Nieuws

De LCI-richtlijnen zijn er voor en door de gebruikers. Om die reden start de LCI een gebruikersonderzoek waarin we graag jouw mening horen. Ben je arts of verpleegkundige infectieziektebestrijding en goed bekend met de LCI-richtlijnen? Dan zouden we jou graag tussen half en eind juli online interviewen. Het interview duurt een uur en wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok. Mocht je…
Vandaag is de eerste versie van de (concept)richtlijn Monkeypox (apenpokken) gepubliceerd. Dit is een nieuwe richtlijn in aanvulling op de al bestaande richtlijn Pokken. In de richtlijn Pokken is vanaf  20 t/m 27 mei 2022 informatie toegevoegd over monkeypox. Deze passages zijn nu weer uit de richtlijn Pokken verwijderd en opgenomen in de nieuwe richtlijn Monkeypox (apenpokken).
In verband met de invoering van meldingsplicht groep A voor Monkeypox is de richtlijn Pokken aangepast. Tevens is de richtlijn aangevuld met informatie over Monkeypox. Informatie is eerder gedeeld in (Lab)Infact Monkeypox 1 t/m 4. De informatie in (Lab)Infacts is leidend. 
De richtlijn pest is geüpdatet onder leiding van Dr. Christine Schout, arts M&G infectieziektebestrijding, GGD regio Utrecht en door het LOI vastgesteld op 25 januari 2022.
Door de oorlogssituatie in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom richting het westen op gang gekomen, ook naar Nederland. Deze handreiking beschrijft de zorg voor deze vluchtelingen ten behoeve van de infectieziektebestrijding en is geschreven voor medewerkers van de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD die te maken kunnen krijgen met vluchtelingen in hun regio. 
Door een update van het CMS zijn er onverwacht problemen ontstaan met de app LCI-richtlijnen, zowel in Android als in iOS.  We vragen de gebruikers van de app om de richtlijnen te raadplegen via deze website https://lci.rivm.nl/richtlijnen. Onze excuses voor het ongemak. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Zodra deze er is, laten we dat ook op deze plek weten. 
De app RIVM LCI-richtlijnen is weer bereikbaar.  Mocht je toch problemen ondervinden met het openen of verversen, dan adviseren we om de app te verwijderen en opnieuw te downloaden. 
In verband met de opkomst van de omikronvariant en de aanwijzingen voor immuunescape door deze variant is het onderscheid tussen immune en niet-immune contacten in het kader van bron- en contactonderzoek vervallen per 24 december 2021. De isolatieduur voor asymptomatisch geteste personen is verlengd naar 7 dagen i.v.m. onzekerheden over de duur van de presymptomatische fase van de omikronvariant…
In de LCI-richtlijn COVID-19 zijn weer diverse aanpassingen gedaan. De diagnostiekparagraaf is aangevuld met adviezen over antigeenzelftesten. In de paragraaf ‘Natuurlijke immuniteit’ is de onderbouwing voor verlengen van de immuniteit na doorgemaakte infectie van 6 naar 12 maanden toegevoegd. De verlengde immuniteit na een doorgemaakte infectie is verder op de relevante plekken in de richtlijn,…
De LCI-richtlijn Influenza is (onder Preventie) aangepast n.a.v. het nieuwe advies van de Gezondheidsraad over indicatie voor influenzavaccinatie. Zie ook: www.rivm.nl/extra-groepen-griepprik.