Wijzigingen in de LCI-richtlijnen en afgeleide producten 1 april t/m 15 juli 2020

 

Beste GGD-artsen en -verpleegkundigen infectieziektebestrijding en overige gebruikers van de LCI-richtlijnen,

Hieronder vindt u een overzicht van de aanpassingen van 1 april t/m 15 juli 2020 in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten. Net als in het eerste kwartaal van 2020 zijn wij, de LCI-webredactie, voornamelijk bezig geweest met COVID-19. Daarom bevat dit overzicht wederom minder nieuwe, herziene of gewijzigde producten dan gebruikelijk. We hopen dat er in het derde kwartaal van 2020 meer gelegenheid is om de lopende richtlijnherzieningen weer op te pakken.

Nieuw

Muggenwerende maatregelen

https://lci.rivm.nl/muggen. Gepubliceerd 11 mei 2020. Op één centrale plek staan de muggenwerende maatregelen nu bij elkaar. Naar deze tekst wordt gelinkt vanuit de paragraaf Algemene preventieve maatregelen van alle richtlijnen die gaan over transmisse via muggen Malaria, Dengue, Gele koorts, Zikavirusinfectie, Chikungunya, Japanse encefalitis, Leishmaniasis, Rift Valley fever en Westnijlvirusinfectie.

Herzieningen en updates

Mazelen

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/mazelen. Herziening. Vaststelling LOI 9 juni 2020 (gepubliceerd 15 juli). Nieuw en anders:

 • Meer aandacht voor beeld bij partieel immune patiënten.
 • Beschrijving meldingen in Europa/Nederland zoals afgelopen jaren gezien en SSPE-incidentie zoals in recente uitbraken gezien over de wereld en casuïstiek in NL.
 • Dierlijke virussen beschreven.
 • Meer aandacht voor zwangerschap.
 • Indicaties immunoglobuline bij baby’s: op grond van nieuwe inzichten zijn de groepen 1 en 2 uit de vorige richtlijn samengevoegd tot ‘kinderen onder de 6 maanden’.
 • Toegevoegd bij behandeling: een verbeterde uitkomst voor behandeling met virusremmers als ribavirine wordt over het algemeen niet gezien.
 • Recente inzichten en studies n.a.v. vervroegd vaccineren zijn toegevoegd.
 • Toegevoegd onder Contactonderzoek: tot 2 uur na het verlaten van een ruimte kan nog in de lucht mogelijke besmetting plaatsvinden. 
 • Het nieuwe meldingscriterium ‘detectie van een significante stijging van mazelenspecifieke IgG-antistoffen of vingerprikbloed’ vervangt het oude meldingscriterium ‘detectie van een ten minste viervoudige titerstijging in mazelenspecifieke IgG-antistoffen in serum of vingerprikbloed’. Dit sluit aan bij de huidige diagnostische praktijk.

Pfeiffer

LCI-richtlijn Ziekte van Pfeiffer. Herziening. Vaststelling LOI-SG 9 juni 2020 (gepubliceerd 16 juni). Nieuw en anders:

 • Algemeen: verwijzingen naar de literatuur opgenomen in de tekst.
 • Incidentie in Nederland toegevoegd.
 • Toegevoegd wat bekend is over complicaties van EBV tijdens de zwangerschap.
 • Toegevoegd dat maternale antistoffen soms in moedermelk voorkomen.
 • Informatie over verticale transmissie toegevoegd (via placenta/lactatie).
 • Informatie over besmettingsrisico zwangere vrouwen toegevoegd.

Seksaccidenten

Landelijke richtlijn Seksaccidenten. Herziening. Vaststelling LOI-SG 28 januari 2020 (gepubliceerd 23 april). Nieuw en anders:

 • De richtlijn is nu gericht op de maatregelen die nodig zijn bij seksaccidenten die plaatsvinden korter dan 8 dagen geleden.
 • Een schema met een samenvatting van het stappenplan is toegevoegd.
 • Een verwijzing naar het Centrum Seksueel Geweld met contactgegevens is toegevoegd.
 • De volgorde van het stappenplan en het bijbehorende stroomdiagram is aangepast conform de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten.
 • Op basis van literatuuronderzoek zijn de transmissierisico's geactualiseerd.
 • Bij de beoordeling van de hiv-status van de blootgestelde is het gebruik van PrEP toegevoegd. Bij adequaat gebruik van PrEP is er geen PEP-indicatie.
 • De beoordeling van de HBV-status van de blootgestelde is gewijzigd.
 • De tabel met de groepen met een verhoogd risico op infecties is geactualiseerd.
 • Het testbeleid bij de blootgestelde is gesplitst naar diagnostiek gericht op tijdige soa-opsporing en diagnostiek gericht op alleen het seksaccident.
 • De acties bij de blootgestelde op hiv zijn samengevat in een nieuwe tabel.
 • De termijn voor nacontrole bij een PEP-indicatie is aangepast van 6 naar 4 maanden (= 3 maanden na afronden PEP), conform de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten.
 • Conform de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten worden geen hiv-nacontroles geadviseerd bij blootgestelden die een negatieve indicatie hebben voor PEP. Dit geldt bij een beleid dat gericht is op het seksaccident zelf; bij tijdige soa-opsporing is een ander testbeleid opgesteld voor blootgestelden.
 • Er is een voorbeeld-registratieformulier voor seksaccidenten toegevoegd aan de richtlijn.

Wijzigingen

COVID-19

LCI-richtlijn COVID-19. Voor de volledigheid noemen we deze ook als gewijzigde richtlijn; de richtlijn en de bijhorende bijlagen zijn, zoals u ongetwijfeld al weet, in deze periode frequent aangepast. Voor een overzicht van alle wijzigingen verwijzen we naar het ‘Versiebeheer’ bij de richtlijn. In de app staat versiebeheer onder een van de knoppen rechtsboven (iPhone: icoon stapeltje papier; Android: drie puntjes). Op de webpagina staat versiebeheer in een uitklapmenu onder de samenvatting; de wijzigingen worden zichtbaar als u op het pijltje klikt.

Psittacose en andere chlamydia-infecties van dierlijke oorsprong

LCI-richtlijn Psittacose en andere chlamydia-infecties van dierlijke oorsprong. Gewijzigd 1 juli 2020. Per 1 juli 2020 zijn de meldingscriteria voor psittacose aangepast om ook het melden van andere chlamydia-infecties van dierlijke oorsprong te faciliteren. De LCI-richtlijn Psittacose is hierop aangepast en heet nu LCI-richtlijn Psittacose en andere chlamydia-infecties van dierlijke oorsprong. De richtlijn behandelt nu alle Chlamydia spp. van dierlijke oorsprong.

Gordelroosvaccinatie

Factsheet Gordelroosvaccinatie. Gewijzigd 24 juni 2020. De informatie over Shingrix was te beperkt. Dit is nu aangevuld met recente studies bij immuungecompromitteerden.

Pneumokokkenziekte

LCI-richtlijn Pneumokokkenziekte. Gewijzigd 4 mei 2020. Aanpassingen in paragraaf Immunisatie op basis van het advies van de Gezondheidsraad op 20 april 2020 en het besluit van de staatssecretaris van VWS op 30 april (kamerbrief) in het licht van de COVID-19-pandemie.

Pneumokokkenvaccinatie

Factsheet pneumokokkenvaccinatie. Gewijzigd 4 mei 2020. Paragraaf ‘Wijziging doelgroep pneumokokkenvaccinatie in 2020' ingevoegd en extra medische risicogroep toegevoegd op basis van het advies van de Gezondheidsraad op 20 april 2020 en het besluit van de staatssecretaris van VWS op 30 april (kamerbrief) in het licht van de COVID-19-pandemie.

Top 5 meest geraadpleegde richtlijnen

NB. Van de app kunnen we helaas niet uitlezen hoe vaak welke richtlijn geraadpleegd wordt. Onderstaande bezoekersaantallen betreffen dus alleen de website.

April 2020

 1. COVID-19 – 257.100 keer geraadpleegd (dit betreft alleen de hoofdpagina voor COVID-19; inclusief bijlagen: 1.031.239 keer geraadpleegd)
 2. Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg – 15.132 keer geraadpleegd
 3. SARS – 14.095 keer geraadpleegd
 4. Herpessimplexvirusinfecties – 6.190 keer geraadpleegd
 5. Ziekte van Pfeiffer – 4.777 keer geraadpleegd

Mei 2020

 1. COVID-19 – 168.561 keer geraadpleegd (inclusief bijlagen: 624.811 keer geraadpleegd)
 2. Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg – 13.503 keer geraadpleegd
 3. SARS – 7.019 keer geraadpleegd
 4. Herpessimplexvirusinfecties – 6.927 keer geraadpleegd
 5. Ziekte van Pfeiffer – 6.648 keer geraadpleegd

Juni 2020

 1. COVID-19 – 104.545 keer geraadpleegd (inclusief bijlagen: 593.456 keer geraadpleegd)
 2. Ziekte van Pfeiffer – 7.141 keer geraadpleegd
 3. Herpessimplexvirusinfecties – 6.720 keer geraadpleegd
 4. Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg – 6.118 keer geraadpleegd
 5. Gordelroos – 4.553 keer geraadpleegd

Contact

We proberen onze richtlijnen, draaiboeken en andere producten zo vindbaar mogelijk te maken op onze website. Vragen of verbetersuggesties horen we graag: LCI-webredactie@rivm.nl.

Wilt u de berichten over de wijzigingen per mail ontvangen? Dat kan via https://www.rivm.nl/abonneren/nieuwsbrief-wijzigingen-lci-producten.