Wijzigingen in de LCI-richtlijnen en afgeleide producten 1 maart t/m 8 juni 2018

Hieronder vindt u een overzicht van de aanpassingen van 1 maart t/m 8 juni 2018 in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten.

Richtlijnen

Bof

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/bof 
Gewijzigd 20 april 2018: in de arbo-informatie riep de duur van wering van niet-immune zorgverlener na blootstelling vragen op. Dit is nu duidelijker geformuleerd: "Wering of vervangende werkzaamheden (dit is afhankelijk van het beleid van de instelling) voor niet-immune werknemers die onbeschermd contact hebben gehad met een bofpatiënt en werken met medisch kwetsbaren (bijvoorbeeld in de zorg): vanaf 7 dagen na het eerste contact tot 25 dagen na het laatste contact."

Difterie

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/difterie
Gewijzigd 6 maart 2018: uit recent onderzoek blijkt er een verminderde gevoeligheid te zijn voor penicilline onder beide species, vooral bij C. Ulcerans. Penicilline moet daarom alleen worden gebruikt indien de gevoeligheid is aangetoond. Deze toevoeging is onder Profylaxe opgenomen.

Gordelroos

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/gordelroos  
Gewijzigd 22 maart 2018: Arbo-informatie over risicolopers en risicovormers toegevoegd.

Japanse encefalitis

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/japanse-encefalitis

Gewijzigd 18 april 2018: arbo-onderdelen toegevoegd.

Malaria

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/malaria 
Gewijzigd 25 april 2018: Grafiek jaarlijks aantal malariameldingen in Nederland per soort Plasmodium geactualiseerd.

Meningokokken-meningitis en -sepsis

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/meningokokken-meningitis-en-sepsis
Gewijzigd 18 april 2018: vanaf 1 mei 2018 krijgen kinderen van 14 maanden MenACWY in plaats van MenC. Ook wordt per oktober 2018 gestart met het vaccineren van tieners die vanaf 1 mei 2018 14 jaar worden. Dit wordt nu vermeld onder Preventie.

Q-koorts

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/q-koorts
Herzien 27 maart 2018: de richtlijn is herzien onder leiding van dr. Wim van der Hoek, RIVM, en vastgesteld in het LOI. De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de oude richtlijn zijn:

  • Er is veel onderzoek gedaan naar aanleiding van de epidemie. Voor de herziening is veel Nederlandse literatuur bestudeerd welke geschreven is tijdens en na de epidemie.
  • Van bijna alle onderwerpen in de richtlijn zijn de teksten geüpdatet of gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe inzichten.
  • De bijlagen zijn weggelaten omdat ze sterk verouderd zijn.

Gewijzigd 4 april 2018: incubatieperiode aangepast nav een systematische review naar de incubatietijd van acute Q-koorts (Todkill et al., 2018).

Rabiës

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/rabies
Gewijzigd 7 juni 2018: nieuw vaccinatieschema voor postexpositieprofylaxe. In de richtlijn en aanverwante producten zijn de nieuwe WHO-aanbevelingen van april jl. voor rabiës-postexpositieprofylaxevaccinatieschema’s verwerkt. Belangrijkste wijziging voor immuuncompetente personen: het (Essen-)postexpositieprofylaxevaccinatieschema bestaat voortaan uit 4 in plaats van 5 vaccinaties (op dag 0, 3, 7 en 14-28). Ook het vaccinatieschema voor pre-expositievaccinatie is aangepast en de indicatiestelling is aangescherpt door de LCR.

Rotavirus

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/rotavirus
Gewijzigd 18 april 2018: besmettelijke periode anders verwoord en incubatietijd nauwkeuriger omschreven (van '1 tot 2 dagen (95% BI 1.4-2.4 dagen)' naar '1-3 dagen (95% zit tussen de 1,4 en 2,4 dagen)').

Tetanus

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/tetanus
Gewijzigd 6 april 2018: verduidelijking dat immuungecompromitteerden volledig vaccinatieschema moeten krijgen naar TIG in nieuw stroomschema Tetanusvaccinatie bij wonden.

Toxoplasmose

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/toxoplasmose
Gewijzigd 20 april 2018: arbo-onderdelen toegevoegd.

Virale hemorragische koorts – filovirussen

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/virale-hemorragische-koorts-filovirussen
Gewijzigd 24 mei 2018: bijlage 2 Casusdefinities marburg en ebola zijn geactualiseerd en verscherpt:

  • Koorts EN andere symptomen i.p.v. koorts EN/OF andere symptomen (conform de criteria van ECDC);
  • koorts ≥38.0 °C i.p.v. ≥38.6 °C (conform de meldingsplicht).

Waterpokken

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/waterpokken-en-gordelroos
Gewijzigd 22 maart 2018: arbo-onderdelen toegevoegd.

Draaiboeken

Aanvragen diagnostiek door de GGD'en

https://lci.rivm.nl/draaiboeken/aanvragen-diagnostiek-door-ggd |
Gewijzigd 
30 april 2018: hoofdstuk 11 Vergoedingsregeling OGZ-diagnostiek en Bijlage 4 Beleid en uitvoeringsovereenkomst diagnostiek in de openbare gezondheidszorg aangepast.

Overige producten

Folder melden van infectieziekten

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten/Folder_Melden_van_infectieziekten_2016
De folder is oktober 2016 vernieuwd. Wilt u controleren of u de actuele versie op de website of op het prikbord heeft hangen? De actuele versie heeft geen cover met foto en vermeldt het melden van zika.

Meningokokken ACWY-vaccinatie

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/meningokokken-acwy-vaccinatie
Gewijzigd 18 april 2018: vermelding van besluit om per 1 mei 2018 het MenC-vaccin binnen het RVP te vervangen door MenACWY.

Quiz Tetanus

http://surveys.cibquiz.nl/jbo_lime/index.php/582314?lang=nl&encode=
Nieuw 6 april 2018: een korte kennisquiz over de LCI-richtlijn tetanus.

LCHV-hygiënerichtlijnen

Sinds 2017 werkt het LCI-richtlijnenredactieteam ook mee aan de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV). De hygiënerichtlijnen zijn bestemd voor zeer uiteenlopende branches zoals GGD'en, seksbedrijven, evenementenmakers, kinderdagverblijven, basisscholen en tattoo- en piercingstudio's. Het LCHV informeert de gebruikers via een eigen nieuwsbrief over wijzigingen en herzieningen in de hygiënerichtlijnen. Desalniettemin leek deze LCI-Aankondigingen ons een mooie gelegenheid om u te wijzen op de onlangs herziene hygiënerichtlijn voor de jeugdgezondheidzorg.
Het LCHV werkt overigens op dit moment tevens aan de herziening van de hygiënerichtlijn voor GGD’en. Naar verwachting wordt de definitieve versie in het najaar van 2018 gepubliceerd.

Top 3 meest geraadpleegde richtlijnen

NB. Van de app kunnen we helaas niet uitlezen hoe vaak welke richtlijn geraadpleegd wordt. Onderstaande bezoekersaantallen betreffen dus alleen de website.

Mei 2018
1. Lyme                  4117 keer geraadpleegd
2. Hand-voet-mond   3552 keer geraadpleegd
3. Tetanus              3422 keer geraadpleegd

Contact

We proberen onze richtlijnen, draaiboeken en andere producten zo vindbaar mogelijk te maken op onze website. Vragen of verbetersuggesties horen we graag: LCI-webredactie@rivm.nl