CIb-kenniswebinars

CIb-kenniswebinars

In maart 2021 is het RIVM gestart met een maandelijks terugkerende serie CIb-kenniswebinars voor medische professionals van de GGD. Primair zijn deze gericht op alle artsen werkzaam bij de GGD, maar uiteraard zijn ook andere medische professionals uitgenodigd om deel te nemen.

In deze serie interactieve webinars willen we u informeren over actuele onderwerpen en de rol die het RIVM-CIb en de GGD daarin spelen. Er zal ruimte zijn om vragen te stellen en u wordt aangemoedigd best practices uit te wisselen met collega’s. Heeft u zich al aangemeld voor de algemene verzendlijst zodat u voor iedere webinar apart een uitnodiging ontvangt? Dat kan gemakkelijk via dit formulier.

Op de onderstaande pagina’s kunt u per editie de gehele webinar terug kijken. Ook vindt u daar een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden die niet tijdens het webinar konden worden beantwoord.

Overzicht edities