Nieuws

In navolging op onze oproep voor een gebruikersonderzoek begin deze zomer, is de LCI nu op zoek naar collega’s die onderstaande online vragenlijst over de LCI-producten willen invullen. Zoals je wellicht weet, is de LCI momenteel het aanbod en de inhoud van de LCI-producten aan het optimaliseren, zodat ze in de toekomst beter up to date blijven en zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en…
De uitvoeringsrichtlijn monkeypoxvaccinatie (concept) staat online. Bij deze richtlijn staan ook de bijlagen het 'monkeypoxvaccinatiestroomschema' en de 'werkinstructie toediening vaccin Imvanex®'.
Aan de richtlijn Leptospirose is een link naar de Handreiking leptospirose in relatie tot zwemmen in oppervlaktewater toegevoegd. Deze handreiking biedt verschillende betrokken overheden een adequaat handelingsperspectief over leptospirose, wetgeving en andere relevante kaders, en te nemen maatregelen. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe factsheet over het leptospirose-vaccin Spirolept. We…
De LCI-richtlijnen zijn er voor en door de gebruikers. Om die reden start de LCI een gebruikersonderzoek waarin we graag jouw mening horen. Ben je arts of verpleegkundige infectieziektebestrijding en goed bekend met de LCI-richtlijnen? Dan zouden we jou graag tussen half en eind juli online interviewen. Het interview duurt een uur en wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok. Mocht je…
Vandaag is de eerste versie van de (concept)richtlijn Monkeypox (apenpokken) gepubliceerd. Dit is een nieuwe richtlijn in aanvulling op de al bestaande richtlijn Pokken. In de richtlijn Pokken is vanaf  20 t/m 27 mei 2022 informatie toegevoegd over monkeypox. Deze passages zijn nu weer uit de richtlijn Pokken verwijderd en opgenomen in de nieuwe richtlijn Monkeypox (apenpokken).
In verband met de invoering van meldingsplicht groep A voor Monkeypox is de richtlijn Pokken aangepast. Tevens is de richtlijn aangevuld met informatie over Monkeypox. Informatie is eerder gedeeld in (Lab)Infact Monkeypox 1 t/m 4. De informatie in (Lab)Infacts is leidend. 
De richtlijn pest is geüpdatet onder leiding van Dr. Christine Schout, arts M&G infectieziektebestrijding, GGD regio Utrecht en door het LOI vastgesteld op 25 januari 2022.
Door de oorlogssituatie in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom richting het westen op gang gekomen, ook naar Nederland. Deze handreiking beschrijft de zorg voor deze vluchtelingen ten behoeve van de infectieziektebestrijding en is geschreven voor medewerkers van de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD die te maken kunnen krijgen met vluchtelingen in hun regio. 
De app RIVM LCI-richtlijnen is weer bereikbaar.  Mocht je toch problemen ondervinden met het openen of verversen, dan adviseren we om de app te verwijderen en opnieuw te downloaden. 
Door een update van het CMS zijn er onverwacht problemen ontstaan met de app LCI-richtlijnen, zowel in Android als in iOS.  We vragen de gebruikers van de app om de richtlijnen te raadplegen via deze website https://lci.rivm.nl/richtlijnen. Onze excuses voor het ongemak. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Zodra deze er is, laten we dat ook op deze plek weten.