Nieuws

De herziene LCI-richtlijn Q-koorts is vanaf vandaag beschikbaar op de LCI-website. De richtlijn is herzien onder leiding van dr. Wim van der Hoek, RIVM en 27 maart 2018 vastgesteld door het LOI. Belangrijkste wijzigingen tov de vorige versie: Er is veel onderzoek gedaan naar aanleiding van de epidemie. Voor de herziening is veel Nederlandse literatuur bestudeerd welke geschreven is tijdens en na…
Sinds 2015 is er een toename van meningokokkenziekte type W in Nederland, met name onder jonge kinderen en tieners. Vanwege deze toename heeft de minister van VWS besloten om in 2018 twee cohorten te gaan vaccineren met MenACWY-vaccin. Vanaf 1 mei 2018 krijgen kinderen van 14 maanden MenACWY in plaats van MenC. In oktober wordt gestart met het vaccineren van tieners die vanaf 1 mei 2018 14 jaar…
Gezocht! Huisartsen die hun ervaringen willen delen over antibioticaresistentie in de huisartsenpraktijk. Betreft een eenmalig interview van 30-45 minuten met een vergoeding van 50 euro. Voor meer informatie en vragen: karli.hubert@rivm.nl of 030-2744265. Onderzoek: antibioticaresistentie in de huisartsenpraktijk Antibioticaresistentie Nederland behoort tot de landen met de laagste prevalentie…
De herziene Multidisciplinaire Richtlijn Seksueel overdraagbare aandoeningen is sinds 2018 beschikbaar. De richtlijn geeft een overzicht van de meest voorkomende soa’s in Nederland en de juiste diagnostiek en behandeling. De richtlijn is geschikt voor alle gezondheidswerkers in de soa- en hiv-zorg (zowel eerstelijns als tweedelijns) en is beschikbaar via deze pagina van soaaids.nl. Hier vindt u…
Voor een overzicht van de aanpassingen van 1 december 2017 tot 1 maart 2018 in de richtlijnen en daarvan afgeleide producten, zie https://lci.rivm.nl/aankondigingen-2018-03.
De Gezondheidsraad heeft vandaag het advies uitgebracht aan de staatssecretaris van VWS om ouderen vanaf 60 jaar vaccinatie aan te bieden tegen pneumokokken. Naar aanleiding van dit advies is de informatie over pneumokokkenvaccinatie voor ouderen aangepast.
Nieuw toegevoegd met dank aan de expertgroep: informatie voor professionals over de hepatitis B-vaccinatie buiten het Rijksvaccinatieprogramma en de programma's voor risicogroepen. Zie: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hepatitis-b-vaccinatie. De informatie is een aanvulling op de vragen en antwoorden op RIVM.nl over de hepatitis B-vaccinatie.
28ste Transmissiedag Infectieziekten 'Evenement? Zorg dat je de risico's kent!'  Dinsdag 20 maart 2018  09.00 – 16.30 uur  Regardz Meeting Center Eenhoorn, Amersfoort  20 maart 2018 organiseert het RIVM Centrum Infectieziektebestrijding de jaarlijkse Transmissiedag voor GGD-artsen en -verpleegkundigen, medisch microbiologen, deskundigen infectiepreventie en andere professionals in de…
Op de pagina 'meldingsplicht' op RIVM.nl is de meldingskaart weer toegevoegd op verzoek van enkele GGD'en het LOI. Het gaat om een formulier dat door de arts kan worden gebruikt bij het melden van (het vermoeden van) een meldingsplichtige infectieziekte aan de GGD. Er zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht op verzoek van de gebruikers: bij vaststelling: laboratoriumbevestigd ipv serologisch…
Soms is het handig een Word-versie te hebben van een richtlijn, draaiboek, publieksinformatie, stappenplan of quiz. Er zijn twee manieren om die te maken:  1. Van elke richtlijn, draaiboek etc op deze website is een PDF-versie te downloaden. Wanneer je de PDF opent in Acrobat is via 'Export PDF' (in Acrobat DC Pro is dit rechts in het menu) eenvoudig een Word-versie te maken.  2. De tekst van een…