Beleid PBM voor de thuiszorg

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 25 maart 2020

Medewerkers dienen de algemene hygiënemaatregelen te volgen conform de ‘veilige vijf’-adviezen bestemd voor de thuiszorg.

Aanvullend kan gebruik worden gemaakt van de Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen. Daarnaast volgen medewerkers de hygiënerichtlijnen voor hun beroepsgroep en specifieke beroepsmatige handelingen. Vanwege het nieuwe coronavirus is extra aandacht nodig voor:
 

  • toepassen handhygiëne;
  • geen handen geven;
  • hoesten en niezen in de elleboog;
  • papieren zakdoekjes gebruiken;
  • juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Uitvoering maatregelen bij een patiënt met klachten passend bij een coronavirusinfectie

Zorgverlening bij persoonlijke verzorging/ lichamelijk onderzoek

Draag handschoenen, schort, bril en ten minste een chirurgisch mondneusmasker. Bij aerosolvormende handelingen gebruik je een FFP2-masker.

Bij vluchtig contact

Bijvoorbeeld het aanreiken van medicijnen of een glas water. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig. Hanteer normale hygiënevoorschriften.

Handelingen op meer dan 1,5 meter afstand van de patiënt

Bijvoorbeeld medicatie neerzetten of een gesprek voeren. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig. Hanteer normale hygiënevoorschriften.

Bij cliënten die geen klachten passend bij een coronavirusinfectie hebben zijn de standaard geldende persoonlijke beschermingsmaatregelen voldoende, tenzij de werknemer zelf klachten heeft.

Maatregelen bij een medewerker met klachten

Hoesten/niezen

Een hoestende/niezende medewerker die zorg verleent aan ouderen (> 70 jaar) en personen met ernstig onderliggend lijden dient een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Dit geldt indien er sprake is van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek. Dit geldt niet bij vluchtig contact of als de afstand tot de cliënt groter is dan 1,5 meter.

Koorts

Zorgmedewerkers met koorts blijven thuis tot 24 uur nadat de klachten zijn verdwenen.

Tabel persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijk beschermingsmiddel

Minimale eis*

Opmerkingen

Handschoenen

Latex, nitril

EN 374-1,2 en EN 455-1,2,3,4 zichtbaar op de doos

 

Halterschort, schort lange mouwen

Spatwaterdicht

 

Veiligheidsbril, face-shield, ruimzichtsbril, disposable bril

Aanwezigheid oogbescherming aan zijkanten

Desinfectie met alcohol 70% bij meermalig gebruik

Ademhalingsbeschermings

maskers**

FFP2/ FFP1

Op ieder masker vermelding CE met 4-cijferig nummer

Gebruik FFP2 bij aerosolvormende handelingen***

Chirurgisch mondneusmaskers**

IIR (= niet-vochtdoorlatend)

Vermelding IIR staat niet op masker, alleen op de doos

Voor verzorging van patiënten volstaat een chirurgisch mondneusmasker type IIR

* De vereiste NEN-normen staan beschreven in de WIP-richtlijnen persoonlijke beschermingsmiddelen.
** Zowel het chirurgisch mondneusmasker als ademhalingsbeschermingsmasker kan 3 uur achtereen, bij verschillende patiënten, gedragen worden. Tussentijds op- en afzetten mag alleen als de buitenkant van het masker geheel niet wordt aangeraakt door handen of oppervlakken.
*** Bronchoscopie, cardiopulmonale reanimatie, tracheale intubatie, niet-invasieve beademing, handmatige beademing, optiflow, tracheostomie, handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen.

Informatie over het coronavirus voor zorgprofessionals vindt u op de website van het RIVM.