Beleid PBM voor de wijkverpleging

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 29 mei 2020 (versiebeheer zie onderaan deze pagina)

Medewerkers dienen de algemene hygiënemaatregelen te volgen conform de ‘veilige vijf’-adviezen bestemd voor de thuiszorg.

Aanvullend kan gebruik worden gemaakt van de Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen. Daarnaast volgen medewerkers de hygiënerichtlijnen voor hun beroepsgroep en specifieke beroepsmatige handelingen. Vanwege het nieuwe coronavirus is extra aandacht nodig voor:
 

 • toepassen handhygiëne
 • geen handen geven
 • hoesten en niezen in de elleboog
 • papieren zakdoekjes gebruiken
 • juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
   

Het uit voorzorg gebruiken van PBM bij patiënten die geen (verdenking op) COVID-19 hebben is niet nodig.

Uitvoering maatregelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19

Zorgverlening bij persoonlijke verzorging/ lichamelijk onderzoek

Draag handschoenen, schort, bril en ten minste een chirurgisch mondneusmasker. Bij medische procedures die een infectieus aerosol genereren, gebruik je een FFP2-masker.

Handelingen op meer dan 1,5 meter afstand van de patiënt

Bijvoorbeeld medicatie neerzetten of een gesprek voeren. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig. Hanteer normale hygiënevoorschriften. Dit geldt ook voor het snel iets aangeven aan een patiënt of iemand te hulp schieten.

Bij cliënten die geen klachten passend bij een coronavirusinfectie hebben zijn de standaard geldende persoonlijke beschermingsmaatregelen voldoende, tenzij de werknemer zelf klachten heeft.

Maatregelen bij een medewerker met klachten

De symptomen passend bij COVID-19 zijn:

 • verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, en/of
 • hoesten en/of
 • benauwdheid en/of
 • verhoging of koorts en/of
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak.

 

Een medewerker  met bovenstaande klachten kan getest worden en blijft totdat de uitslag bekend is bij voorkeur thuis. Zorgmedewerkers met koorts blijven thuis. Indien het noodzakelijk is dat een medewerker zonder koorts toch lichamelijke verzorging of lichamelijk onderzoek moet verlenen aan een patiënt is PBM nodig.

PBM om te voorkomen dat de medewerker het virus verspreidt, bestaat uit een chirurgisch mondneusmasker type II en wegwerphandschoenen voor de medewerker.

(Zie ook Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers.)

Tabel persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijk beschermingsmiddel

Minimale eis*

Opmerkingen

Handschoenen

Latex, nitril

EN 374-1,2 en EN 455-1,2,3,4 zichtbaar op de doos

 

Halterschort, schort lange mouwen

Spatwaterdicht

 

Veiligheidsbril, face-shield, ruimzichtsbril, disposable bril

Aanwezigheid oogbescherming aan zijkanten

Desinfectie met alcohol 70% bij meermalig gebruik

Ademhalingsbeschermings

maskers**

FFP2/ FFP1

Op ieder masker vermelding CE met 4-cijferig nummer

Gebruik FFP2 bij medische procedures die een infectieus aerosol genereren***

Chirurgisch mondneusmaskers**

IIR (= niet-vochtdoorlatend)

Vermelding IIR staat niet op masker, alleen op de doos

Voor verzorging van patiënten volstaat een chirurgisch mondneusmasker type IIR

* De vereiste NEN-normen staan beschreven in de WIP-richtlijnen persoonlijke beschermingsmiddelen.
** Zowel het chirurgisch mondneusmasker als ademhalingsbeschermingsmasker kan 3 uur achtereen, bij verschillende patiënten, gedragen worden. Tussentijds op- en afzetten mag alleen als de buitenkant van het masker geheel niet wordt aangeraakt door handen of oppervlakken.
***De Federatie Medisch Specialisten heeft een overzicht van deze medische procedures gepubliceerd.

Informatie over het coronavirus voor zorgprofessionals vindt u op de website van het RIVM.

Versiebeheer

 • 29-05-2020: Klachten passend bij COVID-19 en de maatregelen voor de medewerker zijn aangepast.
 • 7-05-2020: De term 'thuiszorg' is aangepast naar 'wijkverpleging', vanwege de opsplitsing van thuiszorg in WMO-medewerkers en wijkverpleging.
 • 5-05-2020: 'Aerosolvormende handelingen' aangepast naar 'medische procedures die een infectieus aerosol genereren' + link naar overzicht van de Federatie Medisch Specialisten in plaats van opsomming aerosolvormende handelingen.
 • 23-04-2020: Het laagdrempelig testen van een thuiszorgmedewerker is toegevoegd.
 • 15-04-2020: Het uit voorzorg gebruiken van PBM bij patiënten die geen (verdenking op) COVID-19 hebben is niet nodig en gelet op de schaarste van PBM ook niet gewenst.
 • 25-03-2020: Eerste versie.