Nieuws

In verband met de invoering van meldingsplicht groep A voor Monkeypox is de richtlijn Pokken aangepast. Tevens is de richtlijn aangevuld met informatie over Monkeypox. Informatie is eerder gedeeld in (Lab)Infact Monkeypox 1 t/m 4. De informatie in (Lab)Infacts is leidend. 
De richtlijn pest is geüpdatet onder leiding van Dr. Christine Schout, arts M&G infectieziektebestrijding, GGD regio Utrecht en door het LOI vastgesteld op 25 januari 2022.
Door de oorlogssituatie in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom richting het westen op gang gekomen, ook naar Nederland. Deze handreiking beschrijft de zorg voor deze vluchtelingen ten behoeve van de infectieziektebestrijding en is geschreven voor medewerkers van de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD die te maken kunnen krijgen met vluchtelingen in hun regio. 
De app RIVM LCI-richtlijnen is weer bereikbaar.  Mocht je toch problemen ondervinden met het openen of verversen, dan adviseren we om de app te verwijderen en opnieuw te downloaden. 
Door een update van het CMS zijn er onverwacht problemen ontstaan met de app LCI-richtlijnen, zowel in Android als in iOS.  We vragen de gebruikers van de app om de richtlijnen te raadplegen via deze website https://lci.rivm.nl/richtlijnen. Onze excuses voor het ongemak. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Zodra deze er is, laten we dat ook op deze plek weten. 
In verband met de opkomst van de omikronvariant en de aanwijzingen voor immuunescape door deze variant is het onderscheid tussen immune en niet-immune contacten in het kader van bron- en contactonderzoek vervallen per 24 december 2021. De isolatieduur voor asymptomatisch geteste personen is verlengd naar 7 dagen i.v.m. onzekerheden over de duur van de presymptomatische fase van de omikronvariant…
In de LCI-richtlijn COVID-19 zijn weer diverse aanpassingen gedaan. De diagnostiekparagraaf is aangevuld met adviezen over antigeenzelftesten. In de paragraaf ‘Natuurlijke immuniteit’ is de onderbouwing voor verlengen van de immuniteit na doorgemaakte infectie van 6 naar 12 maanden toegevoegd. De verlengde immuniteit na een doorgemaakte infectie is verder op de relevante plekken in de richtlijn,…
De LCI-richtlijn Influenza is (onder Preventie) aangepast n.a.v. het nieuwe advies van de Gezondheidsraad over indicatie voor influenzavaccinatie. Zie ook: www.rivm.nl/extra-groepen-griepprik.
Op donderdag 8 juli is het protocol Bron- en contactonderzoek gewijzigd n.a.v. van OMT-advies 117 d.d. 17 juni 2021 en de bijlage BCO bij dit advies. De wijzigingen waren: De definitie immune en niet-immune contacten is toegevoegd en de adviezen voor de contacten aangepast waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen immune en niet-immune contacten. Het advies om i.h.k.v. het BCO zo spoedig…
Een geactualiseerde versie van het document 'Beleid bij invasieve exotische steekmuggen in Nederland' is gepubliceerd als voorlopige versie (officiële vaststelling volgt in LOI van september 2021). Dit document was in november 2019 van de website gehaald omdat de informatie was verouderd. Het document geeft een toelichting op het Nederlandse beleid, noemt de betrokken organisaties, en gaat nader…