? Meld je dan aan! Het overleg is in 2000 ingesteld door de destijds geheten Landelijke…
De LCI-richtlijnen app gaat komend najaar uit de lucht. Per 1 oktober is de app niet langer te gebruiken. Alle LCI-producten (richtlijnen met bijhorende bijlagen, draaiboeken, stappenplannen en factsheets) zijn en blijven uiteraard beschikbaar via de website LCI richtlijnen. Er zijn drie belangrijke redenen voor het opheffen van de app: uit ons gebruikersonderzoek over de LCI-richtlijnen bleek…
Vanaf 23 mei is de extra surveillance leptospirose door het Nationaal Referentiecentrum Leptospirose (NRL) gestopt. Om die reden passen we per 2 juni de werkwijze van de melding in het stappenplan Leptospirose aan. Bij de richtlijn Leptospirose vervallen dan bijlage 1 t/m 3, net als de passage ín de richtlijn over de extra surveillance. Verder wordt de naam van het NRL gewijzigd naar…
De nieuwe versie van de LCI-richtlijn Cholera staat online. De richtlijn is herzien onder leiding van drs. L.B. Vrolijk - Groene Hart Ziekenhuis. Vastgesteld LOI: 4 april 2023. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: Pathogenese: kolonisatie van de dunne darm als tweede belangrijke virulentiefactor toegevoegd. Rol van het microbioom toegevoegd. Ziekteverschijnselen:…
In navolging op onze oproep voor een gebruikersonderzoek begin deze zomer, is de LCI nu op zoek naar collega’s die onderstaande online vragenlijst over de LCI-producten willen invullen. Zoals je wellicht weet, is de LCI momenteel het aanbod en de inhoud van de LCI-producten aan het optimaliseren, zodat ze in de toekomst beter up to date blijven en zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en…
De uitvoeringsrichtlijn monkeypoxvaccinatie (concept) staat online. Bij deze richtlijn staan ook de bijlagen het 'monkeypoxvaccinatiestroomschema' en de 'werkinstructie toediening vaccin Imvanex®'.
Aan de richtlijn Leptospirose is een link naar de Handreiking leptospirose in relatie tot zwemmen in oppervlaktewater toegevoegd. Deze handreiking biedt verschillende betrokken overheden een adequaat handelingsperspectief over leptospirose, wetgeving en andere relevante kaders, en te nemen maatregelen. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe factsheet over het leptospirose-vaccin Spirolept. We…
De LCI-richtlijnen zijn er voor en door de gebruikers. Om die reden start de LCI een gebruikersonderzoek waarin we graag jouw mening horen. Ben je arts of verpleegkundige infectieziektebestrijding en goed bekend met de LCI-richtlijnen? Dan zouden we jou graag tussen half en eind juli online interviewen. Het interview duurt een uur en wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok. Mocht je…